logo yeni

calisanlar2 copy

sınıf öğretm. ünvan değişikliği sınavına girebilir mi?

Çok
6 yıl 1 hafta önce #10129 Yazan: fucion
sınıf öğretmenleri ünvan değişikliği sınavına girebilir mi? eğer böyle bir hakkımız varsa hangi ünvanlar için başvurabiliriz? yardımcı olursanız çok sevinirim

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 1 hafta önce #10131 Yazan: osman1

fucion Yazan:: sınıf öğretmenleri ünvan değişikliği sınavına girebilir mi? eğer böyle bir hakkımız varsa hangi ünvanlar için başvurabiliriz? yardımcı olursanız çok sevinirim


Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik, Bakanlık kadrolarından hangilerine görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavıyla atama yapılabileceğini belirtmiş olup, bu görevlere öğretmen kadrolarında görev yapmakta olanlarında atanmasının da mümkün olduğu görülüyor. Hizmet süresi şartına ve diğer şartlara bakarak konuyu kendiniz için değerlendirebilirsiniz.

Yönetmeliğin ilgili maddeleri şöyle:
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;
a) …hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.
(3) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır:
a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.
b) Şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.
c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadrosu için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,
3) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ya da bu görevlerde toplam en az beş yıl görev yapmış olmak.
ç) Hukuk müşaviri kadrosu için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.
d) Raportör kadrosu için;
1) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya dengi yükseköğretim programlarından mezun olmak; söz konusu fakültelerden mezun olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar başvuru olmaması durumunda, eksik sayıdaki kadro için adalet meslek yüksek okulu mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.
e) Sivil savunma uzmanı kadrosu için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.
f) Sayman kadrosu için;
1) Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.
g) Ayniyat saymanı kadrosu için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.
ğ) Bilgisayar işletmeni kadrosu için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.
h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadroları için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,
ı) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, usta öğretici, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.
i) Sekreter kadrosu için;
1) Büro yönetimi veya sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Devlet memurluğunda en az iki yıl görev yapmış olmak.
j) Şoför kadrosu için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,
3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranan şartlar
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda; yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki şartlar aranır.
a) Mimar, mühendis, avukat, istatistikçi, grafiker, kütüphaneci, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, diyetisyen, mütercim, film yapımcısı, fotoğrafçı, kameraman kadroları için mesleğin gerektirdiği alanda yüksek öğretim mezun olmak.
b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.
c) Programcı kadrosu için;
1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.
ç) Tekniker, teknik ressam kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
d) Teknisyen kadrosu için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
e) Laborant, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: fucion

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 1 hafta önce #10132 Yazan: fucion
Sayin osman1 teşekkür ederim yanitiniz için. Başka bir platformda görevde yükselme sınavı sınıf öğretmenleri için uygun fakat unvan değişikliği sınavı sınıf öğretmenleri için uygun değil cevabını almistim. ...istenilen yeterliliği sahip değiliz demişlerdi. ..

ben sinifcilar icin en uygun gordugum sosyal çalışmaci unvanını sormuştum (digerleri mimarlik avukatlik vs.. bunlara zaten uygun değiliz) onlarda gerekli açıklamayı (lisans mezunu yada sosyal Hizm. mezunu olmak gibi) yapmıştı. ..

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 1 hafta önce #10133 Yazan: fucion
Yarın başvuru için son gunmus ..çevremde konu hakkinda bilgi sahibide yok..

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 1 hafta önce #10134 Yazan: osman1
Yönetmeliğe göre, sosyal çalışmacı kadrosuna unvan değiştirmek suretiyle atanabilmek için, mesleğin gerektirdiği alanda yüksek öğrenim mezunu olmak ve açılacak sınavda başarılı olmak gerekiyor. Eğer unvan değişikliği sınav duyurusunda "sosyal çalışmacı" kadrosuna atama yapmak için unvan değişikliği sınavı açıldığı belirtiliyorsa ve siz de ilgili bölümden mezun olmuşsanız başvuruda bulunabilirsiniz. Bu konu çok açık bence. tereddüt edilecek bir konu değil diye düşünüyorum.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: fucion

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.141 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.