logo yeni

calisanlar2 copy

Mühendis Maaşı

Çok
4 ay 1 hafta önce #18392 Yazan: abdullah02
Mühendis Maaşı, abdullah02 tarafından oluşturuldu
657 DMK G.İ.H Sınıfında Zabıta Memuru olarak görev yapmaktayım.
15.08.2020 tarihinde 4 yıllık Makine Mühendisliği Fakultesinden Mezun Oldum...

Geçici Görevlendirme yada Vekalet Aylığı alabilmek için
Bu Konuda kanuna dayanarak bana yardımcı olursanız sevinirim.

Geçici Görevlendirme Oluru alınarak Makine Mühendisi olarak görev yapsam Mühendislik farklarını alabilirmiyim

Dayanaklarıyla ilgili açıklama yaparsanız sevinirim...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 ay 1 hafta önce #18393 Yazan: nilüfer
nilüfer tarafından Mühendis Maaşı konusunda yanıtlandı
GİH kapsamındaki bir memurun, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında usulüne uygun olarak Mühendis kadrosuna atanması durumunda, (asaleten atamayı hangi makam yapıyorsa aynı makam tarafından vekaleten atama yapılmalı, unvan değişikliği sınavı hariç ilgilinin mühendis kadrosuna atanma şartlarını taşıyor olmalı) Kanunun 175 inci maddesi ve Yan ödeme kararnamesinin 9 uncu maddesi hükümleri uyarınca vekalet ücreti ve diğer ödeme farklarından yararlanması mümkün olabilir.
Boş mühendis kadrosuna kurum içinden atamaya örnek verecek olursam;
Mühendislik fakültelerinden mezun olmakla birlikte, Mühendis kadrosu dışındaki kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının, boş durumdaki Mühendis kadrolarına vekâlet atanması, atama usulüne uyulması kaydıyla, mümkündür.
Kurumları içinde, boş Mühendis kadrosuna usulüne uygun şekilde atanan diğer kadrolardaki memurlara, vekâlet görevinden dolayı ilave ödeme yapılır.
Örneğin, boş durumda olan 1.derece Mühendis kadrosuna, aynı kurumdan usulüne göre vekâleten atanan mühendislik fakültesi mezunu Devlet memuruna;
**Vekâlet aylığı: Vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, Mühendisin 1/1 aylığının [(gösterge + ek gösterge) X aylık katsayısı) üçte biri vekâlet aylığı olarak ödenir.
**Ek ödeme farkı: Asıl görevlerinde yararlanabildikleri ek ödeme oranının 1.derece Mühendis kadrosu için belirlenmiş ek ödeme oranından düşük olması durumunda, ek ödeme tutarları aradaki fark ödenir.
**Zam ve tazminat farkı: Asıl görevlerinde yararlanabildikleri zam ve tazminat miktarları toplamının 1.derece Mühendis kadrosu için geçerli olan zam ve tazminat miktarı toplamından düşük olması durumunda, aradaki fark ödenir.

Kurumiçi geçici görevlendirmelerde ise herhangi bir ücret farkı ödenmesi söz konusu değildir.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 ay 3 hafta önce - 3 ay 3 hafta önce #18421 Yazan: ahsen
ahsen tarafından Mühendis Maaşı konusunda yanıtlandı
"GEÇİCİ MADDE 43- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara eklenen Geçici Madde 11:

"657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip olup; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar "anketör" unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar "idari büro görevlisi" unvanlı, diğerleri ise "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlara idarelerince atanır. Bu kapsamda atanacaklarda (4) sayılı Cetvelde yer alan nitelikler aranmaz."

Esasların 3. Maddesi:

Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.

Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

Esasların 4. Maddesi:

Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.

Esasların 6. Maddesi:

İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Esasların ek 4. Maddesi:

Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.
Son Düzenleme: 3 ay 3 hafta önce Düzenleyen:karatugay

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.128 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.