logo yeni

calisanlar2 copy

EÜAŞ Görevde Yükselme (Şartlar)

Çok
6 yıl 1 ay önce #10382 Yazan: kral2016
Merhaba,

EÜAŞ'da memur olarak çalışıyorum. Uzman kadrosuna atanmak istiyorum.
28/01/2015 tarihinde görevde yükselme ilanı geldi. (http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?rid=299&lst=DuyurularListesi)

EÜAŞ görevde yükselme yönetmeliğinde şu ibareler geçmektedir:
d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarının 7 yıl hizmeti bulunmak veya Uzman olarak en az 1 yıl çalışmış olmak,

h) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görevlerde çalışmak kaydıyla en az 4 yıl hizmeti bulunmak,


Benim kamuda memur olarak 2 yıl 5 ay hizmetim var. İşe giriş tarihim 24.08.2012
Daha önce özel sektörde de 730 gün hizmetim var. (Bunun dörtte üçünün dikkate alınması gerekiyor)
Sınava son başvuru tarihi de 06.02.2015


Benim bildiğim KİT'lerde hizmet süreleri hesaplanırken 657'nin 68/b md. dikkate alınıyor. Fakat; EÜAŞ genel müdürlüğünde dün alınan bir kararla
"Uzman" kadrosuna atanabilmek için özel sektör çalışmalarının dikkate alınmadığı, şef kadrosunda dikkate alınacağı söyleniyor.

Böyle bir komisyon kararı ve EÜAŞ yönetmeliği kanuna aykırı değil midir, böyle birşey söz konusu olabilir mi ?

İyi Çalışmalar

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 1 ay önce - 6 yıl 1 ay önce #10391 Yazan: papatya
papatya tarafından EÜAŞ Görevde Yükselme (Şartlar) konusunda yanıtlandı

kral2016 Yazan:: Merhaba,

EÜAŞ'da memur olarak çalışıyorum. Uzman kadrosuna atanmak istiyorum.
28/01/2015 tarihinde görevde yükselme ilanı geldi. (http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?rid=299&lst=DuyurularListesi)

EÜAŞ görevde yükselme yönetmeliğinde şu ibareler geçmektedir:
d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarının 7 yıl hizmeti bulunmak veya Uzman olarak en az 1 yıl çalışmış olmak,

h) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görevlerde çalışmak kaydıyla en az 4 yıl hizmeti bulunmak,


Benim kamuda memur olarak 2 yıl 5 ay hizmetim var. İşe giriş tarihim 24.08.2012
Daha önce özel sektörde de 730 gün hizmetim var. (Bunun dörtte üçünün dikkate alınması gerekiyor)
Sınava son başvuru tarihi de 06.02.2015


Benim bildiğim KİT'lerde hizmet süreleri hesaplanırken 657'nin 68/b md. dikkate alınıyor. Fakat; EÜAŞ genel müdürlüğünde dün alınan bir kararla
"Uzman" kadrosuna atanabilmek için özel sektör çalışmalarının dikkate alınmadığı, şef kadrosunda dikkate alınacağı söyleniyor.

Böyle bir komisyon kararı ve EÜAŞ yönetmeliği kanuna aykırı değil midir, böyle birşey söz konusu olabilir mi ?

İyi Çalışmalar


Sayın KRAL2016,
Görevde yükselme Genel Yönetmeliğine göre; “Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler.”
“Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 4/h maddesinde de “h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin B bendinde belirtilen süreleri,” ifade eder denilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin 8/1/h maddesinde ise “Uzman” pozisyonuna atanabilmek için aranan şartlar arasında “Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen görevlerde çalışmak kaydıyla en az 4 yıl hizmeti bulunmak,” hükmüne de yer verilmiştir.
Bu hükümlere göre, kurumunuzda açılacak görevde yükselme sınavında aranacak hizmet süresi şartının yerine getirilmesi için gereken sürelere; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışarak geçirdiğiniz süreler, askerlik süresi ve yükseköğrenimi bitirdikten sonra özel sektörde geçirmiş olduğunuz sürelerin ¾’ü dahil edilecektir.
730 günlük özel sektör hizmetinizi yükseköğrenim sonrası yapmış olmanız durumunda, bu süre 1 yıl 6 ay 7 gün olmaktadır. Belirttiğiniz kamu hizmet süresi de eklendiğinde sınav son başvuru tarihi itibariyle hizmet süreniz 4 yılın üzerinde olur.
Mevcut düzenlemelere göre, hizmet süresi şartının ifade ettiğiniz şekilde değiştirilmesi mümkün görünmemektedir.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Son Düzenleme: 6 yıl 1 ay önce Düzenleyen:papatya
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: kral2016

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 1 ay önce - 6 yıl 3 hafta önce #10393 Yazan: kral2016
kral2016 tarafından EÜAŞ Görevde Yükselme (Şartlar) konusunda yanıtlandı
Fakat aklımı karıştıran şöyle bir konuda var. 68/b de muvazzaf askerlik ve özel sektör çalışmalarının sayılması için ataması yapılacak kadroda bizim derecemizin 1,2,3 ve 4 den biri mi olması lazım. Benim derecem 9/2 :unsure:

4 veya 5 yıl hizmeti olanların bu derecede olması da imkansız. Acaba yanlış mı anlıyorum ? :dry:
Son Düzenleme: 6 yıl 3 hafta önce Düzenleyen:kral2016

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 1 ay önce #10394 Yazan: metinc
metinc tarafından EÜAŞ Görevde Yükselme (Şartlar) konusunda yanıtlandı
Yönetmelikte derece kaydı yok. dolayısıyla 1-4 dışındaki derecelerde de süre değerlendirmesinin bu şekilde yapılması gerekir bence...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 3 hafta önce #10398 Yazan: kral2016
kral2016 tarafından EÜAŞ Görevde Yükselme (Şartlar) konusunda yanıtlandı
İlk dört derecedeki kadrolara atanma :dry:

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak olanların, kazanılmış hak aylık derecelerinin ilk dört derecenin altında olmasına rağmen ilk dört derecedeki kadrolardan birine atanabilmeleri, bazı durumlarda belli bir hizmet süresine sahip olmayı ve yükseköğrenim mezunu olmayı gerektirmektedir.

Eğitim Öğretim ve Sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmadan görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda; 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için ise en az 8 yıl hizmetlerinin bulunması ile yükseköğrenim mezunu olmaları şartı aranır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl eklenir.

Hizmet süresinin hesabında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış (işçi, memur, sözleşmeli veya geçici olarak) süreler ile askerlikte geçirdikleri sürelerin tamamı ve yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürelerin dörtte üçü (altı yılı geçmeyecek şekilde) dikkate alınır. (Görevde yükselme kapsamında olmayan bazı görevlere atamalarda, özel sektör hizmetlerinin tamamı değerlendirilebilmektedir)


memurunyeri

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 3 hafta önce #10414 Yazan: papatya
papatya tarafından EÜAŞ Görevde Yükselme (Şartlar) konusunda yanıtlandı

kral2016 Yazan:: İlk dört derecedeki kadrolara atanma :dry:

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak olanların, kazanılmış hak aylık derecelerinin ilk dört derecenin altında olmasına rağmen ilk dört derecedeki kadrolardan birine atanabilmeleri, bazı durumlarda belli bir hizmet süresine sahip olmayı ve yükseköğrenim mezunu olmayı gerektirmektedir.

Eğitim Öğretim ve Sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmadan görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda; 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için ise en az 8 yıl hizmetlerinin bulunması ile yükseköğrenim mezunu olmaları şartı aranır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl eklenir.

Hizmet süresinin hesabında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış (işçi, memur, sözleşmeli veya geçici olarak) süreler ile askerlikte geçirdikleri sürelerin tamamı ve yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürelerin dörtte üçü (altı yılı geçmeyecek şekilde) dikkate alınır. (Görevde yükselme kapsamında olmayan bazı görevlere atamalarda, özel sektör hizmetlerinin tamamı değerlendirilebilmektedir)


memurunyeri


Sayın KRAL2016,

Görevde yükselme uygulamaları bakımından hizmet süresi tanımı yapılırken; 68/B kapsamında değerlendirilebilecek hizmetler kastedilmektedir. Buradan anlamamız gereken husus, görevde yükselmede aranan şartlar arasında "hizmet süresi en az ... kadar olmak" deniliyorsa, atama yapılacak kadronun derecesi ne olursa olsun (ilk dört derece dışında da olabilir), 68/B kapsamında sayılacak hizmetler bu kapsamda değerlendirilecektir.

Örneğin 6 ncı derece şef kadrosuna görevde yükselme sınavıyla yapılacak atamada, diğer şartların yanı sıra en az 10 sene hizmeti bulunmak şartı aranmasında (atanacağı kadro derecesi kazanılmış hak aylığından aşağı olmayacak şekilde) sakıncalı bir durum olmayacatır.

Yani, görevde yükselme sınavı açılırken aranan şartlara sahip olanların, şu an bulundukları derecenin önemi yoktur. Siz 9/2'de iken 68/B hizmetinizin örneğin 8 yıl olması olması da mümkündür. (mesela: 6 yıl özel sektörden, 1 yıl askerlikten, 1 yıl da memuriyetten kaynaklanan hizmet)

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: kral2016

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.200 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.