logo yeni

mal bildirimi ve disiplin cezası

Çok
3 yıl 2 hafta önce #11819 Yazan: yakamoz
mal bildirimi ve disiplin cezası, yakamoz tarafından oluşturuldu
selam arkadaşlar bir belediyede memurum 2 yıl once alıp sattığım aracımın alışını beyan etmişim satışını unutmuşum dosyayı didiplin kuruluna gönderdiler savunmamda sehven unuttuğumu tekrarı olmayacağını beyan ettim lakin bana kademe ilerlemesi cezasının bir alt sınıfı olan aylıktan kesme cezası verdiler bu cezadan müdürümün haberi yok araştırdığım kadarıyla bu maddeyi birinci sicil amiri vermesi gerekiyor bilgisi olan arkadaşlarım varsa sevinirim ihtiraz etmek istiyorum ceza normal midir tşk.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 2 hafta önce #11820 Yazan: Blade-19
Blade-19 tarafından mal bildirimi ve disiplin cezası konusunda yanıtlandı
Belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir.
Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. denmektedir.

bana göre önce sana ihtar yapmaları lazımdı işin peşini bırakmayın idari yargı yolluna gidebilirsiniz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 2 hafta önce #11823 Yazan: nazli
nazli tarafından mal bildirimi ve disiplin cezası konusunda yanıtlandı

yakamoz Yazan:: selam arkadaşlar bir belediyede memurum 2 yıl once alıp sattığım aracımın alışını beyan etmişim satışını unutmuşum dosyayı didiplin kuruluna gönderdiler savunmamda sehven unuttuğumu tekrarı olmayacağını beyan ettim lakin bana kademe ilerlemesi cezasının bir alt sınıfı olan aylıktan kesme cezası verdiler bu cezadan müdürümün haberi yok araştırdığım kadarıyla bu maddeyi birinci sicil amiri vermesi gerekiyor bilgisi olan arkadaşlarım varsa sevinirim ihtiraz etmek istiyorum ceza normal midir tşk.


Mal bildiriminde bulunmayana hemen ceza verilmiyor. Önce bir ihtarda bulunulması gerekiyor. Konuya ilişkin burada rastladığım bir yazı ve kararda geçen ifadelerin sizin için de yararlı olacağını düşünüyorum. YAZI

Öte yandan, disiplin amirlerinin herhangi biri disiplin cezası verebilir. İlla ki birinci disiplin amiri ceza verecek diye bir kural yok.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 2 hafta önce #11827 Yazan: yakamoz
yakamoz tarafından mal bildirimi ve disiplin cezası konusunda yanıtlandı
ilginize çok teşekkür ederim
sanırım konuyu tam anlatamadım her yıl rutin olarak mal bildirimnde bulunuyorum yıl başında bir ihtar almışım 3 yıl önce yıl ihtardan sonra bir araç aldım alışımı ek beyanla bildirdim 6 ay sonra aracı sattım lakin satışı bildirmeyi unutmuşum 0-5 yıllar mantığında neyim var neyim yok bildirdim bana senin bir aracın varmış dediler sattım dedim film kotu dosya bu şekilde ilerledi verdiğim ifadelerde sehven hata ile unutulduğunu beyan ettim lakin kurul için yeterli olmadı ben bu cezanın ağır olduğunu düşünüyorum yani benden beyanda bulun diye bişey istemediler yıllık beyanımı zaten yapıyordum bu açıdan bakarsanız yapacağım bişey varmıdır acaba tekrar ilginize alakanıza çok teşekkür ederim

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 2 hafta önce #11829 Yazan: metinc
metinc tarafından mal bildirimi ve disiplin cezası konusunda yanıtlandı
Her yıl rutin mal bildirimi şeklinde bir zorunluluk yoktur. Sonu 0-5 ile biten yıllarda bulunulur. Bunun dışında mal varlığında önemli bir değişim olduğunda bir ay içinde bildirilir.. Araba satmak ta bu değişime girmektedir. Ancak ceza vermeden önce sana ihtarda bulunmaları gerekiyordu. Bulunmadan ceza verdilerse dava açarak iptal ettirebilirsin.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 2 hafta önce #11848 Yazan: yakamoz
yakamoz tarafından mal bildirimi ve disiplin cezası konusunda yanıtlandı
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
3 yıl 2 hafta önce - 3 yıl 2 hafta önce #11851 Yazan: mmdemir
mmdemir tarafından mal bildirimi ve disiplin cezası konusunda yanıtlandı
Soruya verilen bazı cevaplar 3628 sayılı kanuna göre verilmiş. Bir de devlet memurları açısından 657 sayılı Kanunun 125.maddesine göre soruyu düşünmek lazım.125. maddenin Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller ile ilgili
....
j) ) Belirlenen durum ve surelerde mal bildiriminde bulunmamak
.............
var.
Soru sahibi j) maddesindeki eylemin faili durumunda bulunduğundan soruşturmacı tarafından kademe ilerlemesi teklif edilmiş, takdirle bir alt ceza uygulanmıştır. Mal bildiriminde bulunulmadığı zaman verilen ceza ile ilgili kesinleşmiş emsal olacak yüksek mahkeme kararı var. Soru sahibi arkadaş aşağıya nakledeceğim yüksek mahkeme kararını okusun ona göre işlem yapsın.
.................................
MAHKEME KARARI
Davacının satın aldığı araçla ilgili mal beyanını süresinde vermeyen davacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hk.

Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Gaziantep İdare Mahkemesince verilen 28.2.2003 günlü, E:2001/1799, K:2003/216 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 11.5.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (T.C. DANIŞTAY 12. DAİRE E. 2003/4617 K. 2006/1902 – 11/05/2005)
Son Düzenleme: 3 yıl 2 hafta önce Düzenleyen:mmdemir Neden: Mahkeme kararını belirginleştimek için

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.685 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.