logo yeni

calisanlar2 copy

657 36-A 12/d maddesine göre yapılacak İntibakta

Çok
7 yıl 1 ay önce #5418 Yazan: musti21
657 36-A 12/d maddesine göre yapılacak İntibakta memuriyete girmeden önce yapılan askerlik hizmetinin aynı zamanda emsalin hizmetinden sayılması gerekmez mi ? yani kişinin emsali örnekle 1991 tarihinde ortaokul mezunu olarak 10-12-1997 tarihinde işe başlayan kişinin 4 yıllık lisans intibakı için başvurduğunda, emsali 1991 yılında ortaokulu 1994 yılında liseyi 1998 yılında yüksek okulu bitirerek aynı yılın temmuz sonunda 9/1 ile işe başlayan ancak askerliğini de yapmış kişi olması gerekmez mi ? gerçi konu şuan idare mahkemesinde karar çıkınca ayrıca paylaşırım

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 1 ay önce #5423 Yazan: papatya
Sayın MUSTI21,

İntibakta emsal uygulamasında, askerlik süresi emsali geçecek şekilde hizmete ilave edilmemektedir. Çünkü askerlik yapmış bir memurun emsali askerlik yapmış kişi olacaktır.

Emsaliniz 9/1 iken ve henüz askerlik yapmamış iken, intibakınız yapıldığında 9/1 üzerine askerlik süresini ilave ederseniz, emsalinizi her zaman geçmiş durumda olursunuz.

Örnek: Değerlendirmenizi esas alırsak ve 9/1 üzerine 1 yıl süreli olduğunu varsaydığımız askerlik süresini ilave edersek 9/2 olmanız gerekecektir. Emsaliniz 1 yıl süreli olarak askere giderse, dönüşte siz 9/3 olursunuz. emsalinizin askerlik süresi değerlendirildiğinde ise 9/2 olur ve aranızda 1 kademe fark olur. Bu durum ise emsali geçememe kuralını bozar.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: musti21

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 1 ay önce #5436 Yazan: musti21

papatya Yazan:: Sayın MUSTI21,

İntibakta emsal uygulamasında, askerlik süresi emsali geçecek şekilde hizmete ilave edilmemektedir. Çünkü askerlik yapmış bir memurun emsali askerlik yapmış kişi olacaktır.

Emsaliniz 9/1 iken ve henüz askerlik yapmamış iken, intibakınız yapıldığında 9/1 üzerine askerlik süresini ilave ederseniz, emsalinizi her zaman geçmiş durumda olursunuz.

Örnek: Değerlendirmenizi esas alırsak ve 9/1 üzerine 1 yıl süreli olduğunu varsaydığımız askerlik süresini ilave edersek 9/2 olmanız gerekecektir. Emsaliniz 1 yıl süreli olarak askere giderse, dönüşte siz 9/3 olursunuz. emsalinizin askerlik süresi değerlendirildiğinde ise 9/2 olur ve aranızda 1 kademe fark olur. Bu durum ise emsali geçememe kuralını bozar.SAYIN PAPATYA

her şeyden önce alakanız için teşekkür ederim. beklide ben sorumu tam olarak soramadım veya istediğim cevabı alamadım.
daha açık ifade edeyim. ben 1996-1997 yılları arasında 18 ay askerlik hizmeti yaptım. 10-12-1997 tarihinde ilk defa devlet memurluğuna ortaokul mezunu olarak atandım ( ortaokul diploma tarihim 1991) 4 yıllık sosyoloji lisans mezuniyetimden dolayı kurumuma 01.07.2013 tarihi itibariyle intibak talebinde bulundum. bilindiği üzere devlet memurluğunda iken birden fazla öğrenim bitirenlerin intibak işlemlerinde işe giriş tarihindeki diploma tarihi baz alınarak emsali bulunur. ve 657 36-A 12/d maddesine göre emsalini geçemez. benim emsalim 1991 tarihinde ortaokulu bitirdikten sonra ara vermeden 1994 yılında liseyi ve 1998 yılında 4 yıllık üniversiteden mezun olup aynı yıl 31 temmuzunda 9/1 ile başlayan kişi olduğundan, işe giriş tarihim olan 10/12/1997 tarihi ile emsalimin işe girdiği tarih olan 31/07/1998 yılı arasında kalan yaklaşık 8 aylık süre emsal kuralı gereğince değerlendirilemez. zaten buna itirazımda yok. ancak 657 dmk'nun 84. maddesi gereğince memuriyete iken veya memuriyetten önce yapılan muvazzaf askerliğin memuriyetten sayılacağı sabittir. bu nedenle memuriyete girmeden önce yaptığım 18aylık askerlik hizmetimin emsalimin de memuriyette girmeden önce askerlik yapan kişi olduğundan. 1 yıl 6 aylık hizmetimde bu kural gereğince sayılmamış olmasından konuyu idare mahkemesine taşımış bulunmaktayım. konu ile ilgili Danıştay içtihatları da mevcut olup bunlardan bir tanesini aşağıya yazıyorum ihtiyacı olan tam metni karar arama motorundan bulabilir. sanırım davam 1 aya sonuçlanır sonucu buradan paylaşırım. ayrıca bu sitenin ilgili yöneticilerine çok teşekkürler.

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1995 2647 1992 3952 21/09/1995
657 SAYILI YASANIN 36/A-12-D MADDESİ UYARINCA YAPILACAK İNTİBAKLARDA
ASKERLİK HİZMET SÜRESİNİN DE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<

danıştayın bu kararı benim durumumla birebir örtüşüyor ama bakalım belkide atladığım bir yer vardır :)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 1 ay önce #5440 Yazan: papatya
Sayın MUSTI21,

Aslında farklı ifadelerle ve farklı bakış tarzıyla aynı konuya değindiğimizi düşünüyorum. Askerlik yaparak işe giren birinin emsali alınırken, emsalinin de askerlik yapmış olduğunu düşünmek gerekecektir.

Emsalinizi hesaplarken "1991 tarihinde ortaokulu bitirdikten sonra ara vermeden 1994 yılında liseyi ve 1998 yılında 4 yıllık üniversiteden mezun olup aynı yıl 31 temmuzunda 9/1 ile başlayan kişi" diye söz etmişsiniz ve ilave olarak "emsalimin de memuriyette girmeden önce askerlik yapan kişi olduğundan" ifadesini kullanmışsınız.

Emsaliniz tüm okulları ara vermeden bitirdiğine göre arada bir dönemde 18 ay askere gitmiş olamayacağından, 1998 yılında üniversiteyi bitirip işe girmeden gitmiş olabilir ancak. Bu durumda da emsaliniz 2000 yılının şubat ayında işe girmiş olacak ve 9/2 de 6 ay ilave hizmetle bulunacaktır.

Danıştay kararında belirtilen husus da bu yöndedir.

Emsalinizin askere gittiği dönemde siz çalışıyor olacağınızdan ve emsalin askerde geçirdiği süre ile sizin o dönem içerisindeki çalışma süreniz eşit olacağından sonuçta değişen bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: musti21

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 1 ay önce #5444 Yazan: musti21
SAYIN PAPATYA
cevaplarınız için teşekkür ediyorum aslında soru cevaplamalarla konuyu bir nevi irdelemiş oluyoruz. çünkü bu konu gerek idareleri gerekse de memurları tereddütte bırakacak bir konu gibi görünüyor.
şöyle ki;
ifade ettiğiniz ve aynı şekilde idareninde öne sürdüğü 1991 yılında öğrenimine hiç ara vermeden okuyan ve 1998 yılında işe başlayan kişinin yani emsalimin bu tarihler arasında askerlik yapmış olamayacağı, diğer bir değişle okurken askere gidilemeyeceği şeklinde beyan edilmektedir. ancak gerek askerlik kanunun 35 maddesine göre askerlik hizmeti sırasında eğitimin devamı için gerekli izinlerin verilebileceği yönündedir. yine diğer bir örnek verirsek askerlik hizmetini yaparken aynı zamanda açık öğretim fakültesinden mezuniyet teknik olarak mümkündür. Danıştay kararı incelendiğinde davalı idare lehinde verilen kararı bozma gerekçesi olarak, idare mahkemesinin davalının askerlik yapmış olamayacağı hususunu hukuka aykırı bularak bozmuştur. 657 dmk'nun intibakla ilgi maddelerinde ve intibakla ilgili yayımlanan devlet memurları genel tebliğinde bu konuda herhangi bir açıklama veya örneğe de rastlamadım açıkçası. veya şöyle bir soruyla olay netleştirilebilir. örnek: 1994 yılında 4 yıllık üniversite eğitimine başlamış bir kişi 1996 yılında tecil etmeyip askere gider ve askerdeyken de öğrenimine devam edip 1997 yılında terhis olduktan sonra 1998 yılında 9/1 ile işe başlarsa askerlik hizmeti memuriyete girmeden önce yaptığı için 84. maddeye göre memuriyetten sayıldığından bu süre hizmetine sayılır mı? yoksa öğrenim gördüğü sırada askerlik hizmetinide yaptığı için bu süre kapsam dışında mı kalır. ben bunula ilgi ilgili kanun ve yönetmenliklerde herhangi bir ibareye rastlayamadım. ama dediğim gibi bu yazışmalar benim için iyi oldu olurda davayı idarede kaybedersem danıştay temyizinde bu huşular üzerinden savunma yaparım.
SAYIN PAPATYA
bu son savunmama karşıda bir fikir yürütürseniz sevinirim. dava sürecim için iyi bir kaynak oldu salında.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 1 ay önce #5450 Yazan: papatya
Sayın MUSTI21,

İntibak ve emsal uygulamasında asıl olan normal kurallardır. Mesajınızda yer alan hususlar ise (öğrenciyken askerlik, askerdeyken öğrencilik gibi) emsal uygulaması bakımından dikkat edilecek bir yaklaşım değildir.

Askerlik süresi memuriyette değerlendirilir. Ancak bu kural, emsal uygulamasında emsalinizin askerlik durumunun da göz önünde bulundurulmasını gerektirir.

Daha önceki mesajlarımda da belirttiğim gibi, intibak işleminin emsali geçmeyi sağlayacağına imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır. Verilecek her ilave derece ve kademeyi emsale de uygulamak gerekecektir. Aksi taktirde, diğer kişinin emsaliniz olduğundan söz edilemez.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: musti21

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.182 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.