logo yeni

calisanlar2 copy

Memurluk öncesi işçiliğin kadem/dereceye saydırılması

Çok
2 yıl 1 ay önce #17183 Yazan: kadir02
Günaydın..
Memurluktan önce 11.02.2004 ile 30.03.2006 tarihleri arasında Bağkur hizmeti ( toplam 770 gün) ve 31.03.2006 ile 22.04.2013 tarihleri arasında da (toplam 7 yıl 24 gün hizmeti bulunmaktadır. 09.05.2013 yılında da özürlü kadrosunda (ortopedik) atanması yapılmıştır. Şuan 7/3 de Bu sigorta ve bağkurda geçen günlerin kademe/derece olarak tarafına aşağıda ki maddeye göre verileceğini söylemektedir. söylemektedir. Bu maddeden pek birşey anlamadım. Kademe ilerlemesi verilir mi verilmez mi ? yardımcı olursanız sevinirim. Tş. ederim Kolay gelsin.

Sigortalı ve Bağ-Kur’lu hizmetlerin emeklilik keseneğine esas aylığında değerlendirilmesi (5434 S.K. Ek 18. maddesi)

Ek Madde 18 - (8/7/1971-1425/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her
(1) Bu maddede sözü edilen geçici 11 inci maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Geçici Madde 135" olarak değiştirilmiştir.
(2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi, 15/5/1975 tarih ve 1897 Sayılı Kanunla değiştirilerek, derece yükselmesi için gerekli 3, 4, 5 yıllık süreler öğrenim derecesi farkı gözetilmeksizin her memur için (3) yıl olarak tespit edilmiştir.

2,3,4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır. (1)
Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri yükseltilir.
Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmiş gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği ödemiş olmaları şarttır.
Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz.
Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde ayrıca nazara alınmaz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 yıl 1 ay önce - 2 yıl 1 ay önce #17185 Yazan: nazli
Memuriyet dışı hizmet sürelerinin hangilerinin Devlet memuriyetine ilişkin derece/kademede değerlendirileceği 657 sayılı Kanunda belirtilmiştir.
Belirttiğiniz durum, memuriyet kazanılmış hak aylık seviyesi bakımından derece/kademe kazandıran süreler olmadığından, ilgiliye söz konusu hizmetlerinden dolayı kademe/derece verilmez.

Mesajınızda sözü edilen mevzuatın kazanılmış hak aylığıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu madde, memurun emekli keseneğine esas aylık derece/kademesinin belirlenmesinde sigorta ve bağ kur sürelerinin dahil edilmesine ilişkin olup,15 Ekim 2008 tarihinden önce emekli sandığına tabi bir göreve başlamış olanlar hakkında hüküm ifade etmektedir.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırıldığından, 15 Ekim 2008 ve sonrasında memuriyete girenlerin, önceki sigortalı ve bağkurlu hizmetlerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde
değerlendirilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmadığından, bu süreler yalnızca toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaktadır.
Son Düzenleme: 2 yıl 1 ay önce Düzenleyen:nazli
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: kadir02

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.152 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.