logo yeni

calisanlar2 copy

"2016 TORBA YASA ÜST KURUL UZMANLARIN MAAŞ DÜZENLEMESİ"

Çok
4 yıl 4 ay önce - 4 yıl 4 ay önce #13429 Yazan: nilüfer
Benim konuya ilişkin yaptığım değerlendirmelere bazı arkadaşlar duygusal tepki veriyor. Normal karşılıyorum. Ancak, konuya yaptığım değerlendirme ne kanun yerine geçer ne de maaş ödemesi yerine. Kanunu TBMM çıkaracak, mali konulara ilişkin bir tereddüt olduğunda da Maliye Bakanlığı konuya el atacak.
Burada değerlendirme yaparken, TBMM'ye sevk edilen torba kanun tasarısının mevcut halinden hareket ettim. Söz konusu maddenin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda değişmesiyle, 375 sayılı KHK'nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi tümüyle yeniden yasa hükmü haline getiriliyor. Kanun Tasarısı bugün Mecliste görüşülüyor. Eğer geçici bir madde ile ilave düzenleme yapılmazsa veya madde metninde gerekli değişiklik yapılmazsa, 14 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan arkadaşları sıkıntıya sokacak bir durum ortaya çıkabilir.
Bunu ifade ederken, söz konusu arkadaşların aleyhinde birşey söylemiyorum. Tersine konunun ciddiye alınmasını, mümkünse ve yapılabilecekse gerekli tedbirleri almaları hatırlatmak istiyorum.
Yine de dilerim, madde mevcut haliyle kalsa bile, söz konusu arkadaşları üzecek bir uygulama ile karşılaşılmaz.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.
Son Düzenleme: 4 yıl 4 ay önce Düzenleyen:nilüfer

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 4 ay önce - 4 yıl 4 ay önce #13430 Yazan: sermis
Nilüfer Hanım bildiğiniz gibi AYM 666 KHK ilgili maddesini iptal ederek 6 kurumu(2013) 666 KHK dan çıkarmıştı. AYM iptal kararı vermişti ama yürürlük tarihini 9 ay sonraya bırakmıştı. Bu 9 aylık süre içinde yasa koyucu torba kanun çıkarmıştı ve iptal edilen ilgili maddeyi satırı satırına aynen TBMM den geçirmişti ve böylece 6 kurum AYM iptal kararını uygulayamamıştı. Fakat AYM uzman,murakıp.... kararını anında resmi gazetede yayınlatarak yürürlüğe sokmuştur. AYM iptal kararından sonra bazı üst kurullar maaşları yükseltmiştir. Arada hiç fark yok mu sizce?
Son Düzenleme: 4 yıl 4 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 4 ay önce #13431 Yazan: nilüfer
İptal kararları sadece bazı ibarelerin o düzenlemede yer almasını iptal etmiş, ancak daha önceden görev alanlara ödenen ücret sisteminin bu personel hakkında da uygulanmasına imkan verecek bir ortam yaratmamıştır.
Örneğin, 666 öncesinde bu kurumlarda hiç personel çalışmıyor olsaydı ve belirlenmiş bir ücret olmasaydı, ilk işe girişler 2012 sonrası olsaydı, anayasa mahkemesinin iptal kararları sonrası hangi ücret uygulanacaktı? Bu soruya verilecek cevap ile, mevcut durumun cevabı aynı olacaktır.
Çünkü, iptal kararları ilgili personele eskiye personele ödenen ücretle aynı ücretin ödenmesine ilişkin bir tablo çıkarmamıştır.
Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin bir süre vermesi veya vermemerini, düşündüğünüz şekilde değerlendirmemekteyim. Bazen Anayasa Mahkemesi süre veriyor ve o süre yıllarca geçmesine rağmen düzenleme yapılmıyor. Bu olaylarla da sıkça karşılaşılıyor. O durumlarda, ilgililere son maaşlarını aldıkları durumlarına göre maaş ödemesi yapılıyor.
Benzer bir durum, hatırladığım kadarıyla üst kurullardan birinde de geçtiğimiz yıllarda yaşanmış ve uzman yardımcıları yeterlik sınavını aşmalarına rağmen uzman olamayarak uzman yardımcısı maaşı almışlardı.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 4 ay önce - 4 yıl 4 ay önce #13432 Yazan: sermis
Anayasa Mahkemesi bir tablo ortaya çıkarmaz ki. Eski personele şu maaştan şu tarihten sonra girenleri şu maaş iptal kararından mevcut personele şu maaş verilecek diye bir karar alır mıki? Böyle kararları idare mahkemeleri alır diye biliyorum. AYM ilgili KHK lardaki ilgili bentlerdeki ibareleri iptal etmeyip bendin tümünü iptal etseydi o zaman süre vermesi gerekecekti.Çünkü hukuki boşluk olacaktı. AYM ilgili bentlerdeki ibareleri cımbızla çekti ? Neden ? AYM kararından sonra bazı üst kurullar maaşı 666 ve 375 e göre artıramadığına göre neye göre arttırdı ? 666 dan önceki kanuna göre artırdı. Tabiki kurumdan alınan haklar kazanılmış haklar değildir. Kazanılmış haklar kanuna göre olur. Ama üst kurullar o zaman maaşı nasıl artırdı (bazıları hariç ).AYM iptal kararı ile yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri(KHK....) kendiliğinden ayağa kalkmaz KHK'nin yetki kanunu ile olan bağı, KHK'yi aynen ya da değiştirerek kabul eden kanun ile kesilir. tabi ki ancak iptal edilen hükmü okuyunca l "...ilgili kanunlarca ödenen " (ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kar payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan ............) ibaresi ile cümle başlamaktadır. AYM niçin süre vermedi? Bunun cevabı da burada gizli çünkü değiştirilen veyahut mülga olan bir başka mevzuat hükmü yok. Sadece bir üst sınır öngörülmüştü(375 KHK) ve de bu AYM iptal kararı ile kaldırıldı. AYM'nin erteleme verdiği madde hükümleri ile kıyaslarsanız her biri bir başka mevzuat hükmünü değiştirmiş veya kaldırılmıştır. Bu nedenle ortada bir hukuki manada boşluk yoktur ki üst kurullarla ilgili bir boşluk söz konusu olmadığından da iptal kararından yararlanan meslek personeli kendi kanun hükümlerine kendiliğinden tabi olmak durumundadır ki genel uygulamaya geçmeyen 2 üst kurul haricinde diğer tüm üst kurullarda (bildiğimiz kadarıyla 9 üst kuruldan 7 si ) bu yönde kurul kararları alınarak mali haklar olması gerektiği yere çıkarılmıştır. Bakalım göreceğiz. Zaten torba kanun tasarısı öne çekilmiş.Bugünlerde çıkar.

memurlar.net/expertE
Son Düzenleme: 4 yıl 4 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 4 ay önce #13433 Yazan: sermis
“Uzman” ibaresinin iptal edilmesi, uzmanların ücret sorununu çözer mi?

375 sayılı KHK’nın Ek 11. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “… uzman…” ibarelerinin iptal edilmesinin, üst kurullarda 14/01/2012 tarihinden sonra göreve başlayan uzman unvanlı meslek personelinin ücretlerine ilişkin beklentilerini karşılamayacağını, memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Çünkü;

1-Düzenlemede “uzman unvanlı meslek personeli” ibaresi yer almaktadır. “Uzman” unvanlı personel genellikle söz konusu kurumların özel düzenlemelerinde “meslek personeli” olarak tanımlandığından, iptal kararı verilmesi durumunda düzenlemenin alacağı son halde “unvanlı meslek personeli” ibaresi kalacağından, bu ibarenin söz konusu kurumlardaki uzmanları kapsamaya devam edeceğini düşünmekteyiz.

2-Üst kurullarda 14 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayan “uzman” unvanlı personele ilişkin iptal kararı verilmesi durumunda, (1’de belirttiğimiz durumun olmadığını varsayarsak) söz konusu personelin ücreti Başbakanlık Uzmanı emsal alınarak belirlenemeyecek. Ancak, üst kurullarda 14/01/2012 tarihinden sonra göreve başlayan personelden Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılmayanların ücretlerinin nasıl belirleneceği aynı fıkranın (ç) bendinde düzenlenmiş olduğundan, iptal sonrası “uzman” unvanlı personel bu kapsama girmiş olacak ve Bakanlar Kurulu tarafından uzman (ve uzman yardımcıları) için (ç) bendi kapsamında emsal belirlenmesi gerekeceğini düşünmekteyiz.

Öte yandan, üst kurullarda 14 Ocak 2012 tarihinden sonra göreve başlayanların ücret sorununun; söz konusu Ek 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinin birlikte yeniden düzenlenmesiyle veya (b) ve (ç) bentlerinin birlikte iptalleriyle ya da “375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin uzman unvanlı meslek personeli yönüyle iptali” şeklinde bir karar verilmesiyle çözülebileceğini değerlendirmekteyiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 4 ay önce #13434 Yazan: nilüfer
Dilerim üst kurullarda emsal uygulamasına takılan bütün personelin sorunlarını çözecek şekilde düzenlemeler yapılır. Ancak, Meclis Genel Kurulu gündemindeki haliyle düzenleme, bu sorunu gidermeye yetmeyecek gibi.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.196 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.