logo yeni

calisanlar2 copy

"2016 TORBA YASA ÜST KURUL UZMANLARIN MAAŞ DÜZENLEMESİ"

Çok
4 yıl 1 ay önce #13419 Yazan: sermis
Bakalım göreceğiz. Maliye Bakanlığının görüşü her zaman vermeme yönündedir zaten. 2010 yılında Maliye Bakanlığı bürokratları TBMM de kulis yaparak uzman maaşlarının artırılmaması yönünde işler yaparak bir yasayı çıkarmamışlardı. Bunu çoğu arkadaş bilmez. Tüm uzman maaşlarını 3.000 TL yapacaklardı. O zaman örnek vermek gerekirse Kültür Bakanlığında çalışan uzman 1700 TL alırken başka biri bakanlıkta (yerde) çalışan uzman 3.000 TL alıyordu (örnek maliye uzmanları). Bunu engelleyip yasayı çıkarmadılar ama sonra zaten 666 KHK ile tüm uzmanların maaşı eşitlendi( Tabiki üst kurullar hariç).

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 1 ay önce #13420 Yazan: sermis
Bilindiği üzere, 375 sayılı KHK'da yapılan düzenleme gereğince, 15.1.2012 tarihinden sonra üst kurullara atanan personelin maaşlarının 666 sayılı KHK eki cetvellerde yer alan Tazminat ve Ücret göstergelerine göre hesaplanması gerekiyordu.

Ancak Anayasa Mahkemesi, 666 sayılı KHK ile yapılan düzenlemelerin TBMM'den çıkarılan yetki kanununun kapsamında olmadığına karar vermiş ve 375'e eklenen murakıp, uzman ibarelerini iptal etmişti.

İptal kararları için Meclise bir süre tanınmamıştır. Yani iptal kararları, Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

AYM'den, üst kurul personelinin maaşları için önemli karar (murakıp)

Üst kuruldaki uzman yardımcısı da 375'e göre maaş almayacak

Bu gelişmeler üzerine, hükümet bozulan ücret yapısının tesisi için torba kanuna bir madde eklemiştir. Bu madde şu şekildedir:

"27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "ve başkan yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline," ibaresi, "bakanlık genel müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına" ibaresi eklenecektir"

Peki bu madde aynen yasalaşırsa ne olur? AYM kararı sonrasında ücretleri artan uzman ve murakıpların maaşı yeniden düşecek midir?

666 sayılı KHK yürürlüğe girdiğinde, KHK'nın yürürlük tarihi itibariyle çalışanların haklarını korumak için, geçici maddeyle düzenleme yapılmıştı.

Ancak, Meclise sevk edilmiş olan Torba kanun metninde, yukarıda yer verilen maddeye ilave olarak geçici bir hüküm yer almamaktadır. Eğer geçici bir düzenlemenin TBMM'de torba tasarıya eklenmemesi halinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle uzman ve murakıp olan personele torba kanundaki yeni hükmün uygulanması gerekecektir. Yani geçici bir madde olmaması halinde, 15.1.2012 tarihinden itibaren üst kurullara atanan personelin maaşları yeniden 666 eki cetvellerdeki ücret ve tazminat göstergeleri üzerinden hesaplanması gerektiğini düşünüyoruz(memurlar.net).

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 1 ay önce #13421 Yazan: osman1
Kariyer meslek personelini üzmeyen ve motivasyonlarını artıran düzenlemeler yapılır umarım.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 1 ay önce - 4 yıl 1 ay önce #13422 Yazan: sermis
İptal kararları için Meclise bir süre tanınmamıştır. Yani iptal kararları, Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir cümlesi kritik bir cümledir.Anayasa mahkemesi meclise süre verip meclis o zaman zarfında kanun çıkarıp düzenleme yapsaydı yani anayasa mahkemesinin kararı yürürlüğe girmeden meclis kanun çıkarsaydı zaten yapacak bir şey olmazdı.Anayasa Mahkemesi 666 KHK nın uzmanlarla ilgili kısmını yetki yasasına dayanmadığı için iptal etmiştir. Yani 666 KHK 'nın ilgili kısmı zaten yok hükmündedir. 375 sayılı KHK sadece üst kurul maaşlarına sınır getirmiştir. iki olayı karıştırmamak lazım...
Baktığımız zaman AYM kararları sonrasında maaş artışı yapan üst kurullar (ki çoğu yapmıştır bildiğim kadarıyla) kendi kanunlarında ki hükümlere göre ve kurul kararları ile maaş artışı yapmışlardır. AYM kararlarına dikkat edilirse kurulların kendi kanunlarında ilgili maddelerin hükmü devam ettiği için yürürlük süresi vermemiştir. Yeni başlayacak olanların maaşı artmaz ancak torba yasa yürülüğe girmeden önce maaş artışı yapılan personellerin maaşı kanunların geriye yürümezliği ilkesi ve hukukun güvenliği nedeniyle düşürülemez.
http://www.kamuajans.com/kamu-personel-gruplari/mahkeme-666-sayili-khknin-iptal-ettigi-ikramiyelerin-odenmesine-hukmetti-h484577.html
Son Düzenleme: 4 yıl 1 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 1 ay önce - 4 yıl 1 ay önce #13427 Yazan: sermis
İptal Edilen 666 Sayılı KHK ile İlgili Derneğimizin Görüşü Yayımlandı(Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği.....2013-10-11 tarihinde eklenmiş)

Ana muhalefet partisi tarafından 2011/139 esas numarası ile yapılan başvuruyu değerlendiren Mahkeme 27/12/2012 tarihli ve K.No:2012/205 sayılı kararında, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) bazı hükümlerini anayasaya aykırılık ve 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etti.Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği düzenlemelerin bir kısmı kararın Resmi Gazetede yayımlandığı 10/10/2013 tarihinde yürürlüğe girecek. İptal edilen düzenlemelerin önemli bir bölümü ise mahkeme kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 10/10/2013 tarihinden itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir.Kararla ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur...666 ile Yeni Ek Ödeme Almaya Başlayan Kurumlar İçin Ek Ödeme Maddesi İptal Olmadı!Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda ek ödeme almayan kurumlara ek ödeme verilmesini düzenleyen, 666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen ek 9 uncu maddenin iptali talep edilmediğinden, Anayasa Mahkemesi bu maddeye ilişkin bir karar almamıştır. Dolayısıyla ek ödeme almaya devam edeceklerdir.Anayasa Mahkemesinin İptal Ettiği Düzenlemeler Nelerdir?10 Ekim 2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararı ana başlıklar halinde özetleyecek olursak;1- Kurumsal Ek Ödeme, İkramiye v.b. Kaldıran Düzenlemelerin Önemli Bir Kısmı İptal Edildi!666 Sayılı KHK ile SGK gibi bazı kurumlarda yıllardır ödenmekte olan kurumsal ek ödemeler de “ ortak bir ek ödeme sistemine geçildiği” gerekçesiyle kaldırılmıştı. Bu düzenleme sonucunda önceden kurumsal ek ödemesi yüksek olan pek çok kamu çalışanının maaşlarında düşüş yaşanmıştı. Anayasa Mahkemesi, 666 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’na eklenen Ek 12 nci maddenin 1. ve 2. fıkrası (j bendi hariç) yani Kurum ve Kuruluşların kendi teşkilat kanunlarında belirlenen döner sermaye payı, ikramiye, ek ödeme, vekalet ücreti) gibi ödemeleri düzenleyen maddelerini iptal eden maddenin iptaline karar verilmiştir.2- Fark Tazminatını Düzenleyen Madde İptal Edildi!375 sayılı KHK’na eklenen Geçici 11 inci madde yani Fark Tazminatını düzenleyen madde iptal edildi. Bilindiği üzere bu maddeye göre bazı ek ödeme hükümleri 14 Ocak 2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştı. 666 Sayılı KHK ile öngörülen ek ödeme ile daha önce verilmekte olan ek ödeme arasında fark olması halinde fark tazminat olarak ödenmekteydi. Ancak mahkeme zaten kurumsal ek ödemelerin yeniden ödenmesine karar verdiği için eski ek ödeme ile yeni ek ödeme arasında fark tazminatı ödenmesine gerek olmadığından hareketle bu hükmü iptal etmiştir.3- Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesini Kaldırılmasını Öngören Düzenleme İptal Edildi!666 sayılı KHK’nın geçici 15 inci Maddesi iptal edilmiştir. 375 sayılı KHK’ya ek yapılan söz konusu madde ile bazı kurumların fazla çalışma ücreti ödemelerinin 31 Aralık 2012′ye kadar devam etmesi ancak 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle sonlandırılmasını düzenliyordu. Bu süre bazı kurumlar için ise 31 Aralık 2014’te sona eriyordu. Hatta Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı personeli için öngörülen fazla çalışma ücreti 31Aralık 2012’e kadar olan süre için yarıya düşürülmüştü. Mahkeme fazla mesai ödemesini kaldıran bu maddeyi tümüyle iptal etmiştir.Anayasa Mahkemesinin Kararı Kamu Çalışanlarını Nasıl Etkileyecek?1- Anayasa Mahkemesi Kararları Geriye Yürümemektedir.Bilindiği üzere; Anayasanın 153'üncü maddesi ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 66'ncı maddesinde; "Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar." hükmü yer almaktadır.Anayasa Mahkemesi Kararları geriye doğru yürümeyeceği ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren hüküm ifade edeceği için bugüne kadar yapılan ödemelere ilişkin herhangi bir işlem yapılamayacaktır.2- İptal Edilen Hükümler Kendiliğinden Yürürlüğe GirmemektedirBir kanun veya KHK'nın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi durumunda, bu kanun veya KHK'nin kaldırdığı kanun hükümlerinin kendiliğinden yürürlüğe girip girmeyeceği hem öğretide hem de uygulamada tartışmalıdır. Bu yüzden problemin çözümü öğreti ve içtihatlara kalmaktadır.İçtihatlar genel olarak, iptal edilen bir yasa veya KHK'nın yürürlükten kaldırdığı hükümlerin iptal kararı üzerine tekrar yürürlüğe girmeyeceği noktasında yoğunlaşmaktadır.Anayasanın 153'üncü maddesinde yer alan, iptal edilen düzenlemelerin iptal kararı tarihinde yürürlükten kalkacağı, Anayasa Mahkemesinin kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyeceği, iptal kararının yürürlük tarihini erteleyebileceği ilkelerinden hareketle, bir düzenleyici normun yasal yollarla iptali halinde önceki düzenleyici işlemin kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği, bu konudaki mevzuat boşluğunun kanun koyucu tarafından yeniden yapılacak düzenleyici tasarruflarla doldurulacağı genel hukuk kuralıdır.Anayasa Mahkemesi'nin bir yasayı yürürlükten kaldıran bir yasa veya KHK'nın iptal edilmiş olmasının, yürürlükten kalkan yasanın kendiliğinden yürürlüğe girmesi sonucunu doğurmayacağı hususu esasen, Anayasanın 153'üncü maddesinde ifadesini bulan ve Anayasa Mahkemesi'nce verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği yolundaki kuralın zorunlu ve doğal sonucudur.Dolayısıyla 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 666 ile kaldırılan İkinci (Ek Ödeme), Dördüncü (İkramiye) ve Beşinci (Fazla Mesai) fıkralarının kendiliğinden yürürlüğe girmesine imkan bulunmamaktadır. Yani, bu karar, kurumsal ek ödeme düzenlemesi, ikramiye veya fazla mesainin alınacağı anlamına gelmemektedir.PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararıyla 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin iki, dört ve beşinci fıkraları kendiliğinden tekrar yürürlüğe girmeyeceğinden, bu yönde yasama organınca yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir.Anayasaya aykırılık ve 6223 sayılı yetki kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerini iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı elbette çok önemlidir.Mahkeme kararı yaşanan adaletsizliğin sadece bir kısmını ortaya koymuştur. Kurumların görüşü alınmadan ve konunun doğrudan muhatabı olan sivil toplum örgütlerinden kaçırılarak TBMM’yi by pass eden 6223 sayılı yetki kanununa dayanılarak çıkarılan 666 sayılı KHK’nın anayasaya aykırı olduğu başından beri ifade edilmektedir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin 666 sayılı KHK ile ilgili kararı olumlu olmakla birlikte yeterli değildir.Mahkemenin iptal kararlarının büyük bölümü için yeni bir düzenlemeye işaret edilen dokuz aylık süre iyi değerlendirilmelidir. Bu kez aynı yanlışta ısrar edilmeden konunun doğrudan muhatabı olan kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri dikkate alınmalıdır. Eşit işe eşit ücret ilkesinin gerçekten hayat bulması için gerekli düzenlemeler vakit kaybetmeksizin yapılmalıdır.
Son Düzenleme: 4 yıl 1 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 1 ay önce - 4 yıl 1 ay önce #13428 Yazan: sermis
Milyonlarca memuru ilgilendiren 666 sayılı KHK"nin bazı maddelerinin memurları nasıl etkileyeceği konusunda önemli endişeler bulunmaktadır. Ancak, çalışan memurların bu aşamada endişelenmelerine gerek olmadığını düşünüyoruz. Bu bağlamda iptal kararı neticesinde üzülmeye veya sevinmeye mahal olup olmadığını bu yazımızda izah etmeye çalışacağız.

Anayasa Mahkemesince 666 sayılı KHK"nin bazı maddelerinin iptal edilmesine ilişkin kararın iptal gerekçesine bakıldığında ya "6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında olmayan yetkilerin kullanıldığı ya da Anayasaya göre KHK ile düzenlenmemesi gereken hususların KHK ile düzenlendiği gerekçesiyle iptal edildiğini görüyoruz.

Yeni düzenleme yapılması için 9 ay süre verilmiştir

Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği ilkesinden hareketle eski halin geri gelmesi mümkün değildir. Yani, ek ödemeleri düşen veya ikramiyeleri kaldırılan kurumların bu ödemelerin bu karardan sonra ödenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Aksi yönde düşüncesi olanların çok fazla ümide kapılmamasını öneririz.

Özetle, 666 sayılı KHK"nin bazı maddelerinin iptal edilmesinin şuan itibariyle herhangi bir olumlu durumu veya olumsuzluğu söz konusu değildir. 10.10.2013 tarihinden itibaren 9 aylık süre içerisinde iptal edilen hükümlerin aynen yapılacak kanuni düzenleme ile tekrar yürürlüğe konulması halinde süreç aynen işleyecektir.

Görünen o ki verilen iptal kararında yer alan gerekçeler çerçevesinde 666 sayılı KHK"nin iptal edilen hükümleri yapılacak kanunda aynen yerini alacaktır. Nitekim benzer düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda yapılan değişikliklerle yapılmıştır. Ancak, 666 sayılı KHK"nin olumsuz yönlerinin çıkarılacak kanunla düzeltileceğini düşünüyoruz. (yeni şafak Ahmet ÜNLÜ)
Yazıda doğru taraflar var yanlış taraflar var. Anayasa mahkemesini iptal kararından sonra Anayasa mahkemesi kanun koyucuya herhangi bir süre vermemiştir ve iptal kararı resmi gazetede yürürlüğe girmiştir. Ayrıca yazıda bir hata daha var. AYM kararından sonra 9 üst kuruldan bildiğimiz kadarıyla 7 üst kurul uzman maaşlarını artırmıştır. Bildiğim kadarıyla ilk maaşı artıran kurum BDDK dır. AYM kararı resmi gazete de yayınlandığı tarihte ilgili hüküm yok hükmündedir. Kanun koyucu anayasa mahkemesinin verdiği süre zarfında yeni bir hüküm tesis etmek zorundadır. Ama dediğim gibi iptal kararı resmi gazete de yayınlanmıştır. Maliye Bakanlığının görüşüne bazı arkadaşlar takılmış. Maliye Bakanlığının görüşü doğrudur. Torba kanun çıktığı anda maaşlar düşecektir lakin maaşları artan uzmanların maaşı düşmeyecektir. Çünkü bu uzmanların maaşı kurul kararı ve kurulun 666 KHK dan önceki kanuna dayanarak verdiği bir kararın sonucudur. Bu tartışılmaz bir gerçektir. 375 sayılı KHK: “EK MADDE 11-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra : ( ek madde kanunla değiştiği için kanunun yürürlük tarihi itiabari ile geçerlidir).

b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, ve başkan yardımcısı ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.”
Son Düzenleme: 4 yıl 1 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.237 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.