logo yeni

calisanlar2 copy

Üniversitede birim Sekreterlerinin özlük hakları

Çok
6 yıl 9 ay önce - 6 yıl 7 ay önce #7459 Yazan: Hilal 9
Fakülte, yüksekokul ve enstitülerde görev yapan birim sekreterleri, görevli bulundukları birimlerde idari personelin ,en üst 1.derece disiplin amiri, harcamalarda gerçekleştirme görevlisi, kurul, yönetim kurulu ve disiplin kurullarında raportör olarak görev yapmaktadırlar. Sekreterler , dekana, müdüre en yakın amir olarak üniversite hiyerarşisinde üst sırada yer almaktadır Dekana ve Müdüre bağlı olarak görev yapan Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul sekreterleri Dekan ve Müdür ile birlikte sorumluluğu paylaşan yaptığı iş ve işlemler ile üst yöneticiye, Sayıştay ve benzeri kurumlara hesap veren yetkililerdir. öğrenci ve öğretim elemanları ile muhatap olan; fakültelerin, yüksekokulların ve enstitülerin kurullarında alınmış akademik kararları uygulanmasını yapan kişidir
2547 sayılı yüksek öğretim kanunun 51. Maddesinin b fıkrasına göre her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. Yine yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkındaki 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 38.maddesinde “bir kampus yapısı içerisinde yer alan fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik, fakültenin veya yüksekokulun idari işlerini yürütür” demektedir. İlgili maddelerden de anlaşılacağı gibi fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreteri, bulundukları idari birimlerde uzman, şübe müdürü, müdür dahil yönetim teşkilatının başı olup; idari, mali, hukuki ve teknik hizmetlerin (personel işleri, birimi yazı işleri birimi, tahakkuk birimi, satın alma ve ayniyat birimi, öğrenci işleri birimi, bölüm sekreterliği birimi, teknik işler birimi ile iç hizmetler birimlerindeki işlerin) yürütülmesinden fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterleri dekana, enstitü müdürüne, yüksekokul müdürüne birinci derecede sorumludurlar. Fakülte sekreteri rektörlük bünyesinde kurulu bulunan daire başkanlıklarının tek ünite olarak yürüttüğü çalışmalarının aynısını tek çatı altında yürütmektedir Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul sekreteri ismi Kamuoyunda yanlış anlaşılmakta (Dekan, Müdür sekreteri veya telefon sekreteri) gerekli itibarı görememektedir. Birim sekreterleri rektörlük genel sekreterlerinin rektörlükte yaptığı görevlerinin aynısı Birimlerde yerine getirdiklerinden isimlerinin fakülte genel sekreteri, enstitü genel sekreteri ve yüksekokul genel sekreteri olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarında fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergeleri 3600 olarak uygulanmalıdır .Fakülte sekreterleri, yüksekokul sekreterleri ve enstitü sekreterlerine, 657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesi hükmü kapsamında, Kanuna ekli (IV) sayılı Cetvelde üniversite genel sekreterleri için öngörülen oranda makam tazminatı ödenmelidir. Dünya üniversiteler servisinin (wus) lima bildirgesinde üniversitedeki memurlar da akademik personelle akademik çevre kapsamında değerlendirildiğinden 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneği, söz konusu Kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslar göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmelidir. bu ödemelerin akademik ve idari personelin tümüne ödenmesiyle idari personelin mağduriyeti giderilebilir. Şube müdürü, müdür kadrosuna atamalar sınavla fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterleri kadrosuna ise atamaları üst yönetim atamaları gibi üç imzalı kararname ile yapılmaktadır. Bu da birim sekreterlerinin ek ödeme gurubundaki yeri şube müdürü ve müdürlerin bulunduğu (g) gurubu olarak değil konumu genel sekreterlerin bulunduğu (e) gurubu olarak düzeltilmelidir
Necati AYALP
Hrü.Fakülte Sekreteri
Son Düzenleme: 6 yıl 7 ay önce Düzenleyen:Hilal 9

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 9 ay önce #7461 Yazan: nazli
nazli tarafından Üniversitede birim Sekreterlerinin özlük hakları konusunda yanıtlandı
Fakülte sekreterleri, ek gösterge bakımından haksızlığa uğrayanların başında geliyorlar denebilir. Geçtiğimiz yaz daire ve grup başkanlarının ek göstergesi 3000 den 3600 e yükseltilirken, üniversitelerde ek gösterge mağduru idarecilerin durumu görmezden gelinmişti.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.140 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.