logo yeni

"2016 TORBA YASA ÜST KURUL UZMANLARIN MAAŞ DÜZENLEMESİ"

Çok
2 yıl 4 ay önce #13391 Yazan: sermis
Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 tarihli ve E.: 2015/1, K.: 2015/91 sayılı Karan ve 3/12/2015 tarihli ve E.: 2015/101, K.: 2015/111 sayılı Kararı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan murakıp ve uzman ibarelerinin 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığından iptal edilmesi sonucunda, 2016 Torba yasa 24.maddesinde : " 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "ve başkan yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline," ibaresi, "bakanlık genel müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına" ibaresi eklenecektir. Anayasa mahkemesinin kararı sonucunda üst kurul uzmanlarının maaşları artırılmıştır. Yukarıdaki 24.madde yasalaşırsa üst kurul uzmanlarının maaşı düşer mi yoksa bu yasadan sonra giren uzmanları mı etkiler ? Teşekkürler...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 yıl 4 ay önce #13393 Yazan: nilüfer
Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geriye yürümediği gibi, herhangi yeni bir düzenlemeyi de kendiliğinden getirmez Anayasa Mahkemesinin iptal kararları sonrasında düzenlemenin aldığı hale göre kapsamdaki personele ödeme yapılabiliyorsa zaten sorun yoktur, yapılmıyorsa o zaman ortada hukuki bir boşluk vardır ve çıkacak yeni bir yasa ile bu sorun giderilebilir.

Anayasa Mahkemesi kararlarının etkilerine ilişkin bu temel bilgiden hareketle sorunuzu değerlendirecek olursam;
1-15/1/2012 tarihinden önce üst kurullarda görev yapanların yararlandıkları ücretlerin aynısının bu tarihten sonra üst kurullarda görev alanlara uygulanabilmesi için, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.
2-14/1/2012 tarihinden sonra üst kurllarda görev alanların ücretlerinin nasıl belirleneceği 375 sayılı KHK'nın Ek 11 inci maddesinde düzenlenmiştir.
3-Anayasa mahkemesinin maddedeki bazı unvanları iptal etmesi, o unvanlar için eski düzenlemenin geri geldiği anlmına gelmez.
4-Anayasa Mahkemesi maddenin genelini değil sadece bazı ibareleri iptal etmiştir. Zira, madde olduğu yerde duruyor ve bu madde üst kurullarda 14/1/2012 tarihinden sonra göreve başlayan personelin maaş sistemini düzenliyor. Bazı unvanlar iptal edilmiş olsa bile, bu madde iptal edilen unvanları da kapsayacak şekilde bir düzenlemedir.
5-Anayasa mahkemesi söz kobnusu ibareleri iptal ederken, bir haksızlıktan veya kurum içi eşitsizlikten hareket etmemiştir. Sadece böyle bir düzenlemenin, ilgili KHK'nın dayandığı yetki kanununun çerçevesinde yapılamayacağından hareketle iptal kararı vermiştir.
6-İptal edilen ibarelerin kanun hükmü olarak aynı şekilde madde metnine işlenmesi durumunda, (başka bir geçici hüküm getirilmezse) maddenin ilgili fıkrasının girişi yine 14/1/2012 tarihinden sonra üst kurullara girenlere ilişkin olacağından, uzman ve murakıplar için anayasa mahkemesi iptal kararı öncesinden farklı bir durum olmayacaktır.
Bu, benim mevcut durumdan anladığım husus. Ütst kurullarda çalışan arkadaşlar bu durumu farklı yorumlayabilirler tabi.

Öte yandan duyduğum kadarıyla, iptal kararı sonrası bazı üst kurulların personelinin maaşını artırdığı, bazı üst kurulların maaşı değiştirmediği ve bazılarının ise ilgili personele taahhütname imzalatarak yüksek maaş ödemektedir.

Özetle; çıkacak olan kanunda yer alacak hükünmlere göre uygulamanın nasıl olacağı tam olarak anlaşılabilecektir.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 yıl 4 ay önce #13394 Yazan: İdari
Öncelikle Anayasa bilgisi Temel hukuk kavramlarından ibaret olan yorumların yapılması bu konuya vakıf olunmadığının en somut kanıtıdır.
Şöyle ki; 1- anayasa iptallerinin geriye yürümezliği ilkesi bu davada uygulanacak ilki değildir. Çünkü mevcut 375 khk 11 madde başka kanunlarda ki mevcut maaş rejimlerini iptal etmemiş olup sadece üst sınır getirmiştir hali ile iptali ile ortada bir hukuk boşluğu yoktur. Bu yüzdendir ki AYM iptal ederken süre vermemiştir. Eğer 375 khk 11 madde diğer maaş rejimlerini mülga etmiş olsaydı AYM mutlaka süre vermek zorunda olurduki böyle birşey yapmadığına göre ki düşünülüp tartışılan bir konu bu aym genel kurulunda bu yüzden süre verilmedi arkadaşın değerlendirmesi bariz hatalıdır.
2- aym ye tüm maddenin iptali götürüldü ancak aym davada uygulama olanağı olan kuralı sadece ibareler olarak tespit etti, diğer bir ifade ile sadece ilgili ibarelerin iptalinin davalarda uyuşmazlık konusunu çözeceğini söyledi bu itibarla da değerlendirme mesnetsiz..
3- Aym in esastan incelemesi demek anayasanın herhangi bir maddesine göre incelemesi demektir, örneğin 2 maddesi hukuk devleti ilkesine göre, 10 maddesi eşitlik ilkesine göre veyahut bu davada olduğu gibi 91 madde khk çıkarma yetkisi verme bunların hepsi birer esas incelemesidir. zati bunu aym nin ilgili ibareleri için gündeminde eses yazmasından anlayabilirsiniz. Ha evet aym şunu demiştir -ki önemle belirtelim böyle bir düzenleme eşitliğe aykırıdır incelemesi yapmamıştır- sen yanlış yetki yasası ile şuan bu düzenlemeyi yapamazsın doğru yap
4- maddeye ibare eklenmemektedir maddenin tamamı değişmektedir. buda yürürlük tarihini değiştirir net (6. değerledirme kesinlikle hatalı maddeye ekleme yapmıyor maddayi tamamen değiştiriyor)
5- Danıştay' ın bu konuda davayı kazanan arkadaşlarla ilgili yakın zamanda kararını görünce nasıl bir tutursız değerlendirme yaptığını görüp bu yorumunu silmek gerekecek o zamana kadar sen bu yazdıklarına inanmaya devam et ama neresinden bakarsan bak dökülüyor, Biz AYm iptali ile bu maaşları hak ederek kazandık geriye dönük madde koysalar bile danıştay safhasında tekrar aym ye götürüp iptal ettireceğiz kanunların aleyhe yürümezliği ilkesi
6- Bizler maaşları almaya devam ediyoruz sanada sıcak yaz aylarında br dondurma söylileyim bu hukuksuz değerlendirmelerin için...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 yıl 4 ay önce #13395 Yazan: nilüfer
Forumda yazdığım bir görüşe ilişkin nazik (!) yaklaşımıznı için teşekkürler. (?)
Ayrıca, yazdığım mesajın tamamını okursanız, sonuçta, konunun çıkacak kanunda yer alacak hükümlere göre şekilleneceğini ifade etmiştim. Ayrıca, olaya duygusal yaklaşmanın ifadelere hukukilik kazandırmayacağı da açıktır. Dilerim sonuç dediğiniz gibi olur.
Eksik ödenen bir maaş başka bir düzenlemeyle düzeltilebilir elbet. Ancak bir konu üzerinde tartışma üslubu eksilmişse, bu eksikliği kanunla düzeltme imkanı olur mu, bilemiyorum.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 yıl 4 ay önce #13397 Yazan: İdari
Ben sadece sizin geliştirdiğiniz argüman ve değerlendirmelerin ne kadar tutarsız olduğunu açıklamaya çalıştım, değerlendirmenizde her cümleniz olumsuz sadece son cümlenizin çıkacak kanuna göre durumunun değerlendirileceğini söylemeniz olumsuz değerlendirmelerinizi ortadan kaldırmıyor kaldı ki ben o değerlendirmenize de " Biz AYm iptali ile bu maaşları hak ederek kazandık geriye dönük madde koysalar bile danıştay safhasında tekrar aym ye götürüp iptal ettireceğiz kanunların aleyhe yürümezliği ilkesi" ifadesi ile cevap verdim,
Bana söylemiş olduğunuz nazik dilinizi ise konuya tam vakıf olmadan böyle özlük gibi son derece ciddi konularda yorum ve değerlendirmelerde bulunduğunuzu dikkate alacak olan burada ki diğer takipçilere havale ediyorum.
Duygusal konuşmalara hukukilik kazandırmak ise bana değil şimdilik 40 a yakın idare mahkemesi ve 4 tane Aym (kurul üyesi-murakıp-uzman-11ç) kararı ile 9 üst kuruldan 7 tanesinin uygulamalarına karşı mesnetsizliği her türlü kuşkudan uzak olup, izahtan varestedir. Siz üst kurulda çalışmadığınız için ve bu mağduriyeti yaşamadığınız için bizi anlamıyorsunuz ama hukuk ve mahkemeler bizi anlıyor biz buna inanıyoruz, bizi izlemeye devam edin..
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 yıl 4 ay önce - 2 yıl 4 ay önce #13406 Yazan: sermis
İnternette bulduğum bir metin.............1- Anayasa Mahkemesi Kararları Geriye Yürümemektedir.Bilindiği üzere; Anayasanın 153'üncü maddesi ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 66'ncı maddesinde; "Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar." hükmü yer almaktadır.Anayasa Mahkemesi Kararları geriye doğru yürümeyeceği ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren hüküm ifade edeceği için bugüne kadar yapılan ödemelere ilişkin herhangi bir işlem yapılamayacaktır.2- İptal Edilen Hükümler Kendiliğinden Yürürlüğe GirmemektedirBir kanun veya KHK'nın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi durumunda, bu kanun veya KHK'nin kaldırdığı kanun hükümlerinin kendiliğinden yürürlüğe girip girmeyeceği hem öğretide hem de uygulamada tartışmalıdır. Bu yüzden problemin çözümü öğreti ve içtihatlara kalmaktadır.İçtihatlar genel olarak, iptal edilen bir yasa veya KHK'nın yürürlükten kaldırdığı hükümlerin iptal kararı üzerine tekrar yürürlüğe girmeyeceği noktasında yoğunlaşmaktadır.Anayasanın 153'üncü maddesinde yer alan, iptal edilen düzenlemelerin iptal kararı tarihinde yürürlükten kalkacağı, Anayasa Mahkemesinin kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyeceği, iptal kararının yürürlük tarihini erteleyebileceği ilkelerinden hareketle, bir düzenleyici normun yasal yollarla iptali halinde önceki düzenleyici işlemin kendiliğinden yürürlüğe girmeyeceği, bu konudaki mevzuat boşluğunun kanun koyucu tarafından yeniden yapılacak düzenleyici tasarruflarla doldurulacağı genel hukuk kuralıdır.Anayasa Mahkemesi'nin bir yasayı yürürlükten kaldıran bir yasa veya KHK'nın iptal edilmiş olmasının, yürürlükten kalkan yasanın kendiliğinden yürürlüğe girmesi sonucunu doğurmayacağı hususu esasen, Anayasanın 153'üncü maddesinde ifadesini bulan ve Anayasa Mahkemesi'nce verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği yolundaki kuralın zorunlu ve doğal sonucudur.
Son Düzenleme: 2 yıl 4 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 yıl 4 ay önce - 2 yıl 4 ay önce #13408 Yazan: sermis
Bilindiği üzere ilk önce BDDK da çalışan bir murakıp(15.01.2012 den sonra murakıp olmuş) ilk önce İstanbul 8.idare mahkemesine başvuruyor idare mahkemesi konuyu ciddi bularak Anayasa Mahkemesine gönderiyor, anayasa mahkemesi de 666 KHK yetki yasasına dayanmadığı için murakıpları 666 KHK'dan çıkarıyor sonra Anayasa Mahkemesi acilen toplanarak uzman ünvanlı meslek grubu için aynı yönde karar veriyor daha sonra ise bilindiği gibi üst kurul üyelerini de 666 KHK'dan çıkarıyor. Eğer süreç idare mahkemesinde (veya anayasa mahkemesi) olsaydı ve devlet torba kanunla 375 KHK ya ek madde koysaydı yukarıda yazdığımız konuları tartışıyor olurmuyduk acaba ?
Son Düzenleme: 2 yıl 4 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 yıl 4 ay önce - 2 yıl 4 ay önce #13410 Yazan: osman1
Zaten bu sıkıntının kaynağı, Anayasaya ve usulüne uygun mevzuat hazırlayamamaktan, bir yanlışlık olduğu farkedildiğinde bunu hızlı ve gereği gibi çözememekten kaynaklanıyor. Olan ise, bu mevzuatlardan etkilenen çalışanlara oluyor. Yüzlerce çalışanaı acaba ne olacak, maaşı nasıl alacağız diye aileleriye birlikte merakta bırakmaya kimin ne hakkı var.
Son Düzenleme: 2 yıl 4 ay önce Düzenleyen:osman1

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 yıl 4 ay önce - 2 yıl 4 ay önce #13414 Yazan: sermis
Sorduğum Sorunun Cevabı:

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 tarihli ve E.: 2015/1, K.: 2015/91 sayılı Karan ve 3/12/2015 tarihli ve E.: 2015/101, K.: 2015/111 sayılı Kararı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan murakıp ve uzman ibarelerinin 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığı gerekçesi ile iptal edilmesine karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı üzerine üst kurul uzman yardımcısı ve murakıp maaşları artırılmıştır.

2016 Torba Yasanın 24.maddesinde ise : " 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "ve başkan yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline," ibaresi, "bakanlık genel müdürü," ibaresinden sonra gelmek üzere "murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına" ibaresi eklenecektir" denilmektedir. Belirtilen 24.madde yasalaşırsa üst kurul uzman yardımcılarının ve murakıpların artırılan maaşı düşer mi yoksa Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra onlar için " kazanılmış hak" durumu işletilip, Torba Yasanın 24. maddesi sadece bu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra uzman yardımcısı ve murakıp unvanını kazanacak kişilere mi uygulanır?
Bu hukuki konudaki düşünlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
Anayasa mahkemesi eşit işe eşit ücret düzenlemesi içerisinde yer alan üst kurul personelinde murakıp ve uzman personelin ücretlerini düzenleyen 375 sayılı Kanundaki düzenlemeleri yetki kanunu kapsamında olmaması gerekçesi ile iptal etmiştir.

AYM'den, üst kurul personelinin maaşları için murakıp) ve

üst kuruldaki uzman yardımcısı da 375'e göre maaş almayacak kararları alnınmıştır.

Anayasanın 128 inci maddesinde "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

1982 anayasasının 128 inci maddesinde ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinden bahsedilmekte ve bunların özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği amirdir.

Anılan hüküm uyarınca memurlara diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlar yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Bunlar örnek olarak;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu,
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
sayabiliriz.

Diğer bazı kuruluş kanunlarında da mali haklara ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile diğer kanunlardaki uygulamaların çoğunu yürürlükten kaldırmıştır.

Bazılarını ise yürürlükten kaldırmamasına rağmen yeni düzenleme sebebiyle uygulanmaz kılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan veya uygulanmaz hale gelen hükümler için 666 sayılı KHK geçici madde düzenlemeleri ile KHK yürürlük tarihindeki personel için uygulanmasına devam edilmesi yönünde hükümlere yer vermiştir.

Torba kanun ile Anayasa mahkemesinin iptal ettiği murakıp ve uzman personelin 375 sayılı KHK ilgili maddesine ilave edilmesi halinde iptal edilmeyen fakat üst kurul kuruluş kanunlarındaki hükmün uygulama imkanı kalmayacağında şüphe bulunmamaktadır.

Uygulayıcı personel yürürlükte olan ve uygulanması gereken hükmü uygulamak suretiyle ilgili personelin ücretlerini ödemek zorunda olacaktır.

İdari personelin yeni düzeleme ile uygulanmaz hükümler esas alınarak ücret ödemesi, ödeyenlerin sorumluluğunu gerektirdiği gibi devleti zarara uğratmaları bakımından disiplin mevzuatı bakımından ceza alabileceklerdir.

Kendi kurumsal mevzuatlarından faydalanmış olmaları kazanılmış hak sağlamış olsa idi 666 sayılı KHK ile geçici madde düzenlemesi gerek olmazdı. Kanun koyucuda geçici madde düzenlemesi yapmazdı. Kanun koyucu abesle iştigal etmez.

Torba kanunda da murakıp ve uzman personel 375 sayılı KHK deki yerine yapılacak yeni düzenleme için geçici madde konulması halinde şu an faydalandıkları ücret düzenlemelerinden faydalanmaya davam edebilecekleri değerlendirilmektedir.

Söz konusu hüküm, karar ve açıklamalar çerçevesinde;
Yeni torba kanun ile murakıp ve uzman yardımcıları 375 sayılı KHK'ye ilave edilip geçici madde olmaması halinde kanunun yürürlük tarihi itibariyle kendilerine uygulanması gerekmektedir.

Geçici madde olması halinde ise geçici maddenin hükümleri çerçevesinde uygulanması gerekir.

Geçici madde olmaması halinde mer'i mevzuata aykırı işlem tesis eden idareciler hakkında mali ve idari sorumlulukları bulunmaktadır(memurlar.net)
Son Düzenleme: 2 yıl 4 ay önce Düzenleyen:sermis

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 yıl 4 ay önce #13415 Yazan: sermis
Habertürk Haberi:

2011’de çıkarılan 666 sayılı KHK ile üst kurulların başkan ve üyeleri ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline maaş sınırı getirildi

Düzenleyici ve denetleyici kurullarda görev yapan üyeler ile murakıp ve uzmanlar yeniden 666 sayılı “eşit işe eşit ücret” öngören kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamına alınacak. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) son 6 ayda verdiği 3 ayrı iptal kararıyla söz konusu KHK kapsamının dışına çıkan üst kurulların başkan ve üyeleri ile personeli için yeni bir yasal düzenlemeye gidiliyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda konuyla ilgili bir madde eklendi. 2011’de çıkarılan 666 sayılı KHK ile üst kurulların başkan ve üyeleri ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline maaş sınırı getirildi. Bu sınırlama, 666 sayılı KHK’nin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2011’den sonra işe başlayanlar için uygulanacak. Daha önce göreve başlamış olanlar ise bu sınırlamaya tabi değil. Bu durum nedeniyle peş peşe iptal davaları açıldı. AYM üç ayrı iptal kararı verdi. Şimdi önergeyle, KHK’deki hüküm tekrar AYM’nin iptal kararından önceki haline getirildi.

MAAŞ ARTTIYSA YENİDEN İNDİRİLECEK

Düzenleme hakkında bilgi veren Maliye Bakanlığı yetkilileri, AYM’nin iptal kararlarının ardından üst kurullarda eğer maaş artışı yapılmışsa, bu maaşların eski haline getirilmesi gerektiğini belirttiler. Yetkililer, “AYM kararından sonra maaşlarda artış yapılmışsa, Meclis’teki torba yasa yürürlüğe girdiği tarihte maaşların tekrardan 666 sayılı KHK’deki düzeye indirilmesi gerekiyor” dedi. (Habertürk)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.672 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.