logo yeni

calisanlar2 copy

istifa sonrası geri dönüş

Çok
1 yıl 6 ay önce #17569 Yazan: samir
samir tarafından istifa sonrası geri dönüş konusunda yanıtlandı
merhaba
yaklaşık 2 yıl önce henüz 4/c liler 4/b statüsüne geçirilmezden evvel çalıştığım kurum olan adalet bakanlığından istifa ettim. şu an istifa sonrası geri dönüş bakımından 4/b statüsüne göre mi değerlendirilirim veya 4/c li olarak çalıştığım kuruma dönme hakkım var mıdır? aydınlatırsanız sevinirim. teşekkürler.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
1 yıl 6 ay önce #17570 Yazan: samir
samir tarafından istifa sonrası geri dönüş konusunda yanıtlandı
24 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30280
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Karar Sayısı: KHK/696
Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.


MADDE 17- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.
Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
MADDE 18- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 43- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler.
Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.
Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonları hariç olmak üzere, bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Birinci fıkrada belirtilen ve geçiş hakkı verilen pozisyonlarda çalışmakta iken 4/12/2017 tarihinde askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, geçici personel olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.
4 üncü maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 44- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre 4 üncü maddenin mülga (C) fıkrası kapsamında istihdam hakkı bulunan personel, anılan maddenin (B) fıkrası ile tanınan istihdam hakkından yararlanabilir.”


yayınlanan khk.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
1 yıl 6 ay önce #17571 Yazan: samir
samir tarafından istifa sonrası geri dönüş konusunda yanıtlandı
metindeki "be" harfleri imojiye dönüşmüş.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
1 yıl 6 ay önce #17572 Yazan: metinc
metinc tarafından istifa sonrası geri dönüş konusunda yanıtlandı
4c personel iken istifa edenlerin kamuya geri dönüş hakkı bulunmuyor.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
1 yıl 6 ay önce #17573 Yazan: figo102009
figo102009 tarafından istifa sonrası geri dönüş konusunda yanıtlandı
Hocam ben bir kamu kurumunda 4/B'li büro personeli olarak çalışmaktayım. Sözleşmemi sınavlara daha iyi çalışabilmek adına fesh etmek istiyorum. Bu noktada istifa dilekçemi nasıl oluşturmam mantıklı olacaktır?

Ayrıca son kısımda "tek taraflı olarak" fesh ediyorum veyahut "karşılıklı olarak" fesh edilmesini istiyorum gibi ibarelerin bir ehemmiyeti var mıdır? Yoksa aynı kabul görür?

Şimdiden teşekkür ederim.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
1 yıl 6 ay önce #17574 Yazan: figo102009
figo102009 tarafından istifa sonrası geri dönüş konusunda yanıtlandı

metinc Yazan:: 4c personel iken istifa edenlerin kamuya geri dönüş hakkı bulunmuyor.


Hocam ben bir kamu kurumunda 4/B'li büro personeli olarak çalışmaktayım. Sözleşmemi sınavlara daha iyi çalışabilmek adına fesh etmek istiyorum. Bu noktada istifa dilekçemi nasıl oluşturmam mantıklı olacaktır?

Ayrıca son kısımda "tek taraflı olarak" fesh ediyorum veyahut "karşılıklı olarak" fesh edilmesini istiyorum gibi ibarelerin bir ehemmiyeti var mıdır? Yoksa aynı kabul görür?

Şimdiden teşekkür ederim.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.196 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.