logo yeni

calisanlar2 copy

İşci 399 Tabi sözleşmeli personele amir olabilir mi?

Çok
6 yıl 8 ay önce - 6 yıl 8 ay önce #8035 Yazan: bican
TCDD KHK 399 tabi(sözleşmeli) ıı sayılı cetvelde makinist görevi yapmaktayım . kurumuz yeniden yapılanma kapsamında işci makinist istihdam etmiştir. Tam bu nokta da trenlerde makinist görevimizin dışında Tren şefi görevi yaptırılmaktadır (tren şefi:yazışmaları olayları olumsuzlukları ve haberleşmeyi sağlayan personel dir) Buradan hareketle sizlere sormak istediğim: Aynı trende görevlendrildiğimiz işci makinist sözleşmeli prsonele kanunen memura amirlik yapabilir mi memur işcinin emri altında görevlendirilebilir mi? İş bu konuyu kurumumuz bilgi edinmeye sordum tarafıma cevaben 28/11/tarih 15777 mükerrer resmi gazete de yayımlanan 1897 kanunun 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasınca işcinin sözleşmeli personele amir olmasında sakınca olmadığını belirtmiştir. teşekkürler.
Aşağıda buna ilişkin benzer konu bulunmaktadır

Sayın hocam, Belediyede işçi statüsünde görev yapan bir müdür, 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak çalışan bir memurun sicil amiri olabilir mi? memur performanslarını doldurabilir mi? memur dan savunma alıp cezai müeyyide uygulayabilir mi? Burada memurun tavrı ne olmalıdır.
Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür eder. Çalışmalarınızda basarılar dilerim.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin amiri ve disiplin cezaları" başlıklı 124 üncü maddesinde "Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir."hükmü yer almaktadır.

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller 57 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde sayılmıştır.
Anılan madde de disiplin cezaları;
1-Uyarma,
2-Kınama,
3-Aylıktan kesme,
4-Kademe ilerlemesinin durdurulması
5- Devlet memurluğundan çıkarma
olarak belirtilmiştir.
Mezkur 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi hükmü uyarınca 17/9/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karalaştırılan "Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" 24/10/1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Yönetmeliğin "Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine Dair esaslar" 16 maddesinin 1 inci fıkrasında "Disiplin amirleri, bu maddede belirtilen esaslara uyulmak ve Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılmak suretiyle, kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlayarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit edilir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uyarınca işçiler hakkında 657 sayılı Kanunun hükümleri uygulanmamaktadır.

Anayasanın "VI. Egemenlik" başlıklı 6 ncı maddesinde "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz."denilmektedir.

Yukarda yer verilen açıklamalar uyarınca;

1-Devlet memurlarının disiplin amirleri Kurumlarının usulüne uygun olarak yürürlüğe koyacakları disiplin yönetmelikleri ile belirlenir.
2-Memurların disiplin amirleri memurlardan belirlenir.
3-Memurların sicil amirleri de, disiplin amirleri gibi devlet memurlarından belirlenir.
4-Yetkisi bulunmayan kişilerin devlet memurları hakkında disiplin cezası vermeleri kanuni değildir.
5-mevzuata göre kanunsuz işlemin iptali yönünde öncelikle idareye baş vurmanızı önermekteyiz.
6-Anayasanın 125 inci maddesi 1 inci fıkrası "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır."hükmü uyarınca mevzuata açıkça aykırı olan idari işlemi yargı yolu iptal ettirmeniz mümkün bulunmaktadır.
Son Düzenleme: 6 yıl 8 ay önce Düzenleyen:bican

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 8 ay önce #8036 Yazan: metinc
1897 sayılı kanun çok eski bir kanundur ve 657 içine işlenmiştir. Ayrıca 1897 sayılı kanunda 5 inci madde 2 inci fıkrasında işçilerin memurlara amirlik yapacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.
Ancak siz zaten memur değil 399 sayılı khk ye tabi sözleşmeli olduğunuz için sizin için farklı değerlendirmeler yapılabilir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 8 ay önce #8045 Yazan: osman1
Kit'lerde 2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin amiri ya aynı cetveldeki sözleşmelilerden ya da 1 sayılı cetveldeki memurlardan (ya da vekaleten bakanlar) olması gerekiyor. Bunların dışındakilerin sözleşmeli personele amirlik yapabileceğine ilişkin bir hükme rastlamadım.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.148 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.