logo yeni

tekniker mühendisliği bitirirse

Çok
4 yıl 8 ay önce #3843 Yazan: weroz062
tekniker mühendisliği bitirirse, weroz062 tarafından oluşturuldu
Mrblar arkadaşlar, ben teknik hizmetler sınıfında çevre teknikeri olarak görev yapmaktayım, su ürünleri mühendisliği son sınıfta okuyorum, okulu bitirmem halinde maaşımda ne kadarlık bir artış olacak? yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 8 ay önce #3851 Yazan: papatya
papatya tarafından tekniker mühendisliği bitirirse konusunda yanıtlandı
Sayın WEROZ,

Hizmet yılınızı belirtmediğinizden sağlıklı bir hesaplama yapılamamıştır. Ancak 2 yıl hizmetiniz olduğu varsayılarak yaptığımız hesaplamada, 2013 yılı ikinci 6 ayı için geçerli rakamlara göre maaşınızda aylık net 366 TL artış olacaktır (%15 Gelir vergisi diliminde)

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 8 ay önce #3864 Yazan: metinc
metinc tarafından tekniker mühendisliği bitirirse konusunda yanıtlandı
Mühendis kadrosuna atanmasada alacakmı parayı?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 8 ay önce #3865 Yazan: papatya
papatya tarafından tekniker mühendisliği bitirirse konusunda yanıtlandı
Sayın METİNC,

Yukarıda belirttiğim rakam, tekniker iken Mühendislik fakültesini bitiren ve Mühendis kadrosuna atanmamamış olan personele ilişkindir. İlgili kişi Mühendis kadrosuna atanırsa ücreti belirttiğim rakamdan daha yüksek olacaktır.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 8 ay önce #3887 Yazan: metinc
metinc tarafından tekniker mühendisliği bitirirse konusunda yanıtlandı
OK bir an için tereddüt ettimde yanlıs anlamısım.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 8 ay önce #3944 Yazan: weroz062
weroz062 tarafından tekniker mühendisliği bitirirse konusunda yanıtlandı

papatya Yazan:: Sayın WEROZ,

Hizmet yılınızı belirtmediğinizden sağlıklı bir hesaplama yapılamamıştır. Ancak 2 yıl hizmetiniz olduğu varsayılarak yaptığımız hesaplamada, 2013 yılı ikinci 6 ayı için geçerli rakamlara göre maaşınızda aylık net 366 TL artış olacaktır (%15 Gelir vergisi diliminde)

Hizmetim 14 sene olup , bitireceğim okul üst öğrenimim sayılmamaktadır,sayın papatya üst öğrenim olmaması verdiğiniz rakamı değiştirir mi? teşekkürler

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 8 ay önce #3947 Yazan: papatya
papatya tarafından tekniker mühendisliği bitirirse konusunda yanıtlandı
Sayın WEROZ,

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin (e) bendinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” denilmiştir.

Öte yandan, 160 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinin E/3 bölümünde ise “3- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.
Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir.” denilmiştir.

Bu çerçevede durumunuzu değerlendirdiğimde, Tebliğde mesleki üst öğrenim olma durumunun YÖK tarafından tespit edileceği ifade edilmekle birlikte, Kararnamede “… bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” denilmiş olmasından, bu düzenlemelerde sözü edilen mesleki üst öğrenimin görev yapılan hizmet sınıfına ilişkin olduğunu anlamaktayım. Bu nedenle de, Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin yine TH Sınıfında yer alacak bir eğitimi bitirmesi durumunda bu unvan için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanması gerektiğini değerlendirmekteyim.

Mühendislik fakültesini bitirmeniz halinde, 3 üncü derece Tekniker kadrosunda olacağınız varsayımıyla yaptığım hesaplamada 438 TL tutarında maş farkı olması gerekeceğini düşünmekteyim.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 8 ay önce #3984 Yazan: weroz062
weroz062 tarafından tekniker mühendisliği bitirirse konusunda yanıtlandı

papatya Yazan:: Sayın WEROZ,

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin (e) bendinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” denilmiştir.

Öte yandan, 160 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinin E/3 bölümünde ise “3- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.
Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir.” denilmiştir.

Bu çerçevede durumunuzu değerlendirdiğimde, Tebliğde mesleki üst öğrenim olma durumunun YÖK tarafından tespit edileceği ifade edilmekle birlikte, Kararnamede “… bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” denilmiş olmasından, bu düzenlemelerde sözü edilen mesleki üst öğrenimin görev yapılan hizmet sınıfına ilişkin olduğunu anlamaktayım. Bu nedenle de, Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin yine TH Sınıfında yer alacak bir eğitimi bitirmesi durumunda bu unvan için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanması gerektiğini değerlendirmekteyim.

Mühendislik fakültesini bitirmeniz halinde, 3 üncü derece Tekniker kadrosunda olacağınız varsayımıyla yaptığım hesaplamada 438 TL tutarında maş farkı olması gerekeceğini düşünmekteyim.

Teşekkürler

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 11 ay önce #8835 Yazan: weroz062
weroz062 tarafından tekniker mühendisliği bitirirse konusunda yanıtlandı
okul hayırlısı ile bitti ancak maasımda hiç bir artış olmadı, çalıştığım kurum su ürünleri mühendisliği çevre korumanın üst öğrenimi olmadığında ödeme yapamayız deyip, bakanlığa görüş sordular, ancak maliye bakanlığı ile görüştüm özel hizmet ve yan ödemenin değişmesi gerektiğini belirttiler konu ile ilgili bumko 17.03.2014-2334 sayılı yazısında yazdığını belirttiler. görüşün olumsuz gelmesi durumunda nasıl bir prosedür işler bilgisi olan?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 11 ay önce - 3 yıl 11 ay önce #8836 Yazan: salih kanat
salih kanat tarafından tekniker mühendisliği bitirirse konusunda yanıtlandı
bümko nun olumlu yazısı varsa neden olumsuz görüş gelsinki
Son Düzenleme: 3 yıl 11 ay önce Düzenleyen:salih kanat

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.690 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.