logo yeni

calisanlar2 copy

Vekaleten Başka Bir Göreve Atanan Memur Eski Görevinden Sorumlu mudur?

Çok
4 yıl 2 ay önce #14978 Yazan: nedim37
657 sayılı Kanuna tabi bilgisayar işletmeni kadrosunda kamu personeliyim. İl

Müdürlüğümüzde boş Muhasebe Yetkilisi (Sayman) kadrosuna ..... tarihli Valilik

Makamı Oluru ve Bakanlık Makamından alınan Bakan a. Müsteşar imzalı ...... tarihli

Olur ile aylıksız olarak vekâlet etmekteyim. Saymanlığa vekâlet etmeden önce İl

Müdürlüğümüz ...... Şube Müdürlüğünde görev yapmaktaydım. Yukarıda bahsetmiş

olduğum Valilik ve Bakanlık Makamından alınan Olur (tarafıma tebliğ edilerek)

ile ilgili şubeden ayrılarak Döner Sermaye İşletmesi Biriminde göreve başladım.

Vekâleten atanan memurun eski şubesindeki uhdesinde bulunan görevleri kim

yürütür. Ve bu görevleri yürütmekten ne derece sorumludur. Tarafıma konu

hakkında bilgi verilmesini, saygılarımla arz ederim.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 2 ay önce #14979 Yazan: nazli
Konuya ilişkin olarak memurunyeri.com'da yer alan bir yazının işinize yarayacağını düşünüyorum. YAZI

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 2 ay önce #14993 Yazan: nedim37
İlginize teşekkür ederim. Yazıyı okudum. Fakat kanun ve madde yazmıyor. yorum yazıyor anladığım kadarıyla.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 2 ay önce #14995 Yazan: nedim37
Arkadaşlar konu hakkında bilgisi olan yok mu?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 2 ay önce - 4 yıl 2 ay önce #14997 Yazan: nilüfer

nedim37 Yazan:: 657 sayılı Kanuna tabi bilgisayar işletmeni kadrosunda kamu personeliyim. İl

Müdürlüğümüzde boş Muhasebe Yetkilisi (Sayman) kadrosuna ..... tarihli Valilik

Makamı Oluru ve Bakanlık Makamından alınan Bakan a. Müsteşar imzalı ...... tarihli

Olur ile aylıksız olarak vekâlet etmekteyim. Saymanlığa vekâlet etmeden önce İl

Müdürlüğümüz ...... Şube Müdürlüğünde görev yapmaktaydım. Yukarıda bahsetmiş

olduğum Valilik ve Bakanlık Makamından alınan Olur (tarafıma tebliğ edilerek)

ile ilgili şubeden ayrılarak Döner Sermaye İşletmesi Biriminde göreve başladım.

Vekâleten atanan memurun eski şubesindeki uhdesinde bulunan görevleri kim

yürütür. Ve bu görevleri yürütmekten ne derece sorumludur. Tarafıma konu

hakkında bilgi verilmesini, saygılarımla arz ederim.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86, 174 ve 175 inci maddelerinde yer alan hükümlere bakıldığında; vekaleten atamanın nasıl yapılacağı, vakaleten atananlara aylık ödemesini şartları ve usulü ile vekalet görevinin fiilen yapması şartına ilişkin hükümlere yer verildiği görülmektedir.
Memurların disiplin amirleri belirlenirken de, (657 sayılı kanun ve Disiplin Yönetmeliklerinde) disiplin amirleri kadro unvanları itibariyle belirlenirken bu kadrolarda görev yapanların asil veya vekil olması yönüyle herhangi bir ayrıma gidilmemiş olup, disiplin amiri olarak belirlenmiş bir kadroya usulüne göre vekaleten atanan memurlar, vekalet görevi süresince ilgili memurların disiplin amiri de olmaktadırlar.

Öte yandan, vekaleten atanan (usulüne göre) memurun eski görevini de yapmaya devam edip etmeyeceği konusun da 657 sayılı kanunda ya da başka bir mevzuatta özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, hem vekaleten atamadaki amaç ve hem de uygulama şart ve şekillerine bakıldığında konunun çok açık olduğu düşünülmektedir.

Örneğin, başka yerdeki bir göreve atanan memurun eski görevini yürütmesinden söz edilemeyecektir. Ya da, bilgisayar işletmeni unvanlı personel aynı yerde daire başkanlığı kadrosuna vekaleten atanırsa eski görevini yapamayacaktır. Bilgisayar işletmeninin üzerinde hiyerarşik olarak şef, şube müdürü ve daire başkanı kadrosu olduğu düşünüldüğünde daire başkanlığına vekaleten atanan bilgisayar işletmeni vekalet süresince hiyerarşideki tüm personelin disiplin amiri sıfatını da taşıyacaktır. Buradaki bilgisayar işletmeninin eski görevini yürütüp şef'e bağlı olması ve vekalet görevini yürütürken de şefin amiri olması gibi bir şekil ise zaten mümkün olamayacak bir durumdur.

Vekaleten başka bir birimde başka bir kadro görevini yürütmek üzere görevlendirilmişseniz, vekalet süresince eski görevinizie ilişkin işleri, ilgili amirler gerek görürse başkasına gördürebilir sanırım.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.
Son Düzenleme: 4 yıl 2 ay önce Düzenleyen:nilüfer

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 2 ay önce #15000 Yazan: nedim37
Teşekkür ederim.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sorumlular: Çalkarakuş
Sayfa oluşturma süresi: 0.174 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.