logo yeni

calisanlar2 copy

657 s.Kanunun 104.maddesiyle getirilen yeni haklar

Çok
4 yıl 9 ay önce - 4 yıl 9 ay önce #13748 Yazan: mdogan06.
- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin yeni düzenlenen (F) fıkrası ile Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışma Hakkı getirilmiştir.
Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı 6663 sayılı kanunla 657 sayılı kanuna eklenen ek 43 madde: “Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.
Yeni getirilen bu düzenleme iki ayrı ayrı hususu kapsamaktadır.Şöyle ki birincisi doğum sonrası ücretli yarım zamanlı çalışma ikincisi birinci ücretli yarım zamanlı çalışmadan sonra alınacak hayatta olan çocuğun öğrenim durumuna başlayıncaya kadar bölüm için alınacak yarım zamanlı çalışma izni.
1- Kanunun mevzuatımıza getirdiği yeni düzenlemeye göre memura analık iznin bitiminden itibaren kullanmak üzere; Birinci doğumda iki ay, İkinci doğumda dört ay, Üçüncü ve sonraki doğumlarda altı ay, süreyle yarı zamanlı çalışma hakkı tanınmıştır. Bu hak anne memurun isteğine bırakılmıştır. Ayrıca bu iznin kullanımı sırasında süt izni verilmeyecektir.[/color]
Ayrıca, çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki 12 ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde belirlenen süreler 12 Ay olarak uygulanıyor, yani 12 ay boyuncu yarı zamanlı çalışma tercihini veriyor. Yeni getirilen bu maddenin faydası, doğum yapan memurun çocuğuna iki,dört,altı ay veya 12 ay süre ile tam mesai saatini doldurarak çalışma yapmaksızın 8 saatli mesaisini 4 saat çalışarak tamamlamasıdır.Kanuna göre sadece memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenecektir.
2- Doğum yapan memurlar ile eşi doğum yapan memurlar, isterlerse çocukları mecburi ilköğretim çağına gelinceye kadar, normal çalışma sürelerinin yarısı kadar çalışabilirler. Yani günlük 8 saatlik çalışma yerine 4 saat çalışılabilecek.
Yalnız bu çalışma sırasında memur maaşını yarı şekilde alacak, SGK kesintileri de yarı yarıya düşecek, derece ve kademe ilerlemeleri de kullanılan süre kadar gecikmiş olacaktır. Yarım zamanlı çalışmada süreler SGK'ya ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödemek suretiyle borçlanılacaktır. Ancak memur bu süreleri borçlansa dahi derece ve kademelerini etkilemeyecektir.
Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."
Diğer yandan da bu çalışmaya bağlı olarak 5510 sayılı kanuna eklenen ek11 madde ile eklenen maddesi şu şekilde düzenlenmiştir;- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin, bu şekilde ödeme yapılan döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanır. Yarım zamanlı olarak çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenir. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenir. Bu maddenin primlerin ve prim ödeme gün sayılarının yarım olarak uygulanacağına dair hükümleri yarım zamanlı çalışanlardan ek 3 üncü madde uyarınca ilave prim ödeyenler hakkında da uygulanır. Denilerek isteyenlerin emeklilik yönünden borçlanmalarına olanak sağlanmıştır.
Son Düzenleme: 4 yıl 9 ay önce Düzenleyen:papatya
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: emin emin

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 9 ay önce #13819 Yazan: emin emin
Emekli keseneği her surette yarım emeklilik suresi borclanilirsa tam olacak...değil mi

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 9 ay önce #13821 Yazan: osman1
Yarım zamanlı çalışanlar, isterlerse çalışmadıkları yarım zamanları borçlandıklarında, emeklilik bakımında tam çalışmış sayılacaklar. Borçlanmazlarsa, yarım süreler emeklilik süresinden sayılmayacak.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 9 ay önce #13883 Yazan: fth
fth tarafından 657 s.Kanunun 104.maddesiyle getirilen yeni haklar konusunda yanıtlandı
Dogum izni sonrasi kullanilabilecek 2-4-6 aylik yari zamanli calisma donemi surecinde yili cinde hak kazanilan yillik izin kullanimi nasil olmali. Dogum oncesinde kullanilmamis 10 gunluk izin 20 yari zamanli gun olarak kullanilabilirmi???

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 9 ay önce #13884 Yazan: nazli
nazli tarafından 657 s.Kanunun 104.maddesiyle getirilen yeni haklar konusunda yanıtlandı
Tam ücret alınarak, doğum sonrası kullanılan yarım zamanlı izin süreleri içinde yıllık iznin de yarım zamanlı ve iki kat kullanılması söz konusu olmaz. Yıllık izin kullanımındaki amaç farklı, doğum sonrası tam ücretli günlük yarım zamanlı çalışmadaki amaç farklıdır. Ayrıca, yıllık iznin günlük yarım zamanlı çalışma gibi yarım zamanlı kullanılmasına imkan veren bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 9 ay önce #13885 Yazan: fth
fth tarafından 657 s.Kanunun 104.maddesiyle getirilen yeni haklar konusunda yanıtlandı
iyi de neden olmaz olmaz olmaz.?? sadece olmaz demişiniz nedenini açıklamamışınız. hak ettiği 10 günlük yıllık izin hakkı normal çalışma döneminde 10x8 saat =80 saat mesaiye gitmeyerek kullanması gerekirken günlük 4 saat çalışmakla yükümlü olduğu dönemde yine aynı şekilde 80 saat olarak kullanması gerekmezi? Bir cevap yazacaksanız sadece olmaz kardeşim şeklinde cevaplar değil, olumlu veya olumsuz mantıklı cevaplar azalım

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.141 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.