logo yeni

calisanlar2 copy

4/b Mühendis Maaşı

Çok
3 yıl 5 ay önce #16046 Yazan: ozbl146
4/b Mühendis Maaşı, ozbl146 tarafından oluşturuldu
DSİ 4/b ye tabi mühendis alımı yapıyor. Kadrolu mühendis ile 4/b ye tabi mühendisler arasında maaş farkı var mıdır? Varsa ne kadardır? Ayrıca 4/b li personelin tayin imkanı bulunuyor mu?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 5 ay önce #16050 Yazan: metinc
metinc tarafından 4/b Mühendis Maaşı konusunda yanıtlandı
Sözleşmeli ücretleri ile mühendis maaşı birbirine yakın diye biliyorum.
Sözleşmeli personelin kurumlar arasında tayin hakkı yok ancak kurum içinde yer değişikliği hakkı bulunuyor. Fakat bu hak memurlar kadar geniş değil daha zor şartları olan bir hak. Aşağıdaki maddede ilgili düzenlemeyi bulabilirsin:

Ek Madde 3– (Ek:2/3/2009-2009/14799)Sözleşmeli personelin kurumlar arası
yer değişikliği yapılamaz.
Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca
gerçekleştirilebilir.
a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini
haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun
vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.
b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu
birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı
unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum
içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer
değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.
c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince
geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve
niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve
üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla
yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına
ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık
mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları
içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.
ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan
personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine
getirilir.
d) (Ek:12/5/2011-2011/1802) Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisinin,
eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye
düştüğü adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden
personelin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve
niteliğe haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate
alınarak yerine getirilebilir.
e) (Ek:12/5/2011-2011/1802) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara
sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu
ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı
unvan ve niteliğe haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece
hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir.
İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan
başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 5 ay önce #16056 Yazan: ozbl146
ozbl146 tarafından 4/b Mühendis Maaşı konusunda yanıtlandı
benim babamın %60 engelli raporu var. 1 yıl sonra sağlık sebebine bağlı olarak kurum içi tayin istesem tayinim olur mu?Sözleşmeli mühendis de kadrolu mühendis gibi arazi tazminatı vb hakları oluyor mu?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 5 ay önce #16057 Yazan: nilüfer
nilüfer tarafından 4/b Mühendis Maaşı konusunda yanıtlandı
Yer değiştirme:
4/B personelin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirmesi mümkün olabiliyor.
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan hükümlere göre,4/B personelin sağlık durumuna bağlı yer değişikliği talebi; geçeceği hizmet biriminde aynı unvan ve nitelikte boş pozisyon bulunması, görev yaptığı yerdeki (ildeki) Devlet veya üniversite hastanesinde kendisinin, eşinin, çocuklarının ve bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığı yönündeki sağlık kurulu raporunu kurumuna ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazereti kalktığında, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve nitelikteki boş pozisyona yeniden ataması yapılabilir.

Arazi tazminatı
Arazi Tazminatı olarak da adlandırılan ödeme; Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için ayrıca ödenmesi öngörülen özel hizmet tazminatıdır.
Öte yandan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda; “Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.” ve “Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez.” denilmiştir.
Buna göre, THS kapsamında bulunan Devlet memurlarına belli yerlerde çalışmaları karşılığında ödenebilen arazi tazminatının, sözleşmeli personele ödenemeyeceğini düşünmekteyim.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.202 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.