logo yeni

calisanlar2 copy

OHAL kapsamında kriter

Çok
4 yıl 5 ay önce #14529 Yazan: 47sirac
OHAL kapsamında kriter, 47sirac tarafından oluşturuldu
slm OHAL kapsamında, 657 devlet memurları atamalarında ( başkan yrd, veya müdür v.b) kriter aranırmı? )


örneğin aşağıdaki maddelerden taviz verilebilirmi? ( kademe,hizmet yılı, eğitim ve vb)

Madde 68 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/5 md.)
A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:
a) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/4 md.) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,
b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,
d) (Mülga: 13/2/2011-6111/101 md.)
olması şarttır.
B) (Değişik: 4/5/1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı
Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı
aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. (2)
(Değişik ikinci paragraf: 13/2/2011-6111/101 md.) Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu
sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci
maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye
ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subay lıkta ve
uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak
çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst
yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı
geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 5 ay önce #14530 Yazan: nilüfer
nilüfer tarafından OHAL kapsamında kriter konusunda yanıtlandı
Devlet memurlarının atamasına ilişkin kurallar 657 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. OHAL döneminde olunması, atamalarda uygulanan kurulları değiştirmemektedir. Ancak, OHAL kapsamında çıkarılacak KHK'lar ile, OHAL'in gerektirdiği konulardan olması halinde, atamalar konusunda da farklı düzenlemeler getirilebilir.

Mevcut durumda, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde aranan şartların OHAL döneminde esnetilmesine ilişkin bir düzenleme söz konusu değilidir.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.162 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.