logo yeni

calisanlar2 copy

8 yıla bir kademe ve disiplin cezası

Çok
1 yıl 5 ay önce #17689 Yazan: satlas
arkadaşlar önce kınama cezası aldım ve alt cezaya indirilip uyarma cezası aldım sonuç olarak idari mahkemye gittim ve uyarı cezam iptal oldu kurum şimdi temyize gitti.

Bu sırada ben 8 yıl disiplin cezası almayanlara verilen 1 kademeyi istedim karşı taraf mahkeme kararı olsa bile 8 yıl sıfırlanıp 8 yıl sonra 1 kademe alabileceğimi söylediler.Görüş yazısı sordum aşağıdaki görüş yazısını verdiler.

görüş yazısı benim durumuma karşılık olmadığı belldir.bu durumda ne yapılabilir yardımcı olursanız sevinirim

GÖRÜŞ YAZISI

ÖZET: Disiplin cezaları özlük dosyalarından silinen memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanamayacağı hususu ile bu durumda bulunan memurların söz konusu Kanunun 37 nci maddesi hükmünden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hk. (18.08.2016-4871)

Disiplin cezaları özlük dosyalarından silinen memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanamayacağı hususu ile bu durumda bulunan memurların söz konusu Kanunun 37 nci maddesi hükmünden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademe ve kademe ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü, "Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme" başlıklı 37 nci maddesinde ise "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun "Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi" başlıklı 133 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir." hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, Devlet memurlarının 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlandırılması veya bu Kanunun 37 nci maddesi kapsamında kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilebilmesi için son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları gerekmekte olup, memurun herhangi bir disiplin cezası alması halinde söz konusu maddelere ilişkin hizmet süresinin sıfırlanacağı ve bu tarihten itibaren sürelerin yeniden başlayacağı, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmiş olmasının bu sürelerin hesabını etkilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
1 yıl 5 ay önce #17694 Yazan: nilüfer
nilüfer tarafından 8 yıla bir kademe ve disiplin cezası konusunda yanıtlandı
Verilen uyarma cezası idare mahkemesi tarafından iptal edilmiş ise, artık o cezanın varlığından söz edilemez. Eğer ilave kademe almanıza engel olarak bu ceza görülüyorsa, bu engel ortadan kalkmış olur.
Kademe ilerlemesinden yararlanırsınız ve eğer temyiz neticesinde iptal kararı bozulursa ve karar kesinleşirse, verilmiş olan ilave kademeniz geri alınır.
DPB nin görüşünün sizin durumla ilgisi yoktur.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
1 yıl 5 ay önce #17698 Yazan: satlas
satlas tarafından 8 yıla bir kademe ve disiplin cezası konusunda yanıtlandı
değerli öneriniz için teşekkür ederim tekrar bir dilekçe yazıp bana sunulan görüş yazısının benimle ilgisi olmadığını belirteceğim fakat karşı taraf benim durumumu verilir diyen bir görüş yazısı istiyor hangi görüş yazısını sunmalıyım ?
Paylaşırsanız sevinirim.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
1 yıl 5 ay önce #17700 Yazan: nilüfer
nilüfer tarafından 8 yıla bir kademe ve disiplin cezası konusunda yanıtlandı
Verilmiş olan disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, ceza memur hakkında hiç verilmemiş sayılır. Ve cezanın memura hiçbir hukuki yansıması olmaz.
İdari işlemin iptal edilmesi halinde, o işlem yapılmadan önceki hukuki durumun geri geleceği kuralı idare hukukunun en açık ve bilinen kuralı olduğundan, kurumunuzun bu konuda sorun çıkaracağını sanmıyorum. Bu açık kurala aykırı bir durumu anlatan yargı kararına da şimdilik rastlayamadım.

Adil olamıyorsanız, bari adaletten söz etmeyiniz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.178 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.