logo yeni

657 36-A 12/d maddesine göre yapılacak İntibakta

Çok
4 yıl 7 ay önce #5418 Yazan: musti21
657 36-A 12/d maddesine göre yapılacak İntibakta memuriyete girmeden önce yapılan askerlik hizmetinin aynı zamanda emsalin hizmetinden sayılması gerekmez mi ? yani kişinin emsali örnekle 1991 tarihinde ortaokul mezunu olarak 10-12-1997 tarihinde işe başlayan kişinin 4 yıllık lisans intibakı için başvurduğunda, emsali 1991 yılında ortaokulu 1994 yılında liseyi 1998 yılında yüksek okulu bitirerek aynı yılın temmuz sonunda 9/1 ile işe başlayan ancak askerliğini de yapmış kişi olması gerekmez mi ? gerçi konu şuan idare mahkemesinde karar çıkınca ayrıca paylaşırım

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 7 ay önce #5423 Yazan: papatya
Sayın MUSTI21,

İntibakta emsal uygulamasında, askerlik süresi emsali geçecek şekilde hizmete ilave edilmemektedir. Çünkü askerlik yapmış bir memurun emsali askerlik yapmış kişi olacaktır.

Emsaliniz 9/1 iken ve henüz askerlik yapmamış iken, intibakınız yapıldığında 9/1 üzerine askerlik süresini ilave ederseniz, emsalinizi her zaman geçmiş durumda olursunuz.

Örnek: Değerlendirmenizi esas alırsak ve 9/1 üzerine 1 yıl süreli olduğunu varsaydığımız askerlik süresini ilave edersek 9/2 olmanız gerekecektir. Emsaliniz 1 yıl süreli olarak askere giderse, dönüşte siz 9/3 olursunuz. emsalinizin askerlik süresi değerlendirildiğinde ise 9/2 olur ve aranızda 1 kademe fark olur. Bu durum ise emsali geçememe kuralını bozar.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: musti21

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 7 ay önce #5436 Yazan: musti21

papatya Yazan:: Sayın MUSTI21,

İntibakta emsal uygulamasında, askerlik süresi emsali geçecek şekilde hizmete ilave edilmemektedir. Çünkü askerlik yapmış bir memurun emsali askerlik yapmış kişi olacaktır.

Emsaliniz 9/1 iken ve henüz askerlik yapmamış iken, intibakınız yapıldığında 9/1 üzerine askerlik süresini ilave ederseniz, emsalinizi her zaman geçmiş durumda olursunuz.

Örnek: Değerlendirmenizi esas alırsak ve 9/1 üzerine 1 yıl süreli olduğunu varsaydığımız askerlik süresini ilave edersek 9/2 olmanız gerekecektir. Emsaliniz 1 yıl süreli olarak askere giderse, dönüşte siz 9/3 olursunuz. emsalinizin askerlik süresi değerlendirildiğinde ise 9/2 olur ve aranızda 1 kademe fark olur. Bu durum ise emsali geçememe kuralını bozar.SAYIN PAPATYA

her şeyden önce alakanız için teşekkür ederim. beklide ben sorumu tam olarak soramadım veya istediğim cevabı alamadım.
daha açık ifade edeyim. ben 1996-1997 yılları arasında 18 ay askerlik hizmeti yaptım. 10-12-1997 tarihinde ilk defa devlet memurluğuna ortaokul mezunu olarak atandım ( ortaokul diploma tarihim 1991) 4 yıllık sosyoloji lisans mezuniyetimden dolayı kurumuma 01.07.2013 tarihi itibariyle intibak talebinde bulundum. bilindiği üzere devlet memurluğunda iken birden fazla öğrenim bitirenlerin intibak işlemlerinde işe giriş tarihindeki diploma tarihi baz alınarak emsali bulunur. ve 657 36-A 12/d maddesine göre emsalini geçemez. benim emsalim 1991 tarihinde ortaokulu bitirdikten sonra ara vermeden 1994 yılında liseyi ve 1998 yılında 4 yıllık üniversiteden mezun olup aynı yıl 31 temmuzunda 9/1 ile başlayan kişi olduğundan, işe giriş tarihim olan 10/12/1997 tarihi ile emsalimin işe girdiği tarih olan 31/07/1998 yılı arasında kalan yaklaşık 8 aylık süre emsal kuralı gereğince değerlendirilemez. zaten buna itirazımda yok. ancak 657 dmk'nun 84. maddesi gereğince memuriyete iken veya memuriyetten önce yapılan muvazzaf askerliğin memuriyetten sayılacağı sabittir. bu nedenle memuriyete girmeden önce yaptığım 18aylık askerlik hizmetimin emsalimin de memuriyette girmeden önce askerlik yapan kişi olduğundan. 1 yıl 6 aylık hizmetimde bu kural gereğince sayılmamış olmasından konuyu idare mahkemesine taşımış bulunmaktayım. konu ile ilgili Danıştay içtihatları da mevcut olup bunlardan bir tanesini aşağıya yazıyorum ihtiyacı olan tam metni karar arama motorundan bulabilir. sanırım davam 1 aya sonuçlanır sonucu buradan paylaşırım. ayrıca bu sitenin ilgili yöneticilerine çok teşekkürler.

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1995 2647 1992 3952 21/09/1995
657 SAYILI YASANIN 36/A-12-D MADDESİ UYARINCA YAPILACAK İNTİBAKLARDA
ASKERLİK HİZMET SÜRESİNİN DE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<

danıştayın bu kararı benim durumumla birebir örtüşüyor ama bakalım belkide atladığım bir yer vardır :)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 7 ay önce #5440 Yazan: papatya
Sayın MUSTI21,

Aslında farklı ifadelerle ve farklı bakış tarzıyla aynı konuya değindiğimizi düşünüyorum. Askerlik yaparak işe giren birinin emsali alınırken, emsalinin de askerlik yapmış olduğunu düşünmek gerekecektir.

Emsalinizi hesaplarken "1991 tarihinde ortaokulu bitirdikten sonra ara vermeden 1994 yılında liseyi ve 1998 yılında 4 yıllık üniversiteden mezun olup aynı yıl 31 temmuzunda 9/1 ile başlayan kişi" diye söz etmişsiniz ve ilave olarak "emsalimin de memuriyette girmeden önce askerlik yapan kişi olduğundan" ifadesini kullanmışsınız.

Emsaliniz tüm okulları ara vermeden bitirdiğine göre arada bir dönemde 18 ay askere gitmiş olamayacağından, 1998 yılında üniversiteyi bitirip işe girmeden gitmiş olabilir ancak. Bu durumda da emsaliniz 2000 yılının şubat ayında işe girmiş olacak ve 9/2 de 6 ay ilave hizmetle bulunacaktır.

Danıştay kararında belirtilen husus da bu yöndedir.

Emsalinizin askere gittiği dönemde siz çalışıyor olacağınızdan ve emsalin askerde geçirdiği süre ile sizin o dönem içerisindeki çalışma süreniz eşit olacağından sonuçta değişen bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: musti21

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 7 ay önce #5444 Yazan: musti21
SAYIN PAPATYA
cevaplarınız için teşekkür ediyorum aslında soru cevaplamalarla konuyu bir nevi irdelemiş oluyoruz. çünkü bu konu gerek idareleri gerekse de memurları tereddütte bırakacak bir konu gibi görünüyor.
şöyle ki;
ifade ettiğiniz ve aynı şekilde idareninde öne sürdüğü 1991 yılında öğrenimine hiç ara vermeden okuyan ve 1998 yılında işe başlayan kişinin yani emsalimin bu tarihler arasında askerlik yapmış olamayacağı, diğer bir değişle okurken askere gidilemeyeceği şeklinde beyan edilmektedir. ancak gerek askerlik kanunun 35 maddesine göre askerlik hizmeti sırasında eğitimin devamı için gerekli izinlerin verilebileceği yönündedir. yine diğer bir örnek verirsek askerlik hizmetini yaparken aynı zamanda açık öğretim fakültesinden mezuniyet teknik olarak mümkündür. Danıştay kararı incelendiğinde davalı idare lehinde verilen kararı bozma gerekçesi olarak, idare mahkemesinin davalının askerlik yapmış olamayacağı hususunu hukuka aykırı bularak bozmuştur. 657 dmk'nun intibakla ilgi maddelerinde ve intibakla ilgili yayımlanan devlet memurları genel tebliğinde bu konuda herhangi bir açıklama veya örneğe de rastlamadım açıkçası. veya şöyle bir soruyla olay netleştirilebilir. örnek: 1994 yılında 4 yıllık üniversite eğitimine başlamış bir kişi 1996 yılında tecil etmeyip askere gider ve askerdeyken de öğrenimine devam edip 1997 yılında terhis olduktan sonra 1998 yılında 9/1 ile işe başlarsa askerlik hizmeti memuriyete girmeden önce yaptığı için 84. maddeye göre memuriyetten sayıldığından bu süre hizmetine sayılır mı? yoksa öğrenim gördüğü sırada askerlik hizmetinide yaptığı için bu süre kapsam dışında mı kalır. ben bunula ilgi ilgili kanun ve yönetmenliklerde herhangi bir ibareye rastlayamadım. ama dediğim gibi bu yazışmalar benim için iyi oldu olurda davayı idarede kaybedersem danıştay temyizinde bu huşular üzerinden savunma yaparım.
SAYIN PAPATYA
bu son savunmama karşıda bir fikir yürütürseniz sevinirim. dava sürecim için iyi bir kaynak oldu salında.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 7 ay önce #5450 Yazan: papatya
Sayın MUSTI21,

İntibak ve emsal uygulamasında asıl olan normal kurallardır. Mesajınızda yer alan hususlar ise (öğrenciyken askerlik, askerdeyken öğrencilik gibi) emsal uygulaması bakımından dikkat edilecek bir yaklaşım değildir.

Askerlik süresi memuriyette değerlendirilir. Ancak bu kural, emsal uygulamasında emsalinizin askerlik durumunun da göz önünde bulundurulmasını gerektirir.

Daha önceki mesajlarımda da belirttiğim gibi, intibak işleminin emsali geçmeyi sağlayacağına imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır. Verilecek her ilave derece ve kademeyi emsale de uygulamak gerekecektir. Aksi taktirde, diğer kişinin emsaliniz olduğundan söz edilemez.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: musti21

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 7 ay önce #5454 Yazan: musti21
DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1995 2647 1992 3952 21/09/1995
657 SAYILI YASANIN 36/A-12-D MADDESİ UYARINCA YAPILACAK İNTİBAKLARDA
ASKERLİK HİZMET SÜRESİNİN DE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Diyarbakır İdare Mahkemesinin 18.6.1992 günlü, E:1991/707, K:1992/406
sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bo-
zulması isteminden ibarettir.
Davacı, memuriyette iken bir üst öğrenimi bitirmesi üzerine yapılan
intibakının düzeltilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işle-
min iptali istemiyle dava açmıştır.
Diyarbakır İdare Mahkemesinin 18.6.1992 günlü, E:1991/707, K:1992/406
sayılı kararıyla; davacının, işe başlamadan önce askerliğini yapması
nedeniyle 657 sayılı Yasanın askerlikte geçen iki yıllık sürenin inti-
bakta sayılacağına ilişkin 84.maddesi uyarınca derecesinin 6/2. olması
gerektiği ileri sürdüğü, oysa üst öğrenim üzerine yapılan hesaplamanın
bir emsal hesaplaması olduğu ve emsal olarak alınan kişinin okulu bi-
tirdiği andan itibaren sürekli çalışıyor kabul edilerek her yılının de
ğerlendirildiği, davacının ise hem emsalin değerlendirilen her yılının
karşılığı olan derece ve kademeyi istediği hem de kendi askerliğinin
karşılığı olan iki kademeyi istediği, oysa her çalıştığı yıl değerlen-
dirilen emsalin askere gittiğini düşünmenin mümkün olmadığı, bu neden-
le, davacının isteğinin reddinde yasalara aykırılık bulunmadığı gerek-
çesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı; emsalinin de aynı zamanda askerlik yaparak memuriyete başlayan
kişi olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen ince-
lenerek bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin A/12-d. fıkrasın-
da, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87.maddeye tabi ku-
rumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi
tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten son-
ra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşma-
mak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine
memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl
bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bu-
lunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmüne yer verilmiştir.
Sözüedilen fıkrada, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bir
üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının son öğrenim durumlarına göre,
memuriyette geçen başarılı hizmetlerinin tamamının değerlendirilmesi
suretiyle yapılacağı, ancak bu intibak dolayısıyla aynı üst öğrenime
ara vermeden başlayan ve normal süresinde bitiren emsallerinin ulaştık
ları derece ve kademeyi geçemeyecekleri koşulu getirilmiştir.
Bu hükmün uygulanmasında, öncelikle, üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle
intibakı yapılacak kişinin emsalinin belirlenmesi gerekmektedir. Madde
ye göre üst öğrenimi bitiren kişinin emsali, öğrenime ara vermeden ay-
nı üst öğrenime başlayıp normal süresi içinde tamamlayan ve mevcut uy-
gulamaya göre normal eğitim süresinin sona erdiği haziran ayı sonu iti
bariyle kamu görevine başlayan kişidir. Yapılacak intibak işleminde ön
ce emsalinin, maddede belirtilen biçimde, ulaşabileceği derece ve kade
me belirlenmeli; bilahare ilgilinin sadece başarılı deeğerlendirilen
hizmet yılları, ifa etmiş olduğu askerlik hizmet süresi ve yararlanmış
ise 2182 sayılı Yasa veya 458 sayılı K.H.K. gereğince kazandığı bir de
rece esas alınmak suretiyle ve yeni öğrenim durumu itibariyle yüksele-
bileceği derece ve kademeyi geçmemek kaydıyla ulaştığı derece ve kade-
me saptanmalıdır.
Davacının, 23.11.1967 - 23.11.1969 tarihleri arasında askerlik hizmeti
yaptığı ve 6.10.1973 tarihinde ortaokulu bitirerek 3.10.1974 tarihinde
memuriyete başladığı, 24.9.1991 tarihinde liseyi bitirmesi üzerine
1.10.1991 tarihi itibariyle 36.maddenin A/12-d. fıkrasına göre intiba-
kının yeniden yapılarak 7.derecenin 3.kademesinde 3 ay 1 gün kıdemli
sayıldığı, 16.10.1991 tarihli dilekçe ile idareye başvurarak intibakı-
nın düzeltilmesini istediği, isteğinin 6.11.1991 günlü, 3282 sayılı iş
lemle, emsalini geçmesi nedeniyle askerlik hizmetinin değerlendirilme-
ye alınmadığından bahisle reddi üzerine bakılmakta olan davayı açtığı
dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.
Olayda memuriyete girmeden önce askerliğini yaptığı anlaşılan davacı-
nın, 657 sayılı Yasanın 36/A-12(d) maddesine göre emsali, 30.6.1976 ta
rihinde liseyi bitirerek memuriyete giren, ancak 24 aylık askerlik hiz
metini de yapmış olan kişidir. Buna göre emsalin, (davacının bir üst
öğrenimi bitirmesi nedeniyle yeniden intibakının yapıldığı) 1.10.1991
tarihi itibariyle askerlik dahil değerlendirilmesi gereken 17 yıl 3 ay
1 gün hizmeti bulunmakta ve bu sürenin her yılına bir kademe ve her üç
yılına bir derece verilerek ve 2182 sayılı Yasa uyarınca verilen 1 de-
recenin de ilave edilmesi sonucu davacının emsali 6.derecenin 2.kademe
sinde 3 ay 1 gün kıdemli olan kişi durumunda olmaktadır.
Bu durumda, davacının, bir üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle yeniden in
tibakının yapıldığı 1.10.1991 tarihi itibariyle askerlik hizmeti dahil
toplam 18 yıl 11 ay 28 gün başarılı hizmet yılının emsalini geçmeme ku
ralı gereğince 17 yıl 3 ay 1 günlük kısmı dikkate alınarak ve ayrıca
2182 sayılı Yasa ile verilen 1 derece de ilave edilmek suretiyle emsa-
li gibi 6.derecenin 2.kademesinde 3 ay 1 gün kıdemli sayılması gerekir
ken, emsalinin askerlik yapmış olamayacağından hareketle 7.derecenin
3.kademesine yapılan intibak işleminin düzeltilmesi için yaptığı başvu
runun reddine ilişkin işlemde ve bu işleme karşı açılan davayı redde-
den Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahke
mesi kararının bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:91)
BŞ/ES
Cevaplarınız için çok teşekkürler ama yine de danıştayın yukarıdaki emsal kararına istinaden kendim haklı çıkmayı umuyorum açıkçası bu karara istinaden idare mahkemesine dava açıp ekine de bu kararı delil olarak iliştirdim artık kısmet ne diyelim çıkan sonucuda burdan paylaşırım. çalışmalarınızda başarılar dilerim saygılarımla...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 7 ay önce - 4 yıl 7 ay önce #5463 Yazan: papatya
Sayın MUSTI21,

Danıştay kararında ifade edilen husus ile benim anlatmaya çalıştığım husus aynı. Ve emsal değerlendirmesinde, emsalinizin askerliği yaptığı da göz önünde bulunduruluyor. Yani ilgilinin okul bitiş tarihi askerlik kadar öteleniyor.

Örnek: emsaliniz 2000 yılında okulu bitirip 9/1 olmuş ise, intibak işleminizde, ilgilinin 2001 yılında (askerliği sayılarak) 9/2 olacağı varsayılacak ve siz de 2001 yılı itibariyle en fazla 9/2 olabileceksiniz. Kararda da bunun kastedildiğini düşünüyorum.

Hakkınızda en doğru ve hakkınız olan kararın verilmesi dileğimle.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Son Düzenleme: 4 yıl 7 ay önce Düzenleyen:papatya

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 7 ay önce - 4 yıl 7 ay önce #5476 Yazan: musti21

papatya Yazan:: Sayın MUSTI21,

Danıştay kararında ifade edilen husus ile benim anlatmaya çalıştığım husus aynı. Ve emsal değerlendirmesinde, emsalinizin askerliği yaptığı da göz önünde bulunduruluyor. Yani ilgilinin okul bitiş tarihi askerlik kadar öteleniyor.

Örnek: emsaliniz 2000 yılında okulu bitirip 9/1 olmuş ise, intibak işleminizde, ilgilinin 2001 yılında (askerliği sayılarak) 9/2 olacağı varsayılacak ve siz de 2001 yılı itibariyle en fazla 9/2 olabileceksiniz. Kararda da bunun kastedildiğini düşünüyorum.

Hakkınızda en doğru ve hakkınız olan kararın verilmesi dileğimle.sayın papatya
yukarıdaki gönderinizin örnek kısmındaki 2011 tarihi sanırım klavyeden dolayı hatalı olmuş, 2001 olacaktı. forumu takip edenler açısından bi kafa karışıklığı yaratmaması açısından düzeltme gereği duydum.
saygıyla
Son Düzenleme: 4 yıl 7 ay önce Düzenleyen:papatya

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 7 ay önce #5478 Yazan: papatya
Sayın MUSTI21,

Belirttiğiniz düzeltme yapılmıştır. Teşekkürler.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.690 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.