logo yeni

calisanlar2 copy

- Disiplin Cezası

Çok
7 yıl 3 ay önce #3691 Yazan: mr.vet@mynet.com
- Disiplin Cezası, mr.vet@mynet.com tarafından oluşturuldu
KURUMUMCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA SONUCUNDA MAAŞ KESME CEZASI İLE ÇARPTIRILDIM.ANCAK CEZA SAVUNMAM ALINMADAN VERİLDİ.AKABİNDE BUNUN FARKINA VARAN İDARE, APAR TOPAR TEKRAR ÖNCE SAVUNMA YAZIMI İSTEYİP (Kİ O ZAMANA KADAR İL DİSİPLİN KURULUNA İTİRAZDA BULUNDUM)SONRADAN TEKRAR AYNI CEZAYI VERDİ.ŞU AN İDARİ MAKHKEMESİNE İTİRAZ BAŞVURUM MEVCUTTUR.YAPILAN BU CEZANIN ŞAHSIMA AYRICALIKLI YAPILDIĞINI VURGULAMAK İSTİYORUM Kİ, ÖNCEDEN VERİLEN VE BUNUN İTİRAZI BİR ÜST KURUMA YAPILAN CEZANIN SONRADAN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSTENEN SAVUNMA İLE NE KADAR DEĞİŞEBİLECEĞİNİ VURGULAMAK AÇISINDAN İDARİ MAHKEMEYE NASIL SUNABİLİRİM.BUNUN YASAL BİR DAYANAĞI VAR MIDIR?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce - 7 yıl 3 ay önce #3694 Yazan: NEDVED
NEDVED tarafından - Disiplin Cezası konusunda yanıtlandı
İDARE MAHKEMESİ BU HUKUKSUZLUĞU İPTAL EDER. ZATEN SAVUNMAN ALINMADAN CEZA VERİLMİŞ.

HATALARINI ANLAYIP SAVUNMA ALMAYA KALKIŞMALARI, DİSİPLİN CEZALERİNDAKİ SORUŞTURMA SÜRESİNİ AŞTIRMIŞSA SORUN YOK KAZANIRSIN.

AYRICA SORUŞTURMANIN SAFAHATINI AÇIK AÇIK YAZ HANGİ TARİHTE NE OLMUŞ. SORUŞTURMA AÇMADAKİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİ İYİ İNCELE..

(Ey Muhammed!) Biz senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik; ve şimdi sen ölürsün de onlar baki mi kalır? (Enbiya-34)

Biz, her insanın kaderini kendi boynuna(Kişisel Seçimine) bağlamışızdır.Diriliş günü, kendisi için bir kayıt çıkarıp yayımlarız. (İsra-13)
Son Düzenleme: 7 yıl 3 ay önce Düzenleyen:NEDVED

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3698 Yazan: papatya
papatya tarafından - Disiplin Cezası konusunda yanıtlandı
Sayın MR.VET,

Devlet memurlarına savunması alınmadan ceza verilmesi, söz konusu cezayı hukuka açık aykırı kılmaktadır. Ancak, mesajınızdan ikinci cezanın nasıl verildiği tam olarak anlaşılamamaktadır.
-Verilen ilk ceza geri mi alındı?
-İkinci ceza için yeniden soruşturma açıldı mı?
-İtiraz üzerine disiplin kurulu nasıl bir karar verdi?
-Savunma istenmesi sırasında, fiil ile ilgili ihlal maddeleri nasıl yer aldı?

Açılacak davada, bu gibi bilgilere göre mahkemenin değerlendirmesi de farklı olabilecektir.

Öte yandan, disiplin cezası verilirken yapılan hataların geri alınması ve yeniden işlem tesis edilmesi, (disiplin cezası verme halini zamanaşımına uğratan bir durum söz konusu olmadığı sürece), idari işleyişteki hataların suç sayılan bir fiilin cezasız kalmasına neden olamayacağı yaklaşımından hareketle hukuka aykırı değerlendirilmeyebilir.

Ancak, disiplin cezası verilmesi sırasında yapılmış olan hatalar ve eksikliklerin söz konusu cezanın iptaline neden olması da mümkündür.

Açılacak davada, Mahkemenin her iki işlemi farklı değerlendirerek karar vermesi de söz konusu olabilir.

Bu nedenle, hakkınızda tesis edilen işlemlere ilişkin ayrıntılar bilinmeden, nasıl hareket etmeniz gerektiği konusunda sağlıklı bilgi verme imkanı olamayacağını düşünmekteyim.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: mr.vet@mynet.com

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3735 Yazan: mr.vet@mynet.com
mr.vet@mynet.com tarafından - Disiplin Cezası konusunda yanıtlandı
ZAMAN AŞIMI SÖZ KONUSU DEĞİL!SADECE VERİLEN CEZANIN OBJEKTİF OLMADIĞINI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM.CEZA VERİLDİ BEN DE BİR ÜST MERCİYE İTİRAZ ETTİM.YANLIŞLIKLARINI ANLADILAR, ESKİ TARİHLİ(BİR ÖNCEKİ YAZININ TARİHİ İLE) YAZI İLE TEKRAR YENİLEDİLER.BEN TEBLİĞİ TARİHİNİ NORMAL ATTIM (7 GÜN SONRASINA), ANCAK SÜRE İLE İLGİLİ YASAL BİR SIKINTILARI YOK.
İL DİSİPLİN KURULU YAPTIĞIM İTİRAZDA BU OLAYA ATIFTA BULUNARAK, İTİRAZ DİLEKÇEM İLE SONRADAN ALINAN SAVUNMAMIN AYNI KONU İLE BAĞDAŞTIRARAK OLUMSUZ CEVABINI VERDİ.
KISACASI İDARENİN KASITLI OLARAK TAVIR OLAMAYACAĞI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KANUN VAR MIDIR? YANİ YÖNETİCİLERİN PERSONELLER ÜZERİNE DİLEDİĞİ GİBİ HAREKET EDEMEYECEKLERİNİ BELİRTİR, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIMINI KISITLAYACAK BİR KANUN!

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3765 Yazan: papatya
papatya tarafından - Disiplin Cezası konusunda yanıtlandı

mr.vet@mynet.com Yazan:: ZAMAN AŞIMI SÖZ KONUSU DEĞİL!SADECE VERİLEN CEZANIN OBJEKTİF OLMADIĞINI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM.CEZA VERİLDİ BEN DE BİR ÜST MERCİYE İTİRAZ ETTİM.YANLIŞLIKLARINI ANLADILAR, ESKİ TARİHLİ(BİR ÖNCEKİ YAZININ TARİHİ İLE) YAZI İLE TEKRAR YENİLEDİLER.BEN TEBLİĞİ TARİHİNİ NORMAL ATTIM (7 GÜN SONRASINA), ANCAK SÜRE İLE İLGİLİ YASAL BİR SIKINTILARI YOK.
İL DİSİPLİN KURULU YAPTIĞIM İTİRAZDA BU OLAYA ATIFTA BULUNARAK, İTİRAZ DİLEKÇEM İLE SONRADAN ALINAN SAVUNMAMIN AYNI KONU İLE BAĞDAŞTIRARAK OLUMSUZ CEVABINI VERDİ.
KISACASI İDARENİN KASITLI OLARAK TAVIR OLAMAYACAĞI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KANUN VAR MIDIR? YANİ YÖNETİCİLERİN PERSONELLER ÜZERİNE DİLEDİĞİ GİBİ HAREKET EDEMEYECEKLERİNİ BELİRTİR, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIMINI KISITLAYACAK BİR KANUN!Sayın MR.VET,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” başlıklı 10 uncu maddesinde, “Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, Kanunun “Müracaat, şikayet ve dava açma” başlıklı 21 inci maddesinde, “Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.” denilmiştir.

Ayrıca, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilecek disiplin cezaları 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılmıştır.

657 sayılı Kanunun bu düzenlemeleri birlikte değerlendirdiğimde, memur hakkında gerekli işlemleri usulüne göre ve zamanında yapmayan, önyargılı davranarak işlem tesis eden amirler hakkında şikayette bulunmak suretiyle disiplin cezası verilmesi sağlanabileceği gibi, doğrudan adli yargıda dava da açılabileceğini düşünmekteyim.

Öte yandan, savunma almadan disiplin cezasının verilmiş olması disiplin cezasını usulsüz kılmasının yanı sıra, ceza verilecek kişinin konuya ilişkin açıklamalarını almamak suretiyle ön yargılı karar verildiği anlamına gelmektedir.

Geçmişe yönelik bir yazı ile savunma almak suretiyle, savunma alınmadan verilen cezanın yenilenmiş olması, “savunmanın önemsenmediği” ve hangi deliller sunulursa sunulsun ve hangi açıklamalar yapılırsa yapılsın göz önünde bulundurulmadığı anlamına gelmektedir.

Dava açmanız halinde, mahkemenin bu hususları göz önünde bulundurarak yürütmenin durdurulması kararı verebileceğini beklemekteyim.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
7 yıl 3 ay önce #3770 Yazan: mr.vet@mynet.com
mr.vet@mynet.com tarafından - Disiplin Cezası konusunda yanıtlandı
Sayın PAPATYA!
Göstermiş olduğunuz ilgi ve ayırdığınız zaman için öncelikle teşekkür ederim!
Şu an İdari Mahkemem devam etmekte olup; Yürütme Durdurma Talebim RED edilmiş haldedir. RED kararına itiraz da ettim, konuyla ilgili daha kapsamlı bir dilekçe ile sunacağım ek bilgilere esas için tüm bu sualler.Umarım haklılığım ortaya çıkar. Bununla birlikte benim silsile gereği daha önce İl Disiplin Kuruluna yapmış olduğum itiraz da RED edilmişti. Ancak orda da, İl Disiplin Kurulunda imzası olan kurum amirimin de üyeler arasında yer alamaması ile ilgili de bir kanun maddesi buldum. Umarım bu iki unsur ile İdari Mahkemesinde görülmekte olan biri "Maaş Kesme Cezası"na ve bir diğeri de "Görevlendirme (Müdürlükçe ayrıca başka bir şubeye de görevlendirildim)" dosyaları için; ayrıca Bölge İdari Mahkemesine yaptığım "Yürütmeyi Durdurma Talebinin Reddine İtiraz" için önemli birer delil olurlar. Ancak ondan sonra sizin de bahsettiğiniz üzre "Müracaat, şikayet ve dava açma" başlıklı 21. maddeye göre şikayet edebileceğimi düşünüyorum.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.147 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.