logo yeni

calisanlar2 copy

Öğretmenliğe Kurumlar Arası İlk Atama İle Geçiş

Çok
5 yıl 1 hafta önce #12288 Yazan: pegaipanderma
1100 destekçiye ulaşan İMZA KAMPANYASINDAKİ ortak METİN:

https://www.change.org/p/31-08-2012-y%C3%B6netmelik-de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi-ma%C4%9Fduru-memur%C3%B6%C4%9Fretmenlerin-kadrolar%C4%B1n%C4%B1n-%C3%B6%C4%9Fretmen-olarak-mebe-aktar%C4%B1lmas%C4%B1

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 10 ay önce - 4 yıl 10 ay önce #12860 Yazan: pegaipanderma
Değerli Editörler ve Memurunyeri'nin Sayın Yetkilileri ... Bizlere gelen takvim itibariyle süresi çok kısıtlı olan ve mağduriyete sebep olabilecek ve MEB yetkililerince 2016 Şubat Öğretmen Atama Kılavuzu ve Duyurusundaki düzeltilmesi gereken yerler konusunda ayrıntılı bir yazı içeriği yollandı.Acilen haber yapmanız konusunda takdirlerinize arz ediyorum...İyi çalışmalar...

MEB yetkilileri umarız ekstra bir mağduriyet oluşmadan kılavuzdaki ilgili yeri düzelterek güncellemeyi yaparlar.2 Şubat 2016 yani başvurular başlamadan önce MEBden nasıl bir sonuç alabiliriz sizce? Telefonda anlatılabilecek gibi görünmüyor.Resmi olarak dilekçeyle başvursak BİMER başvuruları gibi baştan savma bir karşılık verilecek muhtemelen. Maalesef durumun ciddiyetini anlayabilen, kendi oluşturdukları mevzuata vakıf olabilen memur sayısı gerçekten çok az.Haberdeki karşılaştırmalı durumu anlayabilecekleri konusunda -geçmiş deneyimlere dayanarak söylüyoruz- pek ümit de olmadığı belli. Sanırım sizlerin yani medyanın MEBi bir şekilde uyarmasına ihtiyacımız var...Yardımlarınızı bekliyoruz.MEB Şubat 2016 Öğretmen Atama Kılavuzunda Eksikliği Düzeltmeli

2016 YILI ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU’nun

D. Başvuru bölümünde:

“Resmi kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda daha önce adaylıkları kaldırılmış olanlar, Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 12.05.2015 tarihli ve 2015/13 sayılı Genelgesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde özel öğretim kurumlarında öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış olanlar aday öğretmen sayılmayacaklarından ikinci aşama tercihinde bulunmayacaktır.” denmesine rağmen;

D. Başvuru bölümünün 1. Başvuruda istenecek belgeler kısmında

f) Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan, kurumca onaylı hizmet belgesi ile Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.) ifadesi yer almasına rağmen;

C. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında; bölümünün 2- Kurumlar arası yeniden atama kısmında
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen görev yapmakta olanlar, daha önce resmî kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla,
b) Devlet üniversitelerinde hâlen görev yapmakta olanlardan en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar, mezun oldukları alanların Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması şartıyla, öğretmen olarak atanmak üzere kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvurabilecektir.”
ifadelerinin ardından “özel öğretim kurumlarında öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış olan asıl memurlar ”için c) şıkkına yer verilmesi unutulduğundan; eğer MEB yetkililerince düzeltilip eksiklik giderilmezse 2Şubat2016’da açılacak başvuru ekranında tam uygun bir başlık olmayacağından bu kişiler mağdur olacaklardır!

Başka bir sorun da memuriyet öncesi “özel öğretim kurumlarında öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış olan asıl memurlara kurumlar arası yerleştirme yapılırken uygulanacak ölçütlerdeki matematiksel hesap ve adalettir.

Devlet memuru olan bir kişinin daha önce adaylığı MEBin de Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 12.05.2015 tarihli ve 2015/13 sayılı Genelgesiyle kabul ettiği şekilde yine MEBe bağlı özel okulda kaldırıldığı için başvuracağı kurumlar arası atamaların tercih yerleştirmelerinde, hizmet süresi hesabında memuriyet öncesi özel okul-dershanelerde çalışılan öğretmenlik ve öğreticiliğe ait SSKlı süreleri ile memurluk süreleri, hangi katsayı ağırlığında çarpılarak toplam hizmet süresi puanı olarak değerlendirilecektir?

Kılavuzdaki duyuru, ilgili yönetmelik ve kendi genelgelerine de istinaden, özel öğretim kurumlarımda çalışırken öğretmenlik adaylığı kaldırılmış şu an öğretmenlik dışı görevini sürdüren memurlar teorikte öğretmenliğe geçiş için başvuruda bulunabiliyorken ilginçtir ki bu kişilerin tercihlerine yerleştirilmelerinde Kılavuzun;

H. Atamalar bölümünün 2. Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kısmının 2.paragrafında

"-Hizmet süresi hesabında vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlik, kadrosuz usta öğreticilik ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Öğretmen olarak görev yapmakta iken temel askerlik eğitimlerini müteakip Bakanlık emrinde öğretmen olarak görevlendirilenlerin askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlayan hizmet süreleri hariç aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile resmî görevle gönderilenler hariç olmak üzere yurt dışında”

çelişkisi, adaletsizliği ortaya çıkmakta ve tercihlere yerleştirme işlemi tutarsız ölçütlerle sağlıklı olmaktan fazlasıyla uzaklaşıp teorikte ve pratikte olasılık sıfıra indirilmektedir

Kılavuzda bir düzeltme de hemen B- İlk atama kapsamında bölümünün son paragrafındaki ilk kelime olan "Resmi" ifadesinin kaldırılmasıyla yapılmalıdır.

“Resmi eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri hâlinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilecektir. Ancak, başvuruda ilk atama ya da yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama usullerinden yalnızca birini tercih edebilecektir.”

Zira “resmi” sözcüğü MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 12.05.2015 tarihli ve 2015/13 sayılı Genelgesiyle ve kılavuzun diğer ilgili kısımlarıyla çelişmekte uygulamada başvuruların il-ilçe MEMlerce onaylanmama mağduriyetini ortaya çıkaracaktır.

Ğ. Onay işlemleri

“-Adaylar başvurularını Elektronik ortamda yaparak başvuru çıktısını istenen belgeler ile birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan başvuru bürolarına onaylatır.
- İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ve öğretmen atama ve yer değiştirme mevzuatında yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl millî eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonları oluşturulabilecektir.
- Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.”

2-8 Şubat 2016 tercih onaylatma süreci ve sonrasındaki yerleştirme işlemlerinin öncesinde MEB yetkililerinin gerekli önlemleri alıp düzenlemeleri yaparak, başvuruları kabul eden tüm il-ilçe birimlerindeki düzenlemeden habersiz görevlilerin uygulamalarında standardı oluşturarak keyfi yaklaşımlara mahal vermemeleri Şubat2016 öğretmen atama kılavuzunda da ilk kez belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 12.05.2015 tarihli ve 2015/13 sayılı Genelgesinde yapılan açıklamalar çerçevesinde özel öğretim kurumlarında öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmışların uğrayabilecekleri olası mağduriyetin önüne geçmeleri yerinde olacaktır.
Son Düzenleme: 4 yıl 10 ay önce Düzenleyen:pegaipanderma

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 2 ay önce #14508 Yazan: pegaipanderma
KPSS'li Memuröğretmenler 4 Yıldır Asıl İşlerine Geçirilmezken 5000 Dershaneci KPSS'siz Devlet Öğretmeni Yapılıyor


FETÖcüleri Önleme Yönetmeliğinin Mağduriyetini 4 Yıldır Aileleriyle Yaşayan Memuröğretmenler Başbakan Binali Yıldrım ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a sesleniyor:

Devletten maaş almayan ve bizler gibi KPSS ile memurluk da kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilecek olan 5000 dershaneci meslektaşımızdan daha fazla bir şey istemiyoruz! Dershane öğretmenlerinin deneyimlerinden yararlanılması isteği ön plana çıktığı düşünülmekteyken idari deneyimleri yüksek kamu personelinin (ki aralarında MEB Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış asil öğretmenler bile var!) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır!

MEB, Ömer Dinçer zamanında kurumlar arası ve kurum içi ilk atama başvurularına 1 gece kala yapılan yönetmelik değişikliği ile mağdur edilen gerçek meslekleri öğretmenlik olan kamu personeline asıl mesleklerine geçiş yolunu açmayı 1 Eylül 2016'da yayımlanan Kanun Hükmündeki Kararname’de de yine unutmuştur.

Anayasa Mahkemesinin 3121 dershanecinin devlete sınavsız geçirilmesini geçen sene iptal etmesinin ardından bu kez de Memur Olmayan 5000 KPSS’siz ÖABT’siz Devlet Öğretmenliği Yolu Açılırken KPSS ile Memurluk Kazanmış Öğretmenlik Hakkı Bulunan Kamu Personelinin MEB'e Aktarılmaları 4 Yılın Ardından 674. KHK’de Yine Unutulmuştur!

MEB 31.08.2012 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Değişikliği ile 4 senedir mağdur edilmiş MEMURÖĞRETMENLERİN kadrolarının ÖĞRETMEN Olarak MEBe aktarılması beklenirken ve hala gerçekleşmemişken ; 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmenin KPSSsiz ÖABTsiz devlet öğretmenliği kadrolarına atanmaları sağlanacaktır.

Memuröğretmenlerin içlerine sindiremediği diğer bir konuda ise akıllardan geçen soru şudur:

PKK ile bağlantısı belirlenen 14.000 sözde öğretmenden biri kadar bile değerimiz yok mudur?O-HAL Döneminde MEB İçin En GÜVENİLİR Seçenek MEMURÖĞRETMENLERDİR.Sicilleri Tertemiz Memuröğretmenler MEB Sistemine Alınmıyor ama PKK ile İlişkili Öğretmenler Yıllardır MEB Okullarında!..

O-HAL döneminde devletimizin okulları ve öğrencilerimiz için en GÜVENİLİR seçenek MEMURÖĞRETMENLER olmasına rağmen; hukuku-adaleti-vicdanı zorlayan garip, mantıksız bir uygulamayla karşı karşıyayız.

ÖĞRETMENLİĞE GEÇİRİLECEK YÖNETMELİKZEDE MEMURLAR İÇİN UYGULANACAK BASİT ÇÖZÜM

BİMERden MEMURÖĞRETMENLERin başvurularına gönderilen kendi içinde tutarsız MEB cevapları, haksızlık doğuran çifte standarttın da üzerinde kabul edilemez atama uygulamaları apaçık ortadayken hukuken fazlaca sıkışmış MEB, yönetmeliğe MEMURÖĞRETMENLERin mağduriyetini giderecek ifadeyi artık eklemeli, sorumluluktan kaçmamalıdır!

Memuröğretmenlerin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları "Mezuniyet Tarihi Önceliği" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi" veya “SSKlı MEB özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlik & öğreticilik süreleri” ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalı isteyen tüm memuröğretmenler asıl meslekleri öğretmenliğe okullarında öğrencileriyle kavuşturulmalıdır!

Devlet mekanizmaları yurttaşlarının mağduriyetini gidermek zorundadır! Unutulmamalıdır ki, kişiler öğrenimini görüp başarıyla bitirdikleri en üst öğretim düzeyinden devlette verimlilik adına, yaşamlarında huzur ile mutluluk adına, yapmak istedikleri ve yapmaya hak kazanmış oldukları mesleklerinde eğitim-öğretimde en yararlı usulde değerlendirilmelidir!

15 Temmuz 2016 sonrası yaşananlar sonucunda Olağanüstü Hal Döneminde bu denli öğretmen açığı da doğmuşken olağan bir şekilde öğretmenlik yapma hakkı bulunan ancak yönetmelik değişikliği mağduru kamu personelinden (memuröğretmenler) isteyenlerin kadroları gerekirse son bir kez güvenlik soruşturulmasından geçirildikten sonra halen görevli oldukları illerde ve ilçelerde aile birlikleri korunarak zorunlu hizmetsiz MEB devlet öğretmeni kadrolarına aktarılmalıdır!

Gerçek işleri olan öğretmenliğe atamaları yapılmayıp kamuda KPSS ile kazandıkları memur kadrolarında unutulan, Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurlarını 2016-17 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrencilerine kavuşturmalıdır.4 yıllık FETÖ-yönetmelik değişikliği mağduriyetinin memuröğretmenler ile ailelerinin yaşamlarını daha fazla alt-üst etmesine izin verilmemelidir.

Eğer bu mağduriyet giderilip memuröğretmenlerin gönülleri alınırsa hem onlar öğrencilerine kavuşacak hem de hükümet, bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip kamu personeliyle yani memuröğretmenlerle masrafsızca-maliyetsizce verimli ve güvenilir kişilerle kapatacaktır!

02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde :
"Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır." denilmektedir.Yani yürürlükteki bu genelgeye göre memuriyette sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar aslında kapalı değildir.

Zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış, sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu personeline sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır.

Memuröğretmenlere tekrar KPSS'ye girin , ÖABT'ye girin ; yeni mezun ve kamu personeli olmayanlarla yarışın denip 4 senedir kurumlararası geçiş yönetmelikle kapalıyken KPSSsiz ve ÖABTsiz öğretmen alımları sürmektedir:

#Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım var.
#Sadece bir dilekçeyle 28 Şubat Mağduru olarak adlandırılanlar için KPSS ve ÖABT şartı olmadan MEB öğretmen kadrolarına alım ve memuriyetten geçiş var!
#KPSSsizve ÖABTsiz, milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı var!
#KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişle KPSSsiz ÖABTsiz alım var!
# Suriyeli öğretmenlerin bile Türkiye'de mesleklerini icra edebileceklerine dair yalanlanmamış haberler ve yine Suriyeli sığınmacılarla ilgili MEBin KPSSsiz ÖABTsiz üç dalda öğretmen alım haberleri basında yer almaktadır!
# MEB, 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atanmalarını uygun gördüğü unutulmamalıdır! Memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz alınmaları süreci Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen zorlanmaktadır! Zira dershanelerden MEB'e geçirilip halen devlet okullarında öğretmenlik yapanlar olduğuna dair farklı yerlerden duyumlar alınmaktadır!

Başbakan Sayın Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, 4 yıl önce Ömer Dinçer döneminde POMEM’lerdeki FETÖcülerin MEB'e geçişlerini önleme amaçlı çıkarıldığı bilinen Yönetmelikten kaynaklanan, Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurlarının Mağduriyetini Bitirmelidir.

Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularından hemen önce 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir.

Kadroların MEB'e öğretmen olarak kaydırılması eşit olmayan koşullarda ilk atamacılar ile yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro değişimiyle halen çalıştıkları il ve ilçelerde anayasal aile birliğinin korunması için zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012'den beri süren mağduriyet artık giderilmelidir.
Memuröğretmenler yüksek puanlarına rağmen öğretmenliğe atamaları malum nedenlerle olmayınca yine on binlerce kişi arasından büyük bir emek sarf edip KPSS ile öğretmenlik dışı memurluk kazanarak bir iş sahibi olmayı başarabilmiş kamu personelidir
Memuröğretmenlerin üniversite lisans diplomaları, yüksek lisans bölümleriyle hiçbir ilgisi olmayan memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, icra memuru, gümrük memuru, muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci, itfaiyeci, şoför, hizmetli,...vs. olarak mezuniyet dışı unvanlarda çalışmaları devlet için de çok büyük bir kaynak israfı, verimsiz istihdamdır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 yıl 2 hafta önce - 4 yıl 2 hafta önce #14818 Yazan: pegaipanderma
MEMURÖĞRETMENLER 24 KASIM 2016'YA YETİŞİYOR MU?

3713 Sayılı Kanun kapsamında 2014 yılından sonra memurluğa alınıp adaylığı kalkmış olan şehit-gazi-malul yakınları için öğretmenlik yapma belgelerine sahip olanların memurluktan öğretmenliğe geçişin (Kurumlararası İlk Atama) başvuruları 27 Ekim - 2 Kasım arasında çok düşük sayıda alındı.

Özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen 01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016da KPSSsiz, ÖABTsiz atandı.

2017 Merkezi Bütçe Kanunu tasarısı ile Kamuya personel alımının en düşük düzeye ineceği belli olmuşken; MEBin sıradaki uygulamasının aslında öğretmen olan ama çeşitli nedenlerle öğretmenlik ataması yapılmamış, devlette KPSS ile memurluk kazanmayı başarmış kamu personelini yani memuröğretmenleri daha verimli olacakları asıl işleri öğretmenliğe döndürmeye ilişkin olacağı yönündedir.

Memuröğretmenlere dair haberler, yazılı basında, bazı televizyon haber bültenlerinde, internet medyasında uzun süreden beri yoğun bir şekilde yer almakta; özellikle yalanlanmamış bu haberler önde gelen kamu-memur-eğitim-haber sitelerinde ve ajanslarında sık sık yayınlanmaktadır.

MEB'de KHKler ile 30382 öğretmen meslekten ihraç edildi. 10000den fazlası açığa alınmış durumda. 22000 kişinin ise öğretmenlik lisansı iptal edilmişti.

MEB, tüm okullarda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanıyor ki bu yeni öğretmen ihtiyacı demektir.

Devlette öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılmış, eldeki güvenilir-verimli-masrafsız hazır kamu personeli memuröğretmenlerin eğitim-öğretim sistemimize kazandırılması öngörülerimize göre çok uzun sürmeyecektir

Öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip şehit ve gazi yakınlarının kamu kurumlarındaki memur kadrolarının hizmet sürelerine bağlı olarak devlet öğretmenliğine aktarılacak olması; yine hemen öncesinde geçtiğimiz günlerde (Ekim 2016) KPSS ile memurluk kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilen 5000 dershaneci meslektaşları göz önüne alındığında öğretmenlik kriterlerine sahip KPSSli kamu personelinin gerçek işleri öğretmenliğe geçirilmeleri Devlet için de akıllıca bir çözüm olacaktır.

Devletin zaten maaş ödediği, öğretmenlik yapma hakkını kazandıran lisans-yüksek lisans diplomalarına ve diğer belgelere sahip bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, kontrol memuru, programcı, çözümleyici, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, kaloriferci, itfaiyeci, şoför, hizmetli,...vs. olarak mezuniyet dışı unvanlarda çalışmaları devlet için maalesef ki çok büyük bir iş gücü kaybı, yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.

Maliye Bakanlığı, MEB ve DPBnin ortak çalışmalarını tamamlaması beklenirken büyük olasılıkla 24 Kasımdan önce yeni bir mevzuat düzenlemesiyle hükümet, bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını daha, akılcı ve mantıklı bir hamleyle öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi ve devlet terbiyesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip güvenilir, verimli, sicilleri temiz kamu personeliyle yani memuröğretmenler ile kapatacaktır.

Ülkemiz zor günlerden geçerken, asıl işleri öğretmenlik olan memuröğretmenler; MEBin olası bu "Milli Eğitimin neferi olun!" çağrısına kurdukları aile düzenlerini elbette alt üst etmeden yüksek oranda olumlu yanıt vermelidirler.

Bununla birlikte MEB de bu fedakâr ve özverili kamu personelinden (memuröğretmenler) isteyenleri, görevli oldukları il ve ilçelerde aile birlikleri korunarak, zorunlu hizmetsiz, devlet dairelerinden devlet okullarına, eğitim hizmetleri sınıfında, öğretmen unvanıyla bünyesine katma hassasiyetini gösterecektir

Mali olanakların kısıtlılığı, eğitim-öğretim sistemimizdeki verimsiz 90000 ücretli mevsimlik öğretmen uygulaması ve buna bağlı giderler hesaplandığında özellikle 15 Temmuzdan beri oluşmuş binlerce öğretmen açığına, boş geçen derslere bir nebze olsun pansuman olacaktır memuröğretmenler.

BİLGİ NOTU :

Öğretmenlik kriterlerine sahip KPSSli devlet memurlarının kadrolarının öğretmen unvanlı kadrolara aktarılması Anayasa ile güvence altına alınmış 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu iç mevzuatına ait memuriyette sınıf-unvan değiştirme ile ilgili bir kanuni hak olduğundan atama bekleyen yeni mezun ilk atamacı aday öğretmenlerin konuyla ilgili yanlış yaklaşımlarda bulunmaları tamamen devlet tecrübesi eksikliği ve iç mevzuata hakim olmadıklarındandır. Zira memurluk kazanmamış ilk atamacı aday öğretmen olacak kişiler, memuröğretmenlerle aynı havuzda, aynı kulvarda değildir. Statüleri farklı olan iki kesimi karşı karşıya getirmek anlamsızdır.

Memuröğretmenler on binlerce kişi arasından KPSS ile memurluk kazanmayı başarmış kamu personelidir.
Son Düzenleme: 4 yıl 2 hafta önce Düzenleyen:pegaipanderma

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 10 ay önce - 3 yıl 10 ay önce #15096 Yazan: pegaipanderma
MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ EDİNME
http://www.maliye-behim.gov.tr/bes/

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME
http://bilgiedinme.dpb.gov.tr/bilgiedinmeint/BilgiEdinme_Talep_grs.aspx

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BİLGİ EDİNME
http://www.csgb.gov.tr/home/contents/bilgiedinme/gercekkisibilgiedinmeformu/u/

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (Ombudsman) :
https://ebasvuru.ombudsman.gov.tr/Giris.aspx

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU E-POSTA ADRESLERİ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KOMİSYON BAŞKANLIĞI SEKRETARYASI:

Tel : +90 (312) 420 53 34 +90 (312) 420 53 35
Faks : +90 (312) 420 53

MİLLETVEKİLLERİNİN E-POSTA ADRESLERİ LİSTESİ:
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mv_e_posta_sd.uye_e_posta
Son Düzenleme: 3 yıl 10 ay önce Düzenleyen:pegaipanderma

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 9 ay önce #15198 Yazan: pegaipanderma
ÖĞRETMENLİĞE GEÇECEK KAMU PERSONELİ İÇİN ÇÖZÜM

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEBin devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması adaleti bozmadan, yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir.

Örneğin devlet öğretmenliğine "kurumlar arası ve kurum içi" geçiş sıralamasında aşağıdakilerden herhangi birisi ölçüt olarak uygulanırsa adalet duygusu zedelenmeyecektir:

1) Memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumlarında geçen SSKlı Öğretmenlik,Öğreticilik süreleri ile Memuriyet süresi toplamı

2) Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

3) Mezuniyet tarihi önceliği

4) Aslında memur olmayan ilk atamacılar için gerekli olan KamuPersoneliSeçmeSınavı ısrarından vazgeçilmeyecekse de sadece kendi aralarında ilgili puan türlerinde üstünlük sıralaması

Devletimiz, zaten çoğunluğu öğretmenlik vasfı bile taşımayan,"verimsiz sözde ücretli öğretmelerle" aslında 75.000-95.000 civarı mevsimlik çalışanlarla ihtiyacını gidermeye çalışacağına zaten maaş ödediği gerçek mesleği öğretmenlik olan 5500 civarı devlet memurunu asıl kadrolarına geçirse Milli Eğitim Sistemine ve memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu Genel İdare Hizmetler GİH sınıfı memur kadrolarının gerçek sahiplerine kalması sonucunda diploma mezuniyet unvanlarına göre biraz olsun verimli istihdamı sağlayabilecektir.

Bu kişilerin kadrolarının MEBe öğretmen olarak kaydırma işi asla ilk atamacılar ile karşı karşıya getirilip haksız rekabet içinde, eşit olmayan koşullarda yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla halen çalıştıkları illerde anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012den beri süren mağduriyet artık giderilmeli, Türk Milli Eğitim sisteminin bir neferi olarak çoktan hak ettikleri asıl mesleklerine kavuşturularak gönülleri alınmalıdır.


# Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ve Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.209 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.