logo yeni

calisanlar2 copy

teknisyen maaşı

Çok
3 yıl 10 ay önce #13789 Yazan: papatya
papatya tarafından teknisyen maaşı konusunda yanıtlandı

vatan0707 Yazan::

vatan0707 Yazan::

papatya Yazan:: Sayın VATAN0707,

Öncelikle, verdiğiniz bilgilerde Tekniker olmanız nedeniyle diplomanızı kuruma ibraz edip etmediğinizi de bilmek gerekecektir. Öte yandan sözünü ettiğiniz 12 yıllık özel sektör hizmeti ile kastınızın 16 yıllık hizmetinizin 3/4'ünün 12 yıl olduğu mu, yoksa özel sektör hizmet sürenizin toplamının 12 yıl olduğu mu konusunu anlayamadım.
Ve maaş hesabınız, üst öğrenim sonrası intibakınıza göre tekniker zam ve tazminatları dahil edilerek hesaplanacaktır.[/quote
papatya hanım,
Şubat ayında kuruma diplomamı verdim 12 yıl özel sektör hizmetinin 9 yılı +2,5 yıl memuriyet te geçen hizmet+18ay askerlikte geçen sürelerin tamamı hesaplandiğında 12yıl memuriyetten sayılan hizmetim var ] intibaktan önce 7der 2kad de idim ve maaşım 2,747tl idi sonra 4 der 2 kad yükseldim ve 2,950tl oldu dedileri ek gösterge 1100 ama diğeri ödemeler teknisyen üzernden gösteriliyor gibi. zaten ths de görevli birinin teknik herhangi bir önlisans bölümünü bitirmesi ek gösterge ,zam ve tazminatlardan yararlanması için yeterli değilmidir

Lacaba?


Sayın VATAN0707,
Şubat ayında diplomanızı kurumunuza vermişseniz, en geç 15 Mart maaşınızın Tekniker zam ve tazminatı esas alınarak ödenmesi gerekirdi.


Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 10 ay önce - 3 yıl 10 ay önce #13790 Yazan: vatan0707
vatan0707 tarafından teknisyen maaşı konusunda yanıtlandı
papatya hanım,
Şubat ayında kuruma diplomamı verdim intibakımı da nisan 15 de yaptılar mart ayına ilişkin intibak farkımda daha ödenmedi .
12 yıl özel sektör hizmetinin 9 yılı +2,5 yıl memuriyet te geçen hizmet+18ay askerlikte geçen sürelerin tamamı hesaplandiğında 12yıl memuriyetten sayılan hizmetim var ] intibaktan önce 7der 2kad de idim ve maaşım 2,747tl idi sonra 4 der 2 kad yükseldim ve 2,950tl oldu dedileri ek gösterge 1100 ama diğeri ödemeler teknisyen üzernden gösteriliyor gibi. zaten ths de görevli birinin teknik herhangi bir önlisans bölümünü bitirmesi ek gösterge ,zam ve tazminatlardan yararlanması için yeterli değilmidir ?bu durumda maaşım kaç tl olmalıdır?
Son Düzenleme: 3 yıl 10 ay önce Düzenleyen:vatan0707

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 10 ay önce #13792 Yazan: papatya
papatya tarafından teknisyen maaşı konusunda yanıtlandı
Sayın VATAN0707,

Verdiğiniz bilgilere göre, sendika aidatı dahil edilmeden Net 2961 TL olarak hesaplandığını düşündüğüm maaşınızın, Tekniker zam ve tazminatları dahil edildiğinde (aynı koşullarda) 3251 TL olması gerekirdi.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 10 ay önce - 3 yıl 10 ay önce #13796 Yazan: vatan0707
vatan0707 tarafından teknisyen maaşı konusunda yanıtlandı
papatya hanım ,
siz bunu dikkate aldınız mı acaba

İŞTE 2014 YILINDA VERİLEN GÖRÜŞ

ÖZET: ... Teknik Hizmetler Sınıfında istihdam edilen personelin yararlanacağı ek göstergeler hakkında. (27/2/2014-813)

Bilindiği üzere, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde; "Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, "teknisyen",

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",

c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",

d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",

e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında "mühendis",

Unvanı verilir.

Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır." hükmüne yer verilerek mesleki teknik öğretim alanlarına göre teknisyen, tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmen ve mühendis unvanını kimlerin kullanacağı belirtilmiş olup, bu hükme göre tekniker unvanını, lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik eğitim görenlerin eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanabilecekleri ifade edilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde ise "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almakta olup, Yükseköğretim Kurulunca verilen 10/19/2002 tarihli ve B.30.0.EÖB.0.00.00.1-2113/23227 sayılı görüş yazısında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim veren Teknik Yüksek Öğretmen Okullarının 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Teknik Eğitim Fakültelerine dönüştürüldüğü belirtilmiştir.

Devlet memurlarının ek göstergelerine ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43/B maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmü yer almaktadır.

Mezkur madde ile ek göstergenin memurun yer aldığı sınıf ve görevlerde bulunduğu sürece ödeneceği ifade edilmiş olup, ek göstergenin kadroya bağlı olduğu belirtilmiştir. Zira 657 sayılı Kanun kapsamında kadro memurun çalıştığı belli bir görev yerini ifade etmekte olup, yapacağı işle bağlantısının da kurucu unsurudur. Aynı zamanda kadro personelin sayısının, niteliğinin, görev yerinin, unvanının, sınıf ve derecesinin, yükselmesinin, parasal ve özlük haklarının da genel olarak belirleyicisidir.

Nitekim benzer bir konuya ilişkin olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 tarihli ve E:200/2, K:2007/1 sayılı kararında; "İçtihadın birleştirilmesi istemine konu olan kararlarda uyuşmazlığı, kimya mühendisi unvanına sahip olmakla beraber, teknik hizmetler sınıfında kimyager kadrosunda görev yapanların ek göstergelerinin tespitinde tahsil durumunun mu, yoksa kadro unvanının mı esas alınacağı, buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesi ile eklenen (I) Sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (a) bendinde öngörülen (3600) ek gösterge rakamından mı, yoksa (b) bendinde öngörülen (3000) ek gösterge rakamından mı yararlandırılacağı hususu oluşturmaktadır...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43'üncü maddesinde, ek göstergelerin bir takım görevlerin önem ve niteliklerinden ötürü kabul edildiğini, memura yapılacak aylık ödemenin gösterge tablosundaki rakama bu ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamı üzerinden hesaplanacağını belirten hükümler, bunların kesinlikle göreve bağlı, sunulan hizmetin ve yapılan görevin karşılığı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ek gösterge, kadro görevini yürüten personele verilen önemin göstergesi, yetki ve sorumluluğunun karşılığıdır. Yetki ve sorumluluk ise, eğitim sonucu elde edilen unvana göre değil, kadro unvanına bağlı olarak kullanılır.
Son Düzenleme: 3 yıl 10 ay önce Düzenleyen:vatan0707

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 10 ay önce #13797 Yazan: papatya
papatya tarafından teknisyen maaşı konusunda yanıtlandı
Sayın VATAN0707,

Değerlendirmeyi yaparken ek gösterge hususunu da gözönünde bulundurdum. Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında olan personelin bazıları için kadro unvanı (mühendis, jeolog gibi), bazıları için ise eğitim durumuna göre ek gösterge belirlenmiştir.

Ek gösterge cetvelinin Teknik Hizmetler Sınıfı Bölümünün a ve b sıralarında kadro unvanlarından (bir de Teknik öğretmen unvanını kazandıran eğitimden) söz edilmiş, c sırasında ise "Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları" için belirlenen ek göstergelere yer berilmiştir.
Kadronuz THS kaspamında (teknisyen) olduğundan ve yüksek öğrenim mezunu olduğunuz için söz konusu c sırasında derecenize denk gelen 1100 ek göstergeden yararlanacaksınız. Bu duruma, "Tekniker ek göstergesi verildi demek" teknik hizmetlerin ek göstergesi çerçevesinde, doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü teknik önlisans yerine teknik olmayan önlisans veya lisans bitirseydiniz bile yine 4. derecede aynı ek göstergeyi alırdınız.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: vatan0707

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 10 ay önce #13798 Yazan: papatya
papatya tarafından teknisyen maaşı konusunda yanıtlandı

papatya Yazan:: Sayın VATAN0707,

Değerlendirmeyi yaparken ek gösterge hususunu da gözönünde bulundurdum. Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında olan personelin bazıları için kadro unvanı (mühendis, jeolog gibi), bazıları için ise eğitim durumuna göre ek gösterge belirlenmiştir.

Ek gösterge cetvelinin Teknik Hizmetler Sınıfı Bölümünün a ve b sıralarında kadro unvanlarından (bir de Teknik öğretmen unvanını kazandıran eğitimden) söz edilmiş, c sırasında ise "Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları" için belirlenen ek göstergelere yer berilmiştir.
Kadronuz THS kaspamında (teknisyen) olduğundan ve yüksek öğrenim mezunu olduğunuz için söz konusu c sırasında derecenize denk gelen 1100 ek göstergeden yararlanacaksınız. Bu duruma, "Tekniker ek göstergesi verildi demek" teknik hizmetlerin ek göstergesi çerçevesinde, doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü teknik önlisans yerine teknik olmayan önlisans veya lisans bitirseydiniz bile yine 4. derecede aynı ek göstergeyi alırdınız.


Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.166 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.