logo yeni

calisanlar2 copy

EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI

Çok
5 yıl 5 ay önce #11579 Yazan: ABDULLAH99
2013 KASIM AYINDA MEB DEN GENÇLİK SPOR BAKANLIĞINA EĞİTİM UZMANI OLARAK KURUMLARARASIGEÇİŞ YAPTIM. GÖREV TANIMI İLE İLGİLİ YETERLİ AÇIKLMA BULAMADIM. MAAŞ BORDROSU ÖRNEĞİDE GÖNDERİYORUM . GÖREV TANIMI VE MAAŞLAR HAKKINDA YARDIMINIZI BEKLİYORUM.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 5 ay önce #11580 Yazan: ABDULLAH99
ABDULLAH99 tarafından EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI konusunda yanıtlandı
ÖRNEKTİR Damga Vergisi : 26,08 Gelir Vergisi : 206,51
GSS. Kurum : 272,22 Karşılık Tutar : 453,69
Kesenek Tut. : 362,96 Kesinti 2 : 46,56
Aile Yardımı : 177,30 Aylık Tutar : 124,63
Çocuk Yardımı : 62,31 Ek Göst. Tutarı : 249,25
Ek Öd. Tutarı : 907,69 GSS. Kurum : 272,22
İş Güçlüğü : 15,81 Karşılık Tutar : 453,69
Kıdem Tutarı : 41,54 Özel Hiz. Tut. : 789,30
Taban Aylık : 1.300,54 Temin. Güç. : 7,90
Spor Genel Müdürlüğü - Maaş Dönem:15 TEMMUZ - 14 AĞUSTOS /2015 Sıra:1 Sayfa No: 1
Birim : Eskişehir Gençlik Hizmetler
Sicil No :Ad Soyad : Abdullah UĞUR
Unvanı : Eğitim Uzmanı
Görevi : Eğitim Uzmanı
Eş.Durumu: Eşi Çalışmıyor
Önc.KGVM : 7.944,3
Gelir V.M.: 1.376,7
Emsan Mat.: 2.268,4
Damga Mat.: 3.436,6
Sahi Sig. : 0,00
Birey. Sig.: 0,00
Sakat. İnd.: 0,0
Borçlanma : 0,0
B R Ü T L E R B İ L G İ L E R K E S İ N T İ L E R
Eski Emekli :
Maaş D.K.G. :
Brütler Toplamı : 4.402,18
Kesin. Top. : 1.368,02
Asg.Geç.İnd.: 135,17
Yeni Emekli :
Kadro Der. :
Kıd. Yil/Göst.:
M. Ek Göst. :
Öz. Hiz. Puanı:
Yan Öd. Puanı :
1 / 4 - 1500
1 / 4 - 1500
1 / 4 - 1500
3000 / 3000
29-3 /500
3
900
100
Ek Tazminat : 115
Çalışma Günü :
Rapor Günü :
00
Yemek Günü :
Sendikası :
0
Net Tutar: 3.034,16
Ele Geçen: 3.169,33
Katsayı: 0,083084 Yan Ödeme Kat.:0,026347 Taban Ay Kat: 1 Aile Göst:2134 Çocuk Göst:250
Makam Tazm. :0
0
0 Tems. Tazm. :
Görev Tazm. :

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 5 ay önce #11581 Yazan: papatya
papatya tarafından EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI konusunda yanıtlandı

ABDULLAH99 Yazan:: ÖRNEKTİR Damga Vergisi : 26,08 Gelir Vergisi : 206,51
GSS. Kurum : 272,22 Karşılık Tutar : 453,69
Kesenek Tut. : 362,96 Kesinti 2 : 46,56
Aile Yardımı : 177,30 Aylık Tutar : 124,63
Çocuk Yardımı : 62,31 Ek Göst. Tutarı : 249,25
Ek Öd. Tutarı : 907,69 GSS. Kurum : 272,22
İş Güçlüğü : 15,81 Karşılık Tutar : 453,69
Kıdem Tutarı : 41,54 Özel Hiz. Tut. : 789,30
Taban Aylık : 1.300,54 Temin. Güç. : 7,90
Spor Genel Müdürlüğü - Maaş Dönem:15 TEMMUZ - 14 AĞUSTOS /2015 Sıra:1 Sayfa No: 1
Birim : Eskişehir Gençlik Hizmetler
Sicil No :Ad Soyad : Abdullah UĞUR
Unvanı : Eğitim Uzmanı
Görevi : Eğitim Uzmanı
Eş.Durumu: Eşi Çalışmıyor
Önc.KGVM : 7.944,3
Gelir V.M.: 1.376,7
Emsan Mat.: 2.268,4
Damga Mat.: 3.436,6
Sahi Sig. : 0,00
Birey. Sig.: 0,00
Sakat. İnd.: 0,0
Borçlanma : 0,0
B R Ü T L E R B İ L G İ L E R K E S İ N T İ L E R
Eski Emekli :
Maaş D.K.G. :
Brütler Toplamı : 4.402,18
Kesin. Top. : 1.368,02
Asg.Geç.İnd.: 135,17
Yeni Emekli :
Kadro Der. :
Kıd. Yil/Göst.:
M. Ek Göst. :
Öz. Hiz. Puanı:
Yan Öd. Puanı :
1 / 4 - 1500
1 / 4 - 1500
1 / 4 - 1500
3000 / 3000
29-3 /500
3
900
100
Ek Tazminat : 115
Çalışma Günü :
Rapor Günü :
00
Yemek Günü :
Sendikası :
0
Net Tutar: 3.034,16
Ele Geçen: 3.169,33
Katsayı: 0,083084 Yan Ödeme Kat.:0,026347 Taban Ay Kat: 1 Aile Göst:2134 Çocuk Göst:250
Makam Tazm. :0
0
0 Tems. Tazm. :
Görev Tazm. :


Sayın ABDULLAH99,

Maaş bordro bilgilerinden, Öğretmen olarak görev yapmakta iken ilk 4 derecedeki bir kadroya atanmış olduğunuz bu nedenle de hakkınızda 3000 ek göstergenin uygulandığını anlamaktayım. Maaş hesaplamanız doğru yapılmıştır. (46,56 TL'lik özel kesinti olduğu düşünülerek).

Eğitim Uzmanı kadrosuna ilişkin olarak Gençlik Ve Spor Bakanlığında bir görev tanımı yapıldığı bilgisine ulaşamadım. Ancak eğitim uzmanı kadrosunda personel istihdanm edilen kurumların özel düzenlemelerinde bu unvana ilişkin görev tanımı yapıldığı da görülmektedir. Ancak, görev yapılan kurumların niteliği ve görevleri göz önünde bulundurulduğunda, eğitim uzmanı için her kurumda ortak bir görev tanımına gidilmesinin güç olduğunu da düşünmekteyim.

Eğitim uzmanı olarak Devlet memuru dışında akademik personel statüsünde görev yapan personel de vardır. Örneğin, Öğretim Yardımcısı statüsündeki “Eğitim Uzmanı” için şu görev tanımı şöyle yapılmıştır:
Görevlendirildiği uzmanlık alanıyla ilgili işleri, çalışmaları ve etkinlikleri planlamak, gerekli hazırlıkları yapmak.
Görevlerini yerine getirmek, çalışmaları yürütmek.
Çalıştığı birimin gereksinimini saptamak ve giderilmesine çalışmak.
Gerektiğinde öğretim elemanına yardım etmek amacıyla derse girmek ve sınavlarda gözetmenlik yapmak.
Alanı ile ilgili yeni gelişmeleri ve yeni yayınları takip etmek, kendini geliştirmek.
Bağlı olduğu birim yöneticisi ya da dekanlık tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
Yılsonunda yaptığı işler ve çalışmalar hakkında bir rapor düzenleyip bağlı olduğu birimin amirine sunmak.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 5 ay önce #11582 Yazan: metinc
metinc tarafından EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI konusunda yanıtlandı
bir çok kadronun görev tanımı yok. Bulamazsın. Eğitim uzmanının da görev tanımı yok ne yazıkki!

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 5 ay önce #11583 Yazan: ABDULLAH99
ABDULLAH99 tarafından EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI konusunda yanıtlandı
ÇOK TEŞEKKÜRLER.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 5 ay önce #11584 Yazan: ABDULLAH99
ABDULLAH99 tarafından EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI konusunda yanıtlandı
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda konuya ilişkin olarak, “Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmayacağı” hususunda; “Madde 45 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” şeklinde açık hüküm bulunduğu;
Görevde Yükselme Yönetmeliğinde yapılan “Hizmet Grupları” düzenlemesinde Görev Grubumun “Hukuk Araştırma ve Planlama Grubu” olduğu ,
 16 Mart 2010 tarihli 27523 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ve değişiklik yapılan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekindeki EK-1 sayılı 2 ayrı cetvelde de görev unvanıma bağlı olarak; 1. Sicil/Disiplin Amirinin ‘İl Müdürü’ ve 2. Sicil/Disiplin Amirinin ‘Vali’ olarak tanımlandığı; söz konusu Disiplin ve Sicil Amirlerini gösteren cetvellerden, ‘ Servis Şefinin’ Sicil/Disiplin amirim olamayacağı açık olarak görülmesine rağmen alanınım dışında (muhasebe , spor servisi) ve birim şefinin altında görevlendirme yapılmakta ne yapmamı tavsiye edersiniz.
 Kolay gelsin.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.146 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.