logo yeni

EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI

Daha
2 yıl 5 ay önce #11579 yazan ABDULLAH99
ABDULLAH99 konu oluşturdu: EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI
2013 KASIM AYINDA MEB DEN GENÇLİK SPOR BAKANLIĞINA EĞİTİM UZMANI OLARAK KURUMLARARASIGEÇİŞ YAPTIM. GÖREV TANIMI İLE İLGİLİ YETERLİ AÇIKLMA BULAMADIM. MAAŞ BORDROSU ÖRNEĞİDE GÖNDERİYORUM . GÖREV TANIMI VE MAAŞLAR HAKKINDA YARDIMINIZI BEKLİYORUM.

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
2 yıl 5 ay önce #11580 yazan ABDULLAH99
ABDULLAH99 konu cevapladı: EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI
ÖRNEKTİR Damga Vergisi : 26,08 Gelir Vergisi : 206,51
GSS. Kurum : 272,22 Karşılık Tutar : 453,69
Kesenek Tut. : 362,96 Kesinti 2 : 46,56
Aile Yardımı : 177,30 Aylık Tutar : 124,63
Çocuk Yardımı : 62,31 Ek Göst. Tutarı : 249,25
Ek Öd. Tutarı : 907,69 GSS. Kurum : 272,22
İş Güçlüğü : 15,81 Karşılık Tutar : 453,69
Kıdem Tutarı : 41,54 Özel Hiz. Tut. : 789,30
Taban Aylık : 1.300,54 Temin. Güç. : 7,90
Spor Genel Müdürlüğü - Maaş Dönem:15 TEMMUZ - 14 AĞUSTOS /2015 Sıra:1 Sayfa No: 1
Birim : Eskişehir Gençlik Hizmetler
Sicil No :Ad Soyad : Abdullah UĞUR
Unvanı : Eğitim Uzmanı
Görevi : Eğitim Uzmanı
Eş.Durumu: Eşi Çalışmıyor
Önc.KGVM : 7.944,3
Gelir V.M.: 1.376,7
Emsan Mat.: 2.268,4
Damga Mat.: 3.436,6
Sahi Sig. : 0,00
Birey. Sig.: 0,00
Sakat. İnd.: 0,0
Borçlanma : 0,0
B R Ü T L E R B İ L G İ L E R K E S İ N T İ L E R
Eski Emekli :
Maaş D.K.G. :
Brütler Toplamı : 4.402,18
Kesin. Top. : 1.368,02
Asg.Geç.İnd.: 135,17
Yeni Emekli :
Kadro Der. :
Kıd. Yil/Göst.:
M. Ek Göst. :
Öz. Hiz. Puanı:
Yan Öd. Puanı :
1 / 4 - 1500
1 / 4 - 1500
1 / 4 - 1500
3000 / 3000
29-3 /500
3
900
100
Ek Tazminat : 115
Çalışma Günü :
Rapor Günü :
00
Yemek Günü :
Sendikası :
0
Net Tutar: 3.034,16
Ele Geçen: 3.169,33
Katsayı: 0,083084 Yan Ödeme Kat.:0,026347 Taban Ay Kat: 1 Aile Göst:2134 Çocuk Göst:250
Makam Tazm. :0
0
0 Tems. Tazm. :
Görev Tazm. :

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
2 yıl 5 ay önce #11581 yazan papatya
papatya konu cevapladı: EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI

ABDULLAH99 yazan: ÖRNEKTİR Damga Vergisi : 26,08 Gelir Vergisi : 206,51
GSS. Kurum : 272,22 Karşılık Tutar : 453,69
Kesenek Tut. : 362,96 Kesinti 2 : 46,56
Aile Yardımı : 177,30 Aylık Tutar : 124,63
Çocuk Yardımı : 62,31 Ek Göst. Tutarı : 249,25
Ek Öd. Tutarı : 907,69 GSS. Kurum : 272,22
İş Güçlüğü : 15,81 Karşılık Tutar : 453,69
Kıdem Tutarı : 41,54 Özel Hiz. Tut. : 789,30
Taban Aylık : 1.300,54 Temin. Güç. : 7,90
Spor Genel Müdürlüğü - Maaş Dönem:15 TEMMUZ - 14 AĞUSTOS /2015 Sıra:1 Sayfa No: 1
Birim : Eskişehir Gençlik Hizmetler
Sicil No :Ad Soyad : Abdullah UĞUR
Unvanı : Eğitim Uzmanı
Görevi : Eğitim Uzmanı
Eş.Durumu: Eşi Çalışmıyor
Önc.KGVM : 7.944,3
Gelir V.M.: 1.376,7
Emsan Mat.: 2.268,4
Damga Mat.: 3.436,6
Sahi Sig. : 0,00
Birey. Sig.: 0,00
Sakat. İnd.: 0,0
Borçlanma : 0,0
B R Ü T L E R B İ L G İ L E R K E S İ N T İ L E R
Eski Emekli :
Maaş D.K.G. :
Brütler Toplamı : 4.402,18
Kesin. Top. : 1.368,02
Asg.Geç.İnd.: 135,17
Yeni Emekli :
Kadro Der. :
Kıd. Yil/Göst.:
M. Ek Göst. :
Öz. Hiz. Puanı:
Yan Öd. Puanı :
1 / 4 - 1500
1 / 4 - 1500
1 / 4 - 1500
3000 / 3000
29-3 /500
3
900
100
Ek Tazminat : 115
Çalışma Günü :
Rapor Günü :
00
Yemek Günü :
Sendikası :
0
Net Tutar: 3.034,16
Ele Geçen: 3.169,33
Katsayı: 0,083084 Yan Ödeme Kat.:0,026347 Taban Ay Kat: 1 Aile Göst:2134 Çocuk Göst:250
Makam Tazm. :0
0
0 Tems. Tazm. :
Görev Tazm. :


Sayın ABDULLAH99,

Maaş bordro bilgilerinden, Öğretmen olarak görev yapmakta iken ilk 4 derecedeki bir kadroya atanmış olduğunuz bu nedenle de hakkınızda 3000 ek göstergenin uygulandığını anlamaktayım. Maaş hesaplamanız doğru yapılmıştır. (46,56 TL'lik özel kesinti olduğu düşünülerek).

Eğitim Uzmanı kadrosuna ilişkin olarak Gençlik Ve Spor Bakanlığında bir görev tanımı yapıldığı bilgisine ulaşamadım. Ancak eğitim uzmanı kadrosunda personel istihdanm edilen kurumların özel düzenlemelerinde bu unvana ilişkin görev tanımı yapıldığı da görülmektedir. Ancak, görev yapılan kurumların niteliği ve görevleri göz önünde bulundurulduğunda, eğitim uzmanı için her kurumda ortak bir görev tanımına gidilmesinin güç olduğunu da düşünmekteyim.

Eğitim uzmanı olarak Devlet memuru dışında akademik personel statüsünde görev yapan personel de vardır. Örneğin, Öğretim Yardımcısı statüsündeki “Eğitim Uzmanı” için şu görev tanımı şöyle yapılmıştır:
Görevlendirildiği uzmanlık alanıyla ilgili işleri, çalışmaları ve etkinlikleri planlamak, gerekli hazırlıkları yapmak.
Görevlerini yerine getirmek, çalışmaları yürütmek.
Çalıştığı birimin gereksinimini saptamak ve giderilmesine çalışmak.
Gerektiğinde öğretim elemanına yardım etmek amacıyla derse girmek ve sınavlarda gözetmenlik yapmak.
Alanı ile ilgili yeni gelişmeleri ve yeni yayınları takip etmek, kendini geliştirmek.
Bağlı olduğu birim yöneticisi ya da dekanlık tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
Yılsonunda yaptığı işler ve çalışmalar hakkında bir rapor düzenleyip bağlı olduğu birimin amirine sunmak.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
2 yıl 5 ay önce #11582 yazan metinc
metinc konu cevapladı: EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI
bir çok kadronun görev tanımı yok. Bulamazsın. Eğitim uzmanının da görev tanımı yok ne yazıkki!

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
2 yıl 5 ay önce #11583 yazan ABDULLAH99
ABDULLAH99 konu cevapladı: EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI
ÇOK TEŞEKKÜRLER.

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
2 yıl 5 ay önce #11584 yazan ABDULLAH99
ABDULLAH99 konu cevapladı: EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda konuya ilişkin olarak, “Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmayacağı” hususunda; “Madde 45 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” şeklinde açık hüküm bulunduğu;
Görevde Yükselme Yönetmeliğinde yapılan “Hizmet Grupları” düzenlemesinde Görev Grubumun “Hukuk Araştırma ve Planlama Grubu” olduğu ,
 16 Mart 2010 tarihli 27523 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ve değişiklik yapılan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekindeki EK-1 sayılı 2 ayrı cetvelde de görev unvanıma bağlı olarak; 1. Sicil/Disiplin Amirinin ‘İl Müdürü’ ve 2. Sicil/Disiplin Amirinin ‘Vali’ olarak tanımlandığı; söz konusu Disiplin ve Sicil Amirlerini gösteren cetvellerden, ‘ Servis Şefinin’ Sicil/Disiplin amirim olamayacağı açık olarak görülmesine rağmen alanınım dışında (muhasebe , spor servisi) ve birim şefinin altında görevlendirme yapılmakta ne yapmamı tavsiye edersiniz.
 Kolay gelsin.

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
2 yıl 5 ay önce #11585 yazan metinc
metinc konu cevapladı: EĞİTİM UZMANLIĞI MAAŞLARI VE GÖREV TANIMI
45. maddede düzenlenen yasak direkt olarak sizi ilgilendirmiyor. Maddede düzenlenen derece ve sınıf sınırlandırması sizin durumunuzu etkilemiyor. Görevde yükselme yönetmeliğinde yer verilen hizmet grupları ile 657 deki hizmet sınıfları farklı anlamlar taşıyorlar. Eğitim uzmanı kadrosunda iken, servis şefinin altında çalıştırılıyor olmanıza dilekçe ile itiraz ederek başka birimde görevlendirme talep edebilirsiniz. Kurum talebinizi uygun görmezse dava açma yoluna gidebilirsiniz.
Kurumlar arası hiyerarşi tayininde ve kadroların bu hiyerarşi içinde yerlerini tayinde netlik olmaması bir çok çalışanın durumunu sıkıntıya sokuyor.
kişisel görüşüm eğitim uzmanı kadrosunun en azından şef kadrosuna denk olduğu, dolayısıyla şef emrinde çalıştırılmasının doğru olmadığı şeklindedir. Ancak kurumla mücadelenizde elinizde fazla imkan bulunmuyor maalesef.

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Yetkililer: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma zamanı: 0.561 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.