logo yeni

calisanlar2 copy

Memurluktan önceki çalışmanın İzin ve Dereceye etkisi

Çok
7 yıl 1 ay önce #5060 Yazan: mehmetdemir29
Sayın Memurunyeri.com editörleri : 2013/Eylül tarihi itibariyle Kamuya uzman yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayım. Daha önceden memuriyetim olmadığından aday memur statüsündeyim. Memuriyete başlamadan önce 4 yıl Kamu Bankasında ( Ziraatbankası ) çalıştım ve 2 sene kadar da Özel Sektörde çalıştım.

Aday memur olduğumdan dolayı izin hakkım bulunmamaktadır ve 10 günlük mazeret iznini kullanabiliyorum sadece + Memuriyetliğe 9/1'den başladım.

1 - Daha önceki çalışma geçmişimden dolayı izin hakkımı ( 20 gün ) kullanmam için ne yapmam gerekiyor ? ( ( Sitenizde yıllık izin hesabında hangi süreler değerlendiriliyor konulu açıklamanızda, '''' Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi **Kamu kurumlarında geçen süreler: Hangi statüde olursa olsun (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin tamamı değerlendirilir.''''
yazmaktadır. ) Ziraatbankası kamu kurumu olduğundan dolayı 20 gün izin hakkım varmıdır ? Varsa ne yapmam gerekir idareme hangi evrakı vermem gerekir ?

2- 6 yıla yakın çalışmamla ilgili Hizmet birleştirmesi yapıp Derece ve kademe ilerlememi ( GİH sınıfında bulundugumdan dolayı Hizmet Birleştirmesi yapamıyorum ancak Kamu bankasında çalışmamın - 657 deildim - etkisi olabilir mi ) yapabiliriyim ? Yapabilirsem eğer bunu adaylıgım kalktıktan sonra mı yoksa şuanda mı yapmam rasyonel olur ?

2 sorumla ilgili aydınatıcı cevap verirsen gerçekten de çok sevinirim. Kamu Bankasında çalıştık ama 657 olmadıgımız için ne derece ilerlemesi ne de izin hakkından faydalanamıyoruz, 0 yeni başlayan memur gibi düşünülüyoruz en azından şuanki mevcut İdaremin bana verdiği cevap bu.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 1 ay önce #5062 Yazan: papatya
Sayın MEHMETDEMİR29,

Ziraat Bankasında geçen hizmetleriniz yıllık izin hesabında değerlendirilmesi gerekecektir.
Bu hizmetleriniz emeklilik açısından değerlendirilecektir.
Söz konusu hizmetler memuriyette değerlendirilmeyecektir.

Buna göre;
-2013 eylül ayında göreve başladığınızdan 9/1 de ve aday memur statüsünde olmanız gerekir.
-Bankadaki ve özel sektördeki hizmetlerinizin birleştirilmemiş olması durumunda kurumunuza bu konudaki bilgi ve belgeleri de vererek, kurumunuzun SGK ile temasa geçim hizmetlerinizi değerlendirmesi ve emekli keseneğine esas aylık derecenizin yaklaşık 7/1 olması gerekecektir.
-Hangi statüde olursa olsun kamu kurumlarında geçen süreler yıllık izin hesabında değerlendirildiğinden, bu sürelerin aday memurun yıllık izin süresinin hesabında esas alınmasına engel bir yönü bulunmadığını düşünmekteyim. Ancak bu konuda kurumlar arasında farklı uygulamalar da görülebilmektedir.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 1 ay önce #5078 Yazan: mehmetdemir29
Sayın Papatya hnm,

Hizmet birleştirilmesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında yok. Teknik Hizmetler - Din Hizmetleri - Eğitim hizmetleri vb sınıflarda hizmet birleştirilmesi yapılıp, Derece / Kademe yükselmesi sağlanabiliyor. Genel İdare Hizmetleri sınıfında olduğumdan Hizmet birleştirilmesi yapılmayacağı söylendi İdaremce.

- Ziraatbankasında çalıştığım süreler GİH olup olmama bakılmaksızın Kamu Kurumunda çalıştıgımdan Derece yükselmesi alamazmıyım ?
- Neden GİH sınıfında Hizmet birleştirilmesi yapılamamaktadır ? Hukuki dayanağı nedir bu durumun ?
- Kariyer Grubu olduğumuzdan dolayı Derece - Kademe yükselmesi maaşımızı ciddi şekilde etkilemektedir. 7/1 olursam çalıştıgım süreler dikkate alınıp Hizmet Birleştirilmesi yapıldığında 3.726 TL maaş alacağım ve gelirim 500 TL'ye yakın yükselecek.
- Konu hakkında yardımlarınızı rica ediyorum.... ( İzin konusunda İdaremin İnsan Kaynakları Birimine İlgili Teblig - Kanun - Mahkeme kararları ve DPD 'nin görüşlerini baz alarak dilekçemi verdim. 2013 yılında 20 gün, 2014 yılından da 20 gün yıllık izin hakkım olduğumu dilekçemde belirttim. )

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 1 ay önce #5084 Yazan: Noury
Ben 1 yıldır nerdeyse bu konu hakkında yazıyorum buralarda 8 sene kamuda işçilik hizmetim var ama gel gelelim GİH sınıfında memur olduğum için kazanılmış hak aylığında değerlendirilmiyor bu süreler ama diğer hizmet sınıflarında ise kazanılmış hak aylığından değerlendirilebiliyor bu çifte standarttın babası değilde nesi ..

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 1 ay önce #5086 Yazan: papatya
Sayın MEHMETDEMİR29,

1-Sosyal güvenlik (emeklilik) bakımından hizmet birleştirmesinde sınıflara göre bir farklılık söz konusu değildir. Kamuda ya da özelde geçen hizmetlerinizin birleştirilmesi mümkündür. Emekli keseneğinize esas derece ve kademeniz birleştirme nedeniyle ilerleyebilecektir.

2-Sözünü ettiğiniz hizmetlerin Memurlukta geçmiş gibi değerlendirilerek kazanılmış hak aylık derece ve kademenizin ilerlemesi ise mevcut mevzuata göre mümkün değildir.

3-Adaylık dönemi içerisinde, diğer hizmetler esas alınarak izin kullanılabileceğine ilişkin DPB görüşü olduğunu hatırlıyorum. Ancak şu an rastlayamadım bu görüşe. Benzer manaya gelebileceğini düşündüğüm bir DPB görüşüne aşağıda yer veriyorum.

ÖZET: İlk defa 6 ay süreyle 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli olarak atanan ve daha önce başka kurumlarda hizmetleri bulunan personele bu hizmet sürelerinin toplamının bir yılı aşması halinde yıllık izin verilebileceğine ilişkin 23/09/2008-17879
KPSS yerleştirmeleri neticesinde Genel Müdürlüğünüz emrine ilk defa 6 ay süreyle sözleşmeli olarak atanan ve daha önce başka kurumlarda hizmetleri bulunan personele sözleşmeleri uzatılmadan yıllık izin verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Yıllık İzin” başlıklı 21 inci maddesindeki; “Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşme yapılanlara (yıl içinde memur statüsünde sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez.
Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip sözleşme döneminde kullanılması mümkün değildir.” hüküm çerçevesinde ilk defa 6 ay süreyle sözleşmeli olarak atanan ve daha önce başka kurumlarda hizmetleri bulunan personele bu hizmet sürelerinin toplamının bir yılı aşması halinde yıllık izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 1 ay önce #5097 Yazan: metinc

mehmetdemir29 Yazan:: Sayın Papatya hnm,

Hizmet birleştirilmesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında yok. Teknik Hizmetler - Din Hizmetleri - Eğitim hizmetleri vb sınıflarda hizmet birleştirilmesi yapılıp, Derece / Kademe yükselmesi sağlanabiliyor. Genel İdare Hizmetleri sınıfında olduğumdan Hizmet birleştirilmesi yapılmayacağı söylendi İdaremce.

- Ziraatbankasında çalıştığım süreler GİH olup olmama bakılmaksızın Kamu Kurumunda çalıştıgımdan Derece yükselmesi alamazmıyım ?
- Neden GİH sınıfında Hizmet birleştirilmesi yapılamamaktadır ? Hukuki dayanağı nedir bu durumun ?
- Kariyer Grubu olduğumuzdan dolayı Derece - Kademe yükselmesi maaşımızı ciddi şekilde etkilemektedir. 7/1 olursam çalıştıgım süreler dikkate alınıp Hizmet Birleştirilmesi yapıldığında 3.726 TL maaş alacağım ve gelirim 500 TL'ye yakın yükselecek.
- Konu hakkında yardımlarınızı rica ediyorum.... ( İzin konusunda İdaremin İnsan Kaynakları Birimine İlgili Teblig - Kanun - Mahkeme kararları ve DPD 'nin görüşlerini baz alarak dilekçemi verdim. 2013 yılında 20 gün, 2014 yılından da 20 gün yıllık izin hakkım olduğumu dilekçemde belirttim. )


GİH sınıfında özelde geçen hizmetlerin değerlendirilmemesinin kaynağı bu konuda 657 sayılı kanunda bir düzenleme olmamasıdır. th, sh için bu düzenleme yapılmıştır ama gih için yapılmadığından dolayı bu hizmetler emeklilik dışında değerlendirilmemektedir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.167 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.