logo yeni

calisanlar2 copy

Aylığa esas derece yükselmesi

Çok
6 yıl 1 ay önce #9897 Yazan: mrmk
Aylığa esas derece yükselmesi, mrmk tarafından oluşturuldu
Merhabalar, benim sorum aylığa esas derece yükselmesinin ne zaman olacağı ile ilgili. 657'ye tabi memur kadrosuna başlanğıç tarihim 15 ocak ve 5 yıl 3 ay 5 gün bu şekilde çalıştım(8/2). Hiç boşluk olmadn 2802 sayılı kanuna tabi göreve başlama tarihim 20 nisan. iki yıl adaylıktan sonra 20 nisan 2014 tarihinde kadro derecem 7, aylığa esas derecem 6/2 olarak atamam yapıldı. kadro derecesinde sorun yok meslekte geçen süreler sayılıyor. Ancak aylıuğa esas derecemin memuriyete ilk başladığım tarih olan 15 ocakta yükselmesi gerektiğini düşünmekteyim. Kurumum ise 2802 sayılı kanunun 9. maddesini dayanak göstererek 20 nisan tarihini hem kadro hem de aylık derecesinin terfi tarihi olarak görüyor. yani benim aradaki 3 aylık sürem değerlendirilmiyor. Editör arkadaşların bu konudaki değerlendirmelerini öğrenmek istiyorum. Şimdeden teşekkür ederim.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 1 ay önce #9901 Yazan: papatya
papatya tarafından Aylığa esas derece yükselmesi konusunda yanıtlandı

mrmk Yazan:: Merhabalar, benim sorum aylığa esas derece yükselmesinin ne zaman olacağı ile ilgili. 657'ye tabi memur kadrosuna başlanğıç tarihim 15 ocak ve 5 yıl 3 ay 5 gün bu şekilde çalıştım(8/2). Hiç boşluk olmadn 2802 sayılı kanuna tabi göreve başlama tarihim 20 nisan. iki yıl adaylıktan sonra 20 nisan 2014 tarihinde kadro derecem 7, aylığa esas derecem 6/2 olarak atamam yapıldı. kadro derecesinde sorun yok meslekte geçen süreler sayılıyor. Ancak aylıuğa esas derecemin memuriyete ilk başladığım tarih olan 15 ocakta yükselmesi gerektiğini düşünmekteyim. Kurumum ise 2802 sayılı kanunun 9. maddesini dayanak göstererek 20 nisan tarihini hem kadro hem de aylık derecesinin terfi tarihi olarak görüyor. yani benim aradaki 3 aylık sürem değerlendirilmiyor. Editör arkadaşların bu konudaki değerlendirmelerini öğrenmek istiyorum. Şimdeden teşekkür ederim.


Sayın MRMK,
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun;
9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “ … yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, lisansüstü (master) ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademesiyle veya bu derecelerden aşağı olmamak şartıyla müktesep olarak almış oldukları derece ve kademeyle adaylığa atanırlar. Bu atamada, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi de değerlendirilir. …”
13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. …”
13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “Ayrıca hâkim adaylığında geçen sürenin tamamı ile avukat adaylığında mahkemelerde yapılmış olan staj süresi, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.”
14 üncü maddesinde “Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra hakimlik ve savcılığa atananların askerlikte geçen süreleri kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.”
15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hâkim ve savcıların kıdemleri, bulundukları sınıf ve dereceye göre belirlenir ve o sınıf ve dereceye atandıkları tarihten itibaren hesaplanır. Bir üst sınıf veya derecede bulunanlar alt sınıf veya derecede bulunanlardan kıdemli sayılırlar. Ancak, bu hesaplama yapılırken, 9 uncu Maddenin ikinci fıkrasına göre adaylığa diğer kamu görevlerinde iktisap ettikleri derece ve kademe üzerinden atananların, bu derece ve kademeleri ile o görevlerde geçen süreleri dikkate alınmaz.”
18 inci maddesinin birinci fıkrasında “Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar aşağıdaki maddelerde gösterilen usul ve esaslar uyarınca her yıl kademe ilerlemesi ve her iki yılda bir derece yükselmesi yaparlar.”
19 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların bulundukları derecenin kademelerinde ilerleyebilmeleri için; a) Bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış olmaları veya çalışmış sayılmaları , … gerekir.”
21 inci maddesinin birinci fıkrasında “Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların derece yükselmelerinin yapılabilmesi için; a) Derecesi içinde iki yıl bulunmuş veya bu Kanuna göre bulunmuş sayılmaları, … gerekir.”
hükümlerine yer verilmiştir.
Bu hükümler çerçevesinde durumunuzu değerlendirdiğimde;
-Memuriyete 15.1.2007 tarihinde 9/1’den başladığınız ve 5 yıl 3 ay 5 gün hizmet sonrasında, kazanılmış hak aylığı itibariyle 8/3 ve 3 ay 5 gün kıdemli iken 20.4.2012 tarihinde Sayıştay Denetçisi olarak atanmış olmanız gerektiğini (Bu dönem içerisinde memuriyete ara verilmemişse)
-2 yıl yardımcılık dönemi sonrasında 20.04.2014 tarihinde, kazanılmış hak aylık dereceniz bakımından 7/2 ve 3 ay 5 gün kıdemli olacağınızı ve bu tarihte Sayıştay Denetçisi kadrosuna atanmanız sebebiyle kazanılmış hak aylığınızın aynı tarihte 6/2 ve 3 ay 5 gün kıdemli olacağınızı,
-Hakimlik ve savcılık mesleğine atandıktan sonra kademe ve derece ilerlemesinin 657 sayılı Kanun hükümlerinden farklı olarak belirleneceğini,
-Meslekte geçireceğiniz her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl için bir derece yükselmesi yapacağınızı,
-Ancak, terfi tarihleri arasındaki farktan kaynaklı 3 ay 5 günlük kazanılmış hak aylık süresi konusunda hak kaybı yaşamamanız için, kazanılmış hak aylığı bakımından yapacağınız ilk iki terfi döneminde bu sürenin göz önünde bulundurulması gerekeceğini, meslekte 2 yılda bir derece değişikliği yapacak olmanız nedeniyle sonraki kademe terfi tarihlerinizin 20 Nisan olması gerekeceğini,
-Kazanılmış hak aylığınıza ve emekli keseneğinize ilişkin ilk iki ilerlemenin 15 Ocak (2015 ve 2016 için) tarihinde yapılacağını (mesleki kıdeminize ilişkin ilerleme ve yükselmenin 20 Nisan tarihinde yapılması buna engel değil)
-Meslekte ilk derece yükselmesi yapacağınız 20.04.2016 tarihi ve sonrasında ise kazanılmış hak ve emekli keseneği terfi tarihlerinizin 20 Nisan olması gerekeceğini,
-Mesleki kıdeminiz bakımından ise 5 yıl 3 ay 5 günlük sürenin değerlendirmeye alınmayacağını,
düşünmekteyim.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.135 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.