logo yeni

calisanlar2 copy

DOĞUM YARDIMI

Çok
5 yıl 10 ay önce #11088 Yazan: siyahkartal
DOĞUM YARDIMI, siyahkartal tarafından oluşturuldu
MADDE 16 – 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Doğum yardımı
EK MADDE 4 – (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.
(4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır.
(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
(6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

MADDE 23 – Bu Kanunla;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesi,

MADDE 26 – Bu Kanunun;
b) 16 ncı maddesi ile 23 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri 15/5/2015 tarihinde, yürürlüğe girer diyor..

Benim sormak istediğim konu,

Şu an bu ödemeye hak kazanan bir memur ne zaman alabilir. Kanunda 6 ay içinde Aile ve Sos.Poli.Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar kurulunca belirlenir deniliyor. Bu süreyi bekleyecek mi yoksa hemen alabilir mi . Ayrıca kanun 15/05/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer deniliyor. Bu tarihten önce çocuğu olan memur hangi kanundan yararlanarak alabilir ( 657 ye göre mi yoksa bu kanundaki miktarda mı ödeme alabilir )

ALLAH VAR KEDER YOK.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 10 ay önce #11089 Yazan: osman1
osman1 tarafından DOĞUM YARDIMI konusunda yanıtlandı
15 Nisan 2015 tarihinden önce doğan çocuklar için 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. 15 Nisan ve sonraki tarihlerdeki doğumlar için ise yeni düzenlemeye göre ödeme yapılacaktır. Yardımın miktarı belli olmakla birlikte, bu yardımın ödenmesine ilişkin olarak Kanunda açık olmayan hususlar da bulunduğundan, bu konular Yönetmelikle açıklığa kavuşturulacaktır. 15 Nisan ve sonrası doğumlar için yardımın ödenmesi bakımından yönetmeliğin çıkması beklenecektir diye düşünüyorum.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 8 ay önce - 5 yıl 8 ay önce #11285 Yazan: Fatihsolmaz
Fatihsolmaz tarafından DOĞUM YARDIMI konusunda yanıtlandı
Herkese merhaba, forumda bu konuda detaylı bilgi olmadığı için bildiklerimi aktarayım dedim.

Öncelikle 15 mayıs 2015 ve sonrasında doğan 1. çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için ise 600 TL doğum yardımı yapılacaktır. Memurun bu tarihten önce çocuğu varsa sıralamaya dahi edilecektir. Örneğin 2013 yılında doğmuş bir çocuğu olan personelin 15/05/2015 tarih ve sonrasında çocuğu olursa bu çocuk ikinci çocuk sayılacak ve 400 TL doğum yardımı yapılacaktır. Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır. Konuyla ilgili Aile ve sosyal politikalar bakanlığının yaptıkları duyurular ve Doğum yardımı yönetmeliğinin linkini aşağıda verdim. Ayrıntılı öğrenmek ve başvuru dilekçesine ulaşmak isteyenler linklere bakabilir.

Doğum Yardımı Yönetmeliği

Doğum Yardımı hakkında bilgilendirme

Doğum Yardımı Uygulaması

Başvuru Dilekçe Örneği

Sözlü mülakatlara hayır! Tepkini koy, haksızlığa maruz kalma.
Son Düzenleme: 5 yıl 8 ay önce Düzenleyen:Fatihsolmaz Neden: anlatım bozukluğu
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: semazen

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.135 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.