logo yeni

calisanlar2 copy

Öğretmenliğe Kurumlar Arası İlk Atama İle Geçiş

Çok
6 yıl 1 ay önce #9236 Yazan: pegaipanderma
Öğretmen Açığına Maliyetsiz MEMURÖĞRETMEN Çözümü

Yıllarca asıl mesleği olacağını düşündüğü hedefi doğrultusunda öğretmenlik için aileleri ile birlikte yıllların maddi-manevi emeğini harcamış, çeşitli koşullar gereği gönlüne yatmasa da kpss-3 ile memurluk kazanmak zorunda bırakılmış (hatta birçoğu MEBözelde aday öğretmenliği kaldırılmış özel okul-dershane öğretmeni olabilir) kişilerden (ÖSS+ÖYS+LES+KPSS sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans-pedogojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş branş öğretmenleri 80li puanlarla yıllarca atanmazken 50ve çok daha düşük p10 puanlarıyla hatta kpsssiz,formasyonsuz başka dallarda yeni mezunların öğretmen unvanıyla alımı adalet duygusunu zedelemektedir); isteyenlerin EMEKLİLİĞE ESAS TOPLAM HİZMET SÜRELERİYLE veya başka bir yöntemle tamamının MEB öğretmen kadrolarına geçişi zorunlu hizmetten muaf tutularak (yaşları en azından 30 ve üzeri olanlar için anayasal aile birliğinin korunması adına) sağlanmalıdır.

Böylelikle MEB,

""Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in, son 40 bin yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek""

sözü doğrultusunda bütçeye maliyeti yüksek olan ve karşılıklı memnuniyet yaratmayan ücretli öğretmenlikler, vekil öğretmenlikler ve tepki çekecek sadece mülakatla atanacağı söylenen ve bütçeye muazzam maliyet getirecek 6 yıllık kpss'siz dershane öğretmenlerinden ziyade,

zaten 657li memur olarak çalışan ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri engellemeden bünyesine katarsa, hükümet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının bir kısmını daha kavgasız-gürültüsüz-maliyetsiz ve daha adaletli bir karşılıklı yarar ilişkisi içinde rasyonelce kapatmış olur.

Kaldı ki bu duruma itiraz edenler için peşinen belirtmek gerekirse durumu ilgililere şöyle bir anlatalım:

KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış MEMUR ÖĞRETMENLER mağdur edilmişlerdir.Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31/08/2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir.Ancak ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de yapılması nedeni ile bütün MEMUR ÖĞRETMENLER bir anda mağdur duruma düşürülmüştür.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır.Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı TBMM' den geçmişken ve Cumhurbaşkanı da onay vermiş ve yasalaşmışken dikkatlerden kaçmayan bir husus göze çarpmaktadır.Milli Eğitim Bakanlığı ilgili tasarıda 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan memurların KPSS şartı getirilmesi ilginçtir.

T.B.M.M.'nin KPSS şartı aramaksızın öğretmenliğe geçişte kamu yararını gördüğü bir konuda yürütme makamı olan Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi kabul edilebilir bir durum değildir.Yasama organının kamu yararı gereği KPSS şartı aramadığı bir durum mevcuttur.Burada Dershane öğretmenlerinin tecrübelerinden faydalanılması düşüncesinin ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki birçoğu yıllarca özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ÖĞRETMENLİKTE ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ BRANŞ ÖĞRETMENLERİDİR) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır.

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay 2. daire nezdinde açılan davalarda Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada bakanlık,"ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS'nin zorunluluğu olduğunu" belirtmiştir.KPSS ise nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedirler.Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSS'den sıfır veya 15, 23, 41 gibi çok düşük puanlar ile atamalar yapılırken,70 ve üzeri puan alıp ataması yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır.Bir diğer örnek de dershane öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinde sadece mülakata tabii tutulacak olmalarıdır.

Ayrıca 06/05/2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında 12. Maddenin (ç) bendinde geçen Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde 31/08/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece "Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama" çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir.

Sonuç olarak belirtmeliyiz ki; kurumlararasıYENİDENatama devam ederken özellikle MEBin de kabul ettiği Özel Eğitim Kurumlarında Adaylığı kaldırılmış, memuriyette de adaylığı kaldırılmış, devlete hiçbir sorun oluşturmayacak aksine öğretmen açığının bir kısmını maliyetsiz kapatacak kişilere kurumlararasıİLKatama hakkıyla MEBe geçiş sağlanırsa özellikle branş öğretmenlerinin yüksek kpss-3 puanlarıyla kazandığı ve çalıştığı DÜZ MEMURLUK,VHKİ,BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ gibi kadrolar da devlette yer bulamamaktan şikayet eden gerçek sahiplerine (İİBF,kamu yönetimi,iktisat,... mezunlarına) kalır.

Beklentimiz, yargıyla anlamsız inatlaşma sonucunda 31.08.2012’de Ömer Dinçer’in Milli Eğitim Bakanlığı’nda atama başvurularına 1 gece kala değiştirilen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin en azından söz konusu tarihten önceki kazanılmış haklarımızı yok etmemesidir.

Biz ÖĞRETMENLER’den 31.08.2012 yönetmeliği öncesinde MEMUR olanlardan isteyenlerin, MEB’in devlete atandığında kabul ettiği ÖzelEğitimÖğretimKurumlarındaAdayÖğretmenliği kaldırılmış ve devlette şu an ASİLMEMUR olarak çalışanları (bu durum genişletilerek daha da kapsayıcı olabilir) KurumlararasıİLKatama veya hak, yıl, aile düzeni kaybımızdan doğan yaşamsal mağduriyetimizi seneler sonra olsa da giderecek başka bir yöntemle MEB’e geçişimizin gerçekleştirilmesdir.

;


http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27425571.asp

http://www.gazetevatan.com/matematik-ogretmeni-oldu-hizmetli-olarak-calisiyor-689296-yasam/

http://www.mynet.com/haber/guncel/matematik-ogretmeni-oldu-okulda-hizmetli-olarak-calisiyor-1513000-1

http://www.medya365.com/gundem/bu-okulun-hizmetlisi-bir-matematik-ogretmeni-h286966.html

http://www.taraf.com.tr/foto-matematik-ogretmeni-oldu-okulda-hizmetli-olarak-calisiyor-912/

http://www.dha.com.tr/en-son-haber-matematik-ogretmeni-oldu-okulda-hizmetli-olarak-calisiyor-son-dakika-haberleri_784130.html

http://www.yurtgundemi.com/matematik-ogretmeni-oldu-okulda-hizmetli-haberi-10393805.htm

http://www.haberinola.com/FotoGaleri/Matematik-Ogretmeni-Oldu-Okulda-Hizmetli-Olarak-Calisiyor/f438dbe5-8d1d-4729-9716-3207fce1f525/1

….


Yaşamlarımıza dair türlü türlü mağduriyet haberlerini çoğaltmak mümkün…

Tüm bunları okuduktan sonra bizlere imzalarıyla destek verecek/vermiş herkesten bir ricamız daha var.

Yukarıdaki kampanya metnimizi şu sıralar MEB’in “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” taslağı oluşturulması çalışmalarında aşağıdaki komisyon üyelerinin adreslerine e-posta olarak göndermeniz.


MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


İlginize şimdiden teşekkür ediyor;mağduriyetimiz konusunda yardımlarınızı, mesleğimize kavuşma mücadelemizde desteğinizi bekliyoruz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 11 ay önce #9903 Yazan: pegaipanderma
Öğretmen olmaya hak kazanmış tüm kamu çalışanı arkadaşlar!..

Kısaca MEMURÖĞRETMEN olarak adlandırılan bizlerin 31.08.2012 AtamaYerDeğiştirmeYönetmeliği ile kazanılmış hakkımızın elimizden alındığını ve mağduriyetimizi duyurmanın etkili bir yolu olabilir.

Aşağıdaki adreste açılan iletişim sayfasında durumumuzu anlatabilirsiniz.

http://www.haksizatamalar.org/Form.aspx

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 8 ay önce - 5 yıl 8 ay önce #10692 Yazan: pegaipanderma
Yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış, öğretmenlik ataması yapılmamış MEMURÖĞRETMENLERİN "Mezuniyet Tarihleri Önceliği" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süreleri " veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ölçütlerine göre kendi aralarındaki sıralamayla MEB öğretmen kadrolarına geçişleri anayasal aile birliğinin korunması adına 30 ve üzeri yaştakiler için zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!..

2015 yılı içinde özelde çalışan dershane öğretmenlerinin KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına ataması yapılacaktır!..

"28 Şubat Mağduru" olarak adlarılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!..

KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma,öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur!..


Yine KPSSsiz milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı sürmektedir!..

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEBe uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması yine Eylül 2014'teki 40 bin yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!" ifadeleri apaçık ortadır!..

Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık,Maliye,Milli Eğitim Bakanlığı'nda,diğer tüm yetkililerin zaman zaman basına verdikleri demeçlerindeki öğretmen atamalarının yetersizliği konusunda Devlet Bütçesi'ne,Hazine'ye getireceği maddi yük;mali disiplin,yetersizlik,olanaksızlık,...vs sözleri de her türlü medya organında kayıtlıdır!..

Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan ve memnuniyet oluşturmayıp sayıları 80.000'i aşan ücretli öğretmenlikler, vekil öğretmenlikler ve sadece mülakatla atanacağı söylenen,büyük tepki çekecek ve bütçeye muazzam maliyet getirecek KPSS'siz özel dershane öğretmenlerine MEBde kadro verilmesinden önce, zaten Genel Bütçeden maaş alan 657li memur olarak çalışan ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, hükümet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının birkaç binlik kısmını daha kavgasız-gürültüsüz-maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet ilişkisi içinde akıllıca kapatmış olur.

Memuröğretmenlerin mağduriyetiyle ilgili durumu biraz daha ayrıntısıyla açıklamak gerekirse:

KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış MEMUR ÖĞRETMENLER mağdur edilmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31/08/2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir. Ancak ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de yapılması nedeni ile bütün MEMUR ÖĞRETMENLER bir anda mağdur duruma düşürülmüştür.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı TBMM' den geçmişken ve Cumhurbaşkanı da onay vermiş ve yasalaşmışken dikkatlerden kaçmayan bir husus göze çarpmaktadır. MEB 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu çalışanlarına sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır!..
T.B.M.M.'nin KPSS şartı aramaksızın öğretmenliğe geçişte kamu yararını gördüğü bir konuda yürütme makamı olan Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Yasama organının kamu yararı gereği KPSS şartı aramadığı bir durum mevcuttur. Burada Dershane öğretmenlerinin tecrübelerinden faydalanılması düşüncesinin ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki birçoğu yıllarca MEBe bağlı özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ÖĞRETMENLER) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır!..

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay 2. daire nezdinde açılan davalarda Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSSnin zorunlu olduğunu belirtmiştir!..Oysa KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!.. Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSS'den 0(sıfır),15,23,41 gibi puanlar ile atamalar yapılırken, 65 ve üzeri puan alıp ataması yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır!..Son iki yıldır da ÖABT'ye bağlı 121 ve p10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!..

Ayrıca 06/05/2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında 12. Maddenin (ç) bendinde geçen Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde 31/08/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece "Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama" çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir!..

Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazandığı GİH sınıfı DÜZ MEMURLUK, VHKİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ, ŞEFLİK,...vs kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan İİBF, kamu yönetimi,iktisat, işletme... vs bölüm mezunlarına kalması için öncelikle memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış MEMURÖĞRETMENLERİN kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır!..Böylelikle çalıştıkları kurumlardaki YH,GİH,TH,..vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!..

MEMURÖĞRETMENLERin içinde öğretmenlik hedefi doğrultusunda aileleri ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini harcamış ama devlette MEBe ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı da ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES+KPSS+...vs sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş hatta MEB'in Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılmış özel okul ve dershane öğretmeni asil memurlar olduğu da unutulmamalıdır!..


Beklentimiz, biz MEMURÖĞRETMENLERİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış ÖĞRETMENLİK haklarımızın yok edilmemesi ; ÖĞRETMENLER’den 31.08.2012 yönetmeliği öncesinde MEMUR olanlardan isteyenlerin,MEBe bağlı Özel Öğretim Kurumlarında Aday Öğretmenliği kaldırılmış ve devlette şu an öğretmenlik dışı ASİLMEMUR olarak çalışanlar ile sonradan öğrenimini tamamlayarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmış kamu çalışanlarının Kurumlar arası İLK atama veya aile düzeni kaybımızdan doğan yaşamsal mağduriyetimizi geç de olsa giderecek uygun bir usulde MEB’e geçişimizin gerçekleştirilmesidir!..

Mağduriyetimizin olumlu çözümlenmesi konusunda yardımlarınızı,asıl mesleğimize ve öğrencilerimize kavuşma mücadelemizde desteğinizi bekliyor ilginize şimdiden teşekkür ediyoruz...
Son Düzenleme: 5 yıl 8 ay önce Düzenleyen:pegaipanderma

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 6 ay önce - 5 yıl 6 ay önce #11161 Yazan: pegaipanderma
Tüm Siyasi Partiler Seçim Bildirgelerine "MEMURÖĞRETMENLERİN Kadrolarını ÖĞRETMEN Olarak MEBe Aktaracaklarını" Eklemelidir!..

Biz MEMURÖĞRETMENLER, öğretmenlik dışı memuriyeti kazanmak zorunda bırakılmadan önce zaten MEB'in özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapan ya da düz memur iken ilgili üniversite bölümlerini yine başarıyla bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş devletten hali hazırda maaş alan kişileriz.

2015 yılı içinde memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına ataması yapılacaktır!..

"28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!..

KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma,öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur!..

Yine KPSSsiz milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı sürmektedir!..

Öğretmenlik ataması yapılmamış, yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış MEMURÖĞRETMENLERİN "Mezuniyet Tarihleri Önceliği" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ölçütlerine göre kendi aralarındaki sıralamayla MEB öğretmen kadrolarına geçişleri anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!..

MEMURÖĞRETMENLERin Kadrolarının MEBe Aktarılmasıyla (Verimsiz Ücretli Öğretmenlik, KPSSsiz - Pedagojik Formasyonsuz Dershanecilerden Önce) Öğretmen Açığının Bir Kısmına Kazanılmış Hak Kaybı Mağduriyetini Giderici,Hakkaniyetli,Verimli, Maliyetsiz Çözüm Olacaktır!..

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEBe uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması yine Eylül 2014'teki 40 bin yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!" ifadeleri apaçık ortadır!..

Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık,Maliye,Milli Eğitim Bakanlığı'nda,diğer tüm yetkililerin zaman zaman basına verdikleri demeçlerindeki öğretmen atamalarının yetersizliği konusunda Devlet Bütçesi'ne,Hazine'ye getireceği maddi yük;mali disiplin,yetersizlik,olanaksızlık,...vs sözleri de her türlü medya organında kayıtlıdır!..

Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan, eğitim sisteminde memnuniyet oluşturmayıp sayıları 80.000'i aşan ücretli öğretmenlikler, vekil öğretmenlikler ve sadece mülakatla atanacağı söylenen,büyük tepki çekecek ve bütçeye muazzam maliyet getirecek KPSS'siz özel dershane öğretmenlerine MEBde kadro verilmesinden önce, zaten Genel Bütçeden maaş alan 657li memur olarak çalışan ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, hükümet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının birkaç binlik kısmını sorunsuzca, maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet ilişkisi içinde akıllıca kapatmış olur.

Memuröğretmenlerin mağduriyetiyle ilgili durumu biraz daha ayrıntısıyla açıklamak gerekirse:

KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış MEMURÖĞRETMENLER mağdur edilmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31/08/2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir. Ancak ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de yapılması nedeni ile bütün MEMUR ÖĞRETMENLER bir anda mağdur duruma düşürülmüştür.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı TBMM' den geçmişken ve Cumhurbaşkanı da onay vermiş ve yasalaşmışken dikkatlerden kaçmayan bir husus göze çarpmaktadır. MEB 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu çalışanlarına sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır!..

T.B.M.M.'nin KPSS şartı aramaksızın öğretmenliğe geçişte kamu yararını gördüğü bir konuda yürütme makamı olan Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Yasama organının kamu yararı gereği KPSS şartı aramadığı bir durum mevcuttur.

Burada Dershane öğretmenlerinin tecrübelerinden faydalanılması düşüncesinin ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki birçoğu yıllarca MEBe bağlı özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ÖĞRETMENLER) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır!..

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay 2. daire nezdinde açılan davalarda Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSSnin zorunlu olduğunu belirtmiştir!..

Oysa KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!..

Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSS'den 0,15,23,41 gibi puanlar ile atamalar yapılırken,65 ve üzeri puan alıp ataması yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır!..

Son iki yıldır da ÖABT'ye bağlı 121 ve p10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!..

Ayrıca 06/05/2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında 12. Maddenin (ç) bendinde geçen Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde 31/08/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece "Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama" çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir!..

Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazandığı GİH sınıfı DÜZ MEMURLUK, VHKİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ, ŞEFLİK,...vs kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan İİBF, kamu yönetimi,iktisat, işletme... vs bölüm mezunlarına kalması için öncelikle memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış MEMURÖĞRETMENLERİN kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır!..Böylelikle çalıştıkları kurumlardaki YH,GİH,TH,..vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!..

MEMURÖĞRETMENLERin içinde öğretmenlik hedefi doğrultusunda aileleri ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini harcamış ama devlette MEBe ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı da ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES+KPSS+...vs sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş hatta MEB'in Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılmış özel okul ve dershane öğretmeni asil memurlar olduğu da unutulmamalıdır!..

Beklentimiz, biz MEMURÖĞRETMENLERİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış ÖĞRETMENLİK haklarımızın yok edilmemesi ; ÖĞRETMENLER’den 31.08.2012 yönetmeliği öncesinde MEMUR olanlardan isteyenlerin,MEBe bağlı Özel Öğretim Kurumlarında Aday Öğretmenliği kaldırılmış ve devlette şu an öğretmenlik dışı ASİLMEMUR olarak çalışanlar ile sonradan öğrenimini tamamlayarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmış kamu çalışanlarının Kurumlar arası İLK atama veya aile düzeni kaybımızdan doğan yaşamsal mağduriyetimizi geç de olsa giderecek uygun bir usulde MEB’e geçişimizin gerçekleştirilmesidir!..

Genel seçimler öncesi tüm siyasi partilere,toplumun tüm kesimlerine sesleniyoruz:

Kurumlararası geçiş kanuni hak iken 31.08.2012'de elektronik ortamdaki başvurulara 1 gün kala, MEBin belki başka kaygılarla yaptığı gece yarısı yönetmelik değişikliği biz MEMURÖĞRETMENLERİN yaşam planlarını,aile düzenlerini,geleceklerini alt üst etmiştir.Otuzlu yaşları aşmış insanlar sanki hiç memur değillermiş gibi KPSSye sıfırdan sokup sıralamak hele ki evli barklı çocuklu insanları 40 yaşlarına yaklaşırken sanki KPSS bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta olmayan ÖABTye sokmak, 20li yaşlardaki yeni mezunlarla yarıştırmaya çalışmak adil değildir!..

Kurumlar arası geçiş her meslek grubunda varken,ülkenin de acil öğretmene ihtiyacı varken hazır devletten maaş alan biz MEMURÖĞRETMENLERİN devlet dairelerinden devlet okullarına geçişini kendi aralarında sıralamaktan bile kaçarak engellemek akıl dışı mantık dışı bir tutumdur.Doğru değildir.

Hele hele 31.08.2012 yönetmelik değişiklinin öncesinde memurlukta da adaylığı kaldırılmış öğretmenler için kazanılmış hak kaybıdır ve bunun hukukta yeri yoktur!..

Öğretmenliğe geçmek isteyen Öğretmenlik diplomalarına sahip memurlar için uygulanacak çözüm basittir.

MEMURÖĞRETMENLERİ KENDİ ARALARINDA ADİL BİR ÖLÇÜTE GÖRE SIRALAMAK VE KADROLARINI MEB'E ÖĞRETMEN OLARAK AKTARMAK.

Biz MEMURÖĞRETMENLER memur olmayan ama KPSSsiz kadroya alınan ve alınacak olan vekil imamlardan, fahri Kuran kursu öğreticilerinden,devletten maaş almayan KPSS ile bizler gibi memurluk kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilecek olan dershaneci meslektaşlarımızdan daha fazla bir şey istemiyoruz!..

Tekrarlıyoruz!..Kimseyi daha fazla mağdur etmeden uygulanacak çözüm şudur:

Öğretmenlik ataması yapılmamış, yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış, MEMURÖĞRETMENLERİN "Mezuniyet Tarihleri Önceliği" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi" veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ölçütlerine göre kendi aralarındaki sıralamayla MEB öğretmen kadrolarına geçişleri anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!..

Mağduriyetimizle ilgili imza kampanyalarının adresleri:

Tüm tweet iletilerinin başına #memuröğretmenlermağdur koyunuz!..


http://www.change.org/p/t-c-milli-e%C4%9Fitim-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-%C3%B6%C4%9Fretmen-a%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-maliyetsiz-memur%C3%B6%C4%9Fretmen-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%C3%BC

http://www.dilekceonline.com/memur_oretmenler_olarak_alnm_hakkmz_geri_istiyoruz

Mağduriyetimizle ilgili haber videolarının adresleri:;;

Yaşamlarımıza dair türlü türlü mağduriyet haberlerini çoğaltmak mümkün…

Tüm bunları okuduktan sonra bizlere imzalarıyla destek verecek/vermiş herkesten bir ricamız daha var.

Yukarıdaki kampanya metnimizi şu sıralar MEB’in “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” taslağı oluşturulması çalışmalarında aşağıdaki komisyon üyelerinin adreslerine e-posta olarak göndermeniz.

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Son Düzenleme: 5 yıl 6 ay önce Düzenleyen:Kül Tigin

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 3 ay önce - 5 yıl 1 ay önce #11703 Yazan: pegaipanderma
Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB devlet okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları "Mezuniyet Tarihi Önceliği" veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak ya eskisi gibi %3’lük kontenjanla ya da 5000 civarı toplu bir kadro kaydırmasıyla sağlanmalı, isteyen tüm memuröğretmenler asıl meslekleri öğretmenliğe, okullarında öğrencilerine kavuşturulmalı, 3 yıldır süren yönetmelikzedelikten kurtarılmalıdır!

MAĞDUR EDİLİRKEN YAŞLARI DA İLERLEYEN MEMURÖĞRETMENLERİN HAKLI BEKLENTİLERİ VE KENDİ İÇLERİNDE ADİL BİR ÖLÇÜTLE SIRALANARAK ARTIK OKUL TERCİHİ YAPMA AŞAMASINA GETİRECEK MALİYETSİZ ÇÖZÜM:

Biz MEMURÖĞRETMENLER, devletten maaş almayan ve bizler gibi KPSS ile memurluk da kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilmeye çalışılan dershaneci meslektaşlarımızdan daha fazla bir şey istemiyoruz!

Elimizden yönetmelikle alınmış kanuni hakkımızın iadesini ve mağduriyetimizin giderilmesini, asıl yapmak istediğimiz işimize kavuşarak devletimizin eğitim-öğretim camiasına katılmayı bekliyoruz!

Talebimiz; MEMURÖĞRETMENLERİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle DEVLETTE ÖĞRETMENLİK yapma haklarının yok edilmemesidir.


MEMURÖĞRETMENLER KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

1) Öğretmenlik dışı memuriyeti kazanmak zorunda bırakılmadan önce zaten MEB'in özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmış hatta hem öğretmenlikte hem de memuriyette adaylığı kaldırılmış memuröğretmenler.

2) Kamu görevlisiyken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olabilecek memurlar.


MEMURÖĞRETMENLERin içinde devlet öğretmenliğine ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES+KPSS+...vs sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş hatta MEB'in Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılmış özel okul veya dershane öğretmeni asil memurlar olduğu da unutulmamalıdır!..

MEMURÖĞRETMENLER YÖNETMELİKLE ENGELLENİRKEN ÇİFTE STANDARTTIN DA ÜZERİNDE YAPILAN HAKSIZ UYGULAMALAR, HUKUKİ TUTARSIZLIK

06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31.08.2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSSye girerek puan üstünlüğüne göre yeni mezunlar ile aynı havuzdan atanma şartı getirilmiştir.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

MEB 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu çalışanlarına sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır!

Burada dershane öğretmenlerinin deneyimlerinden yararlanılması isteği ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki aralarında MEBe bağlı özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ÖĞRETMENLER var!) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır!

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış ve hala süren davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSSnin zorunlu olduğunu belirtmiştir! Oysa:


1) Haziran2015 itibariyle; memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin hiçbir şeklinde yer almamış ve hala da olmayan bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz atanması süreci Anayasa Mahkemesi kararına rağmen zorlanmaktadır!

2) "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!

3) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur!

4) KPSSsiz milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı sürmektedir!


VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ YERİNE ZATEN MEMUR MAAŞI ÖDENEN MEMURÖĞRETMENLERİN BÜTÇEYE YÜK OLMADAN MEBE MALİYETSİZ GEÇİRİLMESİ FIRSATI

MEB öğretmen gereksinimini 90.000 ücretli mevsimlik öğretmenle gidermeye çalışırken, devletin zaten maaş ödediği MEMURÖĞRETMENLERİN devlet dairelerinden devlet okullarına kanuni hakları olan kurumlar arası geçişini kendi aralarında sıralamaktan bile kaçarak engellenmesi akıl- mantık-etik-hukuk dışı bir tutumdur.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEBe uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması yine Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!" ifadeleri apaçık ortadır!

Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan, eğitim sisteminde memnuniyet oluşturmayıp sayıları 90.000'i aşan ücretli-vekil-mevsimlik öğretmenler ve sadece mülakatla atanacak bütçeye muazzam maliyet getirecek KPSSsiz özel dershane öğretmenlerine MEBde kadro verilmesinden önce, devletten zaten maaş alan, KPSS ile kamu görevlisi olmuş ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, devlet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının birkaç binlik kısmını sorunsuzca, maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet içinde akıllıca kapatmış olur.


DİPLOMA UNVANI-MEZUNİYET ÜZERİNDEN VERİMLİ İSTİHDAM, KAMU YARARINA DOĞRU YERLEŞTİRME

Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazandığı GİH sınıfı ile TH sınıfı düz-ön sıfatlı MEMURLUK, VHKİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ, ÇÖZÜMLEYİCİ, PROGRAMCI ... vb kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan İİBF, kamu yönetimi, iktisat, işletme ... vs bölüm mezunlarına kalması için öncelikle memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış MEMURÖĞRETMENLERİN kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır!

Böylelikle çalıştıkları kurumlardaki YH, GİH, TH, ...vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!

ÖABT (Özel Alan Bilgisi Testi) HAKSIZ REKABETİ VE KPSSnin AMACI

KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!

Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSSde P10 puan türünde 0,15,23,41 gibi puanlar ile atamalar yapılırken, daha zor olan P121 puan türünde 65 ve üzeri puan alıp ataması yıllardır yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır! (Not: İstisnalar dışında genelde p121 puanı 65 olanın p10 puanı zaten 75 civarıdır.)

Son iki yıldır da ÖABTye bağlı P121 ve P10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!

31.08.2012 yönetmelik değişikliğinin öncesinde memurlukta da adaylığı kaldırılmış öğretmenler için ayrıca kazanılmış hak kaybıdır ve bunun hukukta yeri asla yoktur! Yaşları ilerleyen memuröğretmenleri sanki kamu personeli değillermiş gibi KPSSye yeniden sokup sıralamak ayrıca evli-barklı,çocuklu insanları 40 yaşlarına yaklaşırken sanki KPSS bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta olmayan ÖABTye sokmak, 20li yaşlardaki yeni mezunlarla yarıştırmaya çalışmak adil değildir!

Memuröğretmenlerin sabah 7’de evden çıkışla başlayıp akşam 7’de eve ulaşmakla sonuçlanan bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeye çabaladıkları bir aile yaşamları olduğu da unutulmamalıdır!

MEMURÖĞRETMENLERİN YÖNETMELİK MAĞDURİYETİ İLE İLGİLİ T.B.M.M.’de verilmiş SORU ÖNERGESİ :

18 Haziran 2014 günü İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL; “Memur Öğretmenlerin Kurumlar Arası Geçişleri” ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın yanıtlaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Yazılı Soru Önergesi vermiştir.
1. Bakanlığınız; memur öğretmenlerin kurumlar arası geçişinin kolaylaştırılması yönünde yeni bir mevzuat çalışması yapmakta mıdır?
2. Bakanlığınız; hali hazırda yüksek KPSS puanları alarak kadro alan memur öğretmenlerin kurumlar arası geçiş yapabilmeleri adına yeniden KPSS sınavına girmelerini gerektiren şartı kaldırmayı planlamakta mıdır?
3. Bakanlığınızca; 31.08.2012 tarihinde değişen yönetmeliğin, değişiklik öncesi geçiş şartlarını sağlayanların hakları saklı kalarak, 31.08.2012 tarihinden sonra memur olanları kapsaması planlanmakta mıdır?
4. Bakanlığınız; halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 1′lik kontenjanı artırmayı planlamakta mıdır?
5. Bakanlığınız; uygulamada 31 Ağustos 2012 gün ve 28397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği mi yoksa 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, 1739 sayılı Milli eğitim Temel Yasası, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa ile 652 sayılı KHK'yı mı esas almaktadır?
6. Söz konusu mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlığınız aleyhine açılmış herhangi bir dava mevcut mudur? Bu davalar nasıl sonuçlanmıştır?

TBMM’de verilmiş önerge hala yanıt beklemektedir!

ÖĞRETMENLİĞE GEÇİRİLECEK YÖNETMELİKZEDE MEMURLAR İÇİN UYGULANACAK BASİT ÇÖZÜM:

Memur Olmayan Dershaneciler KPSSsiz Devlet Öğretmeni Yapılmaya Çalışılırken; Öğretmen Olan KPSSli MEMURÖĞRETMENLERin Devlet Öğretmenliğine Kurumlar-arası & Kurum-içi Geçişlerinin Yönetmelik Değişikliği İle Engellenmesinin Hiçbir Dayanağı Kalmamıştır! Bu Durum MEBi Artık Tamamen Zor Durumda Bırakmıştır!

Kamuoyunda dershanelerin kapatılmasıyla işlerini kaybedecek sözde 3121 kişiye birtakım ölçütlerle (sözlü jüri değerlendirmesi) ama KPSSsiz devlet öğretmenliğine geçiş hakkı tanınmasının devletin bu kişilere boynunun borcu olduğu yönünde yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa:

Dershaneler kapatılmamakta, özel okula dönüşmektedir. Dönüşemeyen dershanelerin mağdur öğretmenleri değil; 6 yıl sigorta şartı tutan, dershanesi kapatılmayıp dönüşen-dönüşmeyen özelde çalışan dershane öğretmenleri KPSSsiz MEBe geçirilmeye çalışılmaktadır!..

Yüksek KPSS puanı ve kontenjan azlığı nedeniyle öğretmenlik dışı kamuda memurluk kazanmak zorunda bırakılan öğretmenlerin kurumlar-arası & kurum-içi öğretmenliğe geçememe mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

MEMURÖĞRETMENLERin başvurularına BİMERden gönderilen kendi içinde çelişkili-tutarsız MEB cevapları, haksızlık doğuran çifte standarttın da üzerinde tutarsız ve kabul edilemez atama uygulamaları apaçık ortadayken MEB, yönetmeliğe MEMURÖĞRETMENLERin mağduriyetini giderecek ifadeyi artık eklemeli, sorumluluktan kaçmamalıdır!

Devlet mekanizmaları yurttaşlarının mağduriyetini gidermek zorundadır! Unutulmamalıdır ki, kişiler öğrenimini görüp başarıyla bitirdikleri en üst öğretim düzeyinden devlette verimlilik adına, yaşamlarında huzur ile mutluluk adına, yapmak istedikleri ve yapmaya hak kazanmış oldukları mesleklerinde eğitim-öğretimde en yararlı usulde değerlendirilmelidir!

Kurumlar arası geçiş kanuni hak iken MEMURÖĞRETMENLERin hizmet süreleriyle öğretmenlik başvurularına ve internet üzerinden okul tercihleri yapmalarına 1 gün kala, MEBin 31.08.2012'de gece yarısı yaptığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği MEMURÖĞRETMENLERİN yaşam planlarını, aile düzenlerini, geleceklerini alt üst etmiştir.

Memuröğretmenlerin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları

"Mezuniyet Tarihi Önceliği" veya

"Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya

"SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri"

ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!


***MEMURÖĞRETMENLER VE AİLELERİ***
Son Düzenleme: 5 yıl 1 ay önce Düzenleyen:pegaipanderma

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
5 yıl 1 ay önce - 5 yıl 1 ay önce #12147 Yazan: pegaipanderma
ALINTIDIR:

"1 Kasım 2015 genel seçimleri öncesi deneyelim isterseniz bu imkanı Sayın Memuröğretmen arkadaşlar!..Hiç olmazsa ana muhalefeti sıkıştırıp olası hükümet değişikliğinde bizden kamuoyu gözü önünde de haberdar olsunlar. (NOT: Sorularını gönderenler buraya yorumda bulunabilirler mi?)"

http://www.chpyesor.com/
Son Düzenleme: 5 yıl 1 ay önce Düzenleyen:pegaipanderma

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.204 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.