logo yeni

calisanlar2 copy

EĞİTİM UZMANLARININ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORULAR

Çok
5 yıl 6 ay önce - 5 yıl 6 ay önce #11697 Yazan: mmdemir
Bu sitenin varlığına bir ay kadar önce tesadüfen rastladım ve ondan sonra her gün sürekli takip ediyorum.
Tüm memur haberlerine seviyeli yaklaşan, yaygara haberler ile asparastan uzak duran birkaç siteden birisi. Bu seviyeyi sağlayan, site yönetiminde söz ve yetki sahibi olanları kutlarım.
Sitede daha önce de çeşitli bölümlerden özellikle formdan istifade ettim.
Sorulara konu olan hususu benzer içerikte formda paylaşmıştım. Formda verilen cevaplar, görüştüğümüz arkadaşlarda yeni fikirlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Cevap verenlere teşekkür ederim. O yüzden soruları daha açık ve cevapları uygulamaya yönelik olsun diye formatı biraz değiştirdim. Soruların cevabını hem hukuki zeminde, hem de konjonktürel zeminde cidden merak ediyorum. Göreve iade anlamında, henüz bir dilekçe vermeyen eğitim uzmanı arkadaşlarla cevaplara göre hareket tarzımızı belirlemeye çalışacağız. Bu yüzden cevaplar büyük önem taşımaktadır.
Kadrolu milli eğitim yöneticisi iken; 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6528 sayılı ‘Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’ 25. Maddesinde belirtilen geçici 10. Maddesi 3. Fıkrası ile Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, hiçbir işleme gerek kalmaksızın, görevime son verilerek, Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanı Kadrosuna atanmış sayıldık.
Benim durumumdaki arkadaşlarla beraber, şahsa bağlı eğitim uzmanı olarak atanmış sayılmamızla birlikte maaş ve özlük haklarımıza ilişkin düzenleme de oluşturulan yeni unvanımıza göre yapılmıştı.
Bilindiği gibi, 24 Temmuz 2014 tarihli 29424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 13.07.2015 tarihli ve E:2014/88, K:2015/68 sayılı iptal kararı ve gerekçesi gereğince, Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanı olarak atanmış sayılmamızı düzenleyen madde iptal edildi.
1- Anayasamızın 153.maddesinin son iki paragrafında:
“…..
İptal kararları geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” Denilmektedir.
Eğitim uzmanı kadrosuna atanmış sayılmamız 6528 sayılı Kanun yürürlükte iken yapılmıştı. Böylece atanma işlem süreci Kanuna uygun olarak yürütülerek tamamlanmıştı.
Atanma işlemine ilişkin söz konusu Kanunun ilgili maddesi iptal edildiğinden, Anayasamızın “İptal kararları geriye yürümez.” hükmü gereğince iptal edilen eğitim uzmanı kadromuzdaki durumumuz kalıcı hale mi gelmiş olur? Milli Eğitim Bakanlığınca şimdiye kadar bir düzenlemeye gidilmemesi bu tarz bir düşüncenin ürünü olabilir mi?
2- Bakanlık yetkilileri şifahi olarak, bizleri eski kadrolarımıza atamayacaklarını söyleyerek, “dilekçe
verin, ret cevabı vereceğiz, mahkemeye gidersiniz.” diyorlar. Bu yorucu ve yıpratıcı bir süreç olacaktır. Eğitim uzmanları olarak genellikle halimizden memnunuz, madem Bakanlığımız da böyle düşünüyor, özlük haklarımızda düzeltme yapılsa, bizler de uğraşmaktan vazgeçelim düşüncesindeyiz. Bu düşünce dolayısıyla zihnimizde bazı sorular oluştu. Bunu da şöyle izah edeyim:
6528 sayılı Kanunun bizleri ilgilendiren kısmıyla ilgili İptal Kararının Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren iptal edilen kadroya göre maaş ve unsurlarının düzenlenmesinin yasal olarak imkanı kalmadığı düşüncesiyle;
Ödenen maaş ve unsurlarının yasal dayanağı olmasının sınırlarının, 6528 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayınlandığı tarih olan 14 Mart 2014 ile iptal kararının Resmi Gazete’de yayınlandığı 24 Temmuz 2015 tarihleri arası olduğu, yani 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yasal dayanağım ortadan kalktığı kanaatiyle,
İdaremiz 15 Ağustos 2015 tarihinde eğitim uzmanlarına iptal kararından önceki maaşı ödeyerek, yasal dayanaktan yoksun olarak işlem yapmış olmaz mı?
24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren eğitim uzmanlığından önceki müktesebatımız olan kadro ve unvanlara göre maaş ve unsurlarının düzenlenmesini gerekmez miydi?
3- Sözünü ettiğim şekilde işlem tesis edilmesi için dilekçe vererek hak arama yoluna gidebilir miyiz?
Yazımızı inceleyenlere ve cevap verecek olan herkese şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla…
Son Düzenleme: 5 yıl 6 ay önce Düzenleyen:mmdemir Neden: İmlâ hatasını düzelttim.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #11698 Yazan: nilüfer
Konuyla alakalı olarak yaşanan süreçte gelinen durum itibariyle, kurumunuzun yaklaşımının en doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum.

1-Eski kadronuz (şahsa bağlı hale helmeden önceki) ile hizçbir şekilde bağınız kurulamaz. Zira, eski kadronuza yeniden atanmanızı ve mali haklarınızın o kadrodan ödenmesine imkan verecek bir hüküm, düzenleme, imkan bulunmuyor.
2-Devlet memurunun ücretsiz çalıştırılamayacak olması nedeniyle, ancak en son görev yaptığınız ve iptal edilen kadroya göre ödenmesi yoluna gidilebilir. Bu yola gidilmesi, oluşan hukuki boşluktan dolayı zorunluluktan kaynaklanacaktır.
3-Kurumunuzdan talepte bulunursanız ve talebiniz reddedilirse, açacağınız davada verilecek karara göre işlem yapılır. Mahkeme kararında, şahsa bağlı kadro öncesindeki kadronuz üzerinden, şahsa bağlı kadronuz üzerinden ya da durumunuza uygun bir kadroya atanarak o kadro üzerinden aylık ödenmesi anlamaına gelebilecek kararlar verebilir. Böyle bir karar olmadan ya da yasal bir düzenleme yapılmadan, kurumunuzun ilk kadronuzu esas alıp ödeme yapma yetkisi olmayacaktır. Benzer şekillerde ortaya çıkan sorunlarda uygulama bu şekilde yapılmışrır. (Örneğin, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığının kanunu iptal edilmiş çok sayıda personel yıllarca iptal edilen kadrolardan maaş almıştı. Bu konuya bakabilirsiniz.)

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mmdemir

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce - 5 yıl 6 ay önce #11700 Yazan: mmdemir
Öncelikle çok teşekkür ederim. İdare hukukunda veya genel hukukta her zaman 2x2 4 etmiyor. Fazla uğraşmadan sonuç almak, hatta fazla uğraşmamak lazım. Bu yüzden formu kullandım.
Arkadaşlarım göreve iade dilekçesi verdiler. Ben iade edilmeyeceğini bile bile dilekçe vermek istemiyorum. Sürüncemede bırakılacak veya ters bir yere gönderecekler, bunları hesaba katarak fazla uğraşmak istemiyorum.
Ne istiyorum peki, maaşımız 3559 TL iken 834 TL daha az maaşı olan eğitim uzmanı kadrosuna sabitlenmişti. 834 liralık fark kapanıncaya kadar maaşımız artmayacak. Madem İdare yeniden bir kadrolaşmaya gidiyor, bari biz de müktesebatı kurtaralım diye düşünüyorum. Bu nedenle 3.cevaptan anladığım doğru mu teyit etmek istedim.
"Makama dilekçe vererek iptal kararına konu olan eğitim uzmanlığı kadrosundan önceki kadro müktesebatıma göre maaş ve unsurlarının düzenlenmesini talep etsem idare ret edecektir. Mahkemeye başvursam sonuç alma ihtimalim var." şeklinde anladım. Doğru mu anlamışım.
Durumu biraz daha özelleştirmiş olduk. Kusura bakmayın.
Çok teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Son Düzenleme: 5 yıl 6 ay önce Düzenleyen:mmdemir Neden: Bir yanlışı fark ettim. Onu düzelttim.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #11704 Yazan: nilüfer
Evet. Kurumunuzdan talebinize göre alacağınız red cevabını yargıda dava konusu ederek, istediğiniz doğrultuda bir karar verilmesi Mahkemenin değerlendirmeleri neticesinde mümkün olabilir. Ancak açacağınız davayı kaybetme ihtimali de var tabi.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mmdemir

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #11779 Yazan: mmdemir
Eğitim uzmanlarının ya hepsi tatilde, ya da hepsi eski görevlerine döndü. Formda daha aktif olmalarını beklerdim. İşlem sadece dilekçe vermekle olmaz; iyi araştırmak lazım. Hukukta her zaman 2x2: 4 etmiyor. Yüze kadar ettiği oluyor, bazen de sıfır ediyor. İlgi gösterenlere, site yöneticilerine, cevap verenlere teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun.
Saygılarımla..

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce #11785 Yazan: turanaga
Haklarımızı ararken bile duyarsız olduk çıktık millet olarak. birileri arasın biz de sırtından yararlanalım düşüncesi var genellikle. Ne olur ne olmaz sıkıntı yaşamayayımı düşünenelere ne denir ki? Haklı mücadelenize yalnız da olsanız devam edin derim.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mmdemir

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.161 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.