logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURÖĞRETMENLER

Çok
3 yıl 7 ay önce - 3 yıl 7 ay önce #15746 Yazan: pegaipanderma
MEMURÖĞRETMENLER, pegaipanderma tarafından oluşturuldu
Memuröğretmenler, 31.08.2012 MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur olan KPSS ile kazandıkları kamu personeli görevini sürdüren kişiler olup;memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yapmış çoğunluğu asil öğretmen olan asil devlet memurları ile görevleri esnasında öğretmen olmaya hak kazanmış aday öğretmen olacak kamu personelinden oluşmaktadır.

Memuröğretmenler; dengesiz branş dağılımına bağlı kontenjan azlığı nedeniyle yüksek öğretmenlik puanlarına rağmen yıllarca atanmayıp en sonunda bitirdikleri lisans ve yüksek lisans bölümleriyle hiçbir ilgileri olmayan, yaşamlarını sürdürebilmek için koşullar gereği yine KPSS ile öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılmışlar sonra da "sizin zaten bir işiniz var!" denerek kamuda unutulmuşlardır.

Kazanılmış hak sahibi memuröğretmenlerden isteyenlerin MEBe öğretmen olarak aktarılması "Memuriyet öncesi yaptıkları SSKlı öğretmenlik-öğreticilik süresi ve Memuriyet süresi toplamı", "Emekliliğe esas toplam hizmet süresi", "Mezuniyet tarihi önceliği" ölçütleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularının arifesinde, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir.Çünkü;

1)Memuröğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi yakınları, kaldırıldı denilen "kurumlar arası geçişle" KPSSsiz ve ÖABTsiz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.

2)Resmi Gazete'de 01.09.2016da yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSSsiz ve ÖABTsiz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016da alınmıştır.

3)Dilekçelerine istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılanlar memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçirilmiştir.

4)Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.

5)KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSSsiz ve ÖABTsiz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.

6)KPSSsiz ve ÖABTsiz, milli sporcular MEBe öğretmen olarak alınmıştır.

MEB,okullarımızda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanıyor ki bu yeni öğretmen ihtiyacı demektir.Mali olanakların kısıtlılığı, eğitim-öğretim sistemimizdeki verimsiz 80000 civarı ücretli mevsimlik öğretmen uygulaması ve buna bağlı giderler hesaplandığında; oluşmuş binlerce öğretmen açığına, boş geçen derslere biraz olsun pansuman, öğrenciler ve okul işleyişi için ateşleyici güç,optimum çözüm olacaktır memuröğretmenler.
Son Düzenleme: 3 yıl 7 ay önce Düzenleyen:pegaipanderma

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 7 ay önce - 3 yıl 7 ay önce #15748 Yazan: pegaipanderma
pegaipanderma tarafından MEMURÖĞRETMENLER konusunda yanıtlandı
YASAL OLARAK ÖĞRETMENLİK YAPMA HAKKI OLAN KAMU PERSONELİ

1) Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar.

2) Memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yaparak asil öğretmen olmuş ya da aday öğretmenlik durumunda kalmış asil memurlar.

"Memuröğretmenler arasında Lisans - Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimlerinin ardından memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla tamamlamış ASİL ÖĞRETMENLER de vardır."
Son Düzenleme: 3 yıl 7 ay önce Düzenleyen:pegaipanderma

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 7 ay önce - 3 yıl 7 ay önce #15749 Yazan: pegaipanderma
pegaipanderma tarafından MEMURÖĞRETMENLER konusunda yanıtlandı
MEMURLUK YAPAN ÖĞRETMENLERİN MEB'E AKTARILMASINDA GEÇERLİ MEVZUAT

T.C. Anayasası 17.Madde: "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir."

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 74.Madde: "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür."

02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: "Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır."
Son Düzenleme: 3 yıl 7 ay önce Düzenleyen:pegaipanderma

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 7 ay önce #15750 Yazan: pegaipanderma
pegaipanderma tarafından MEMURÖĞRETMENLER konusunda yanıtlandı
KURUMLARARASI-KURUMİÇİ İLK ATAMA GEÇİŞ KONTENJANI İLK ATAMA KONTENJANINDAN EKSİLTMİYOR!

Öğretmen olmasına rağmen devlet memurluğu yapanlardan MEB'e hizmet süresine göre kurumlar arası ilk atama ile aktarılacak sayı eski yönetmeliklerde ilk atamaya ayrılan kontenjanın %3'üydü.

İlk atama yoluyla 1000 lise matematik öğretmeni alınacağı hesabı üzerinden olası bir yanlış anlamayı giderecek olursak; kurumlararası&kurumiçi ilk atama yoluyla 30 kişi daha belirlenir ve toplam lise matematik öğretmeni sayısı 1000'den 970'e düşmeyip 1030'a çıkmış olurdu.

Yüz binlerce aday arasından KPSS ile memur kadrosunu kazanmış kamu personeli gerçek mesleğine geçerken sıfırdan yeni atanacak ilk atamacı öğretmen adaylarının kontenjan hakkından çalmıyorlar!

Sonuçta memurluk kazanmamış ilk atamacı aday öğretmen olacak kişiler, memuröğretmenlerle aynı statüde değildir. Kamuoyu önünde meslektaş olacak bu iki kesimden memuröğretmenleri, konuyu bilmeyenlerin "sizin maaşınız var onların işi yok" , "dışarıda atanmamış on binlerce öğretmen adayı var" gibi kışkırtıcı-yanıltıcı ifadelerle ilk atamacıların hedefi haline getirmeye çalışmak iyi niyetle bağdaşmaz!

Memuröğretmenlerin çoğunluğu 657 sayılı DMK'ye ve iç mevzuata tabidir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 7 ay önce #15751 Yazan: pegaipanderma
pegaipanderma tarafından MEMURÖĞRETMENLER konusunda yanıtlandı
VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ YERİNE, MAAŞ ÖDENEN MEMURÖĞRETMENLERDEN İSTEYEN KAZANILMIŞ HAK SAHİPLERİ MEB'E GEÇİRİLEREK DİPLOMA UNVANINA GÖRE VERİMLİ İSTİHDAM SAĞLANMASI

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!" ifadeleri arşivde kayıtlıdır.

Çoğunluğu öğretmenlik vasfı bile taşımayan,"verimsiz sözde ücretli öğretmenlerle" aslında 80.000 civarı mevsimlik çalışanlarla ihtiyaç gidermeye çalışmak yerine zaten maaş ödenen kamu personeli asıl kadrolarına geçirilirse memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu GİH,TH,YH sınıfı memur kadrolarının gerçek sahiplerine kalmasıyla diploma unvanlarına göre verimli istihdam da sağlanabilir.

Yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanmak zorunda bırakıldıkları genel idare hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı,...vs memuriyet-kamu görevlisi kadroları memuröğretmenlerin gerçek yerleri değildir. Görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 7 ay önce #15752 Yazan: pegaipanderma
pegaipanderma tarafından MEMURÖĞRETMENLER konusunda yanıtlandı
KPSS'NİN AMACI ve ÖABT HAKSIZ REKABETİ

Öğretmenlik yapma hakları bulunan bu kişilere tek yol olarak teorikte ilk atama yöntemi bırakılmıştır. Ancak öğretmenliğe geçirilmeyen bu kişileri KPSS ile yerleştirmede sanki kamu personeli kadrolarını kazananlar onlar değilmiş gibi Kamu Personeli Seçme Sınavları'na yeniden sokup MEB devlet öğretmenliğine geçişlerini sadece genelin içinde yok denecek kadar az "ilk atama olasılığına" bırakmak yanlıştır, zaten haksız rekabet olduğu da çok açıktır!.. Çünkü öğretmenliğe ataması yapılmamış aktif kamu personeli ile henüz memur olmamış İlk Atamaya tabi kesimler farklı kulvardadır!

MEB Müsteşarı Y.Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEB'e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!"açıklaması ortadır.

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan bu kamu çalışanlarının tüm gün süren bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeleri gereken bir aile yaşamları olduğu da unutulmamalıdır!

Çoğunluğu evli-çocuklu bu kişileri 40 yaşlarına yaklaşırken KPSS sanki bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta da olmayan ÖABT'ye sokup yirmili yaşlardaki yeni mezunlarla genelin içinde yarıştırmaya çalışmak adil değildir!

KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSS'de P10 puan türünde 0, 13, 27, 42 gibi puanlar ile atamalar yapılırken, daha zor olan P121 puan türünde 65 ve üzeri puan alıp ataması yıllardır yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır!

Son beş yıldır ÖABT'ye bağlı P121 ve P10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış, uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!

Okullardaki haftalık ders saatlerine karşılık gelen öğretmen ihtiyaçları göz ardı edilip bazı branşlara yüksek sayıda kontenjan sağlanırken özellikle lise matematik, biyoloji, fizik, kimya, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, bilgisayar, Fransızca, Almanca, teknik branşlar,... vs mezunları (10 ve üzeri yıldan beri atama bekleyenler çoğalıyor) her yıl yenilenmesi gereken yüksek KPSS öğretmenlik puanlarıyla devlet öğretmenliğine atanmazken bazı branşlarda çok düşük puanlarla ve yüksek alım sayısı sonucu atama bekleyen yeni mezunların kalmaması, memuröğretmenlerin bu ilk atamacılarla bir tutulması adil bir uygulama mıdır?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.148 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.