logo yeni

YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE KURUMİÇİ ATAMA

Daha
4 yıl 4 hafta önce #5753 yazan aslan35
aslan35 konu oluşturdu: YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE KURUMİÇİ ATAMA
BEN ALİ YAVAŞ ARTVİN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE 2 YIL 2 AY ÇALIŞTIKTAN SONRA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜNE YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE KURUMİÇİ ATAMA YOLU İLE ATANDIM. 1 YIL 3 AYDIR ÇALIŞIYORUM BU KURUMDA ÇALIŞIYORUM.ASİL VE KADROLU MEMURUM.
2014 YILINDA KURUMİÇİ YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE BAŞKA BİR İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMA HAKKIM VE İMKANIM VAR MIDIR?
İMKANIM VE HAKKIM YOKSA EN AZ KAÇ YIL DAHA MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM?

NOT : MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞIP BAŞKA BİR İL MÜDÜRLÜĞÜNE YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATANMA HAKKIM OLDUĞUMU ÖĞRENDİM.

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
4 yıl 4 hafta önce #5755 yazan papatya
papatya konu cevapladı: YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE KURUMİÇİ ATAMA
Sayın ASLAN35,

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
*** “Hizmet bölgeleri ve bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri” başlıklı 7 nci maddesinde;
(2) Zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıldır.
(3) Bölge hizmet sırası personelin Bakanlık kadrolarına ilk atandığı bölge esas alınmak kaydıyla dördüncü bölgeden yukarıya doğrudur. Ancak personelin talebi halinde bu Yönetmelikte yer alan diğer hususlara uyulmak kaydı ile alt bölgelere doğrudan atamaları yapılabilir.
(4) Personelin, hizmet bölgeleri ve bölge içerisindeki yerler için belirlenen süreler kadar fiilen çalışmadan, (sağlık, eş durumu ve çocukların öğrenim durumu mazeretleri ile olağanüstü durumlarda ve yetkili amirlerin teklifi üzerine yapılacak atamalar hariç) doğrudan bir üst hizmet bölgesine atamaları yapılamaz. Ancak bulunduğu yerin zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personelin, aynı hizmet bölgesinde veya alt hizmet bölgelerinde Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere talepleri halinde atamaları yapılabilir.
denilmiş,
***“Karşılıklı yer değiştirme” başlıklı 20 nci maddesinde ise; (2) “Aynı hizmet bölgesinde yer alan illerde veya aynı il içerisinde görevli personelden, asaleti tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda görev yapanlar, il müdürlükleri aracılığı ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama döneminde yer değiştirme suretiyle atanabilirler” hükmüne yer verilmiştir.

Bulunduğunuz il’in 1 inci bölgede olması ve bu bölgedeki zorunlu çalışma süresinin 7 yıl olması nedeniyle, ancak yönetmeliğin yukarıda belirttiğim hükümlerine göre başka bir yere atanmanızın mümkün olabileceğini düşünmekteyim.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
4 yıl 4 hafta önce #5783 yazan turanaga
turanaga konu cevapladı: YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE KURUMİÇİ ATAMA
Adamı bulunursa geçici görev türü bir yolla istenilen yerlere de gidilir tabi

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
4 yıl 2 hafta önce #6006 yazan aslan35
aslan35 konu cevapladı: YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE KURUMİÇİ ATAMA
papatya rumuzlu sayın yönetici aile ve sosyal politikalar bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğinde zorunlu çalışma süreleri tarafıma verdiğiniz cevapta olduğu gibi değildir.Yeni yönetmelikteki zorunlu çalışma süreleri iptal edilmiştir.Eski yönetmelikteki süreler geçerlidir.

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
4 yıl 2 hafta önce - 4 yıl 2 hafta önce #6008 yazan papatya
papatya konu cevapladı: YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE KURUMİÇİ ATAMA
Sayın ASLAN35,

17.05.2013 tarihinde yürürlüğe konulan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin bazı hükümlerinde değişiklik yapan 09.07.2013 tarihli Yönetmeliğin sorduğunuz soruya verilecek cevap bakımından bir farklılık yaratmadığını düşünmekteyim.

Öte yandan, halen Başbakanlık mevzuat sitesinde yer alan ve son güncel mevzuat olduğu düşünülen bilgiler aşağıdaki gibidir. Farklı bir iptal söz konusu ise buradan belirtmeniz durumunda gündeme getirerek Başbakanlığın da gerekli düzeltmeleri yapması sağlama imkanı bulunabilir.

Ayrıca, 17..5.2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikte belirtilen süreler ile, 9.7.2013 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikte belirtilen süreler aynı olup, "Zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıldır." şeklindedir. Aşağıda yer vereceğim geçici madde dışında, geçmiş çalışmalarla ilgili ayrık bir hüküm de Yönetmelikte yer almamaktadır.

Yönetmeliğin "Hizmet bölgeleri ve bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri" başlıklı 7 nci maddesinin son halinin ilgili hükümlerine göre;
**Zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıldır.
**Personelin, atandığı bölge ve bölge içerisindeki yerlerde bu Yönetmelik ile tespit edilmiş süre kadar fiilen çalışması zorunludur.
** Personelin, hizmet bölgeleri ve bölge içerisindeki yerler için belirlenen süreler kadar fiilen çalışmadan, (sağlık, eş durumu ve çocukların öğrenim durumu mazeretleri ile olağanüstü durumlarda ve yetkili amirlerin teklifi üzerine yapılacak atamalar hariç) diğer hizmet bölgelerine atamaları yapılamaz.
** Ancak bulunduğu yerin zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personelin, aynı hizmet bölgesinde veya alt hizmet bölgelerinde Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere talepleri halinde genel atama döneminde atamaları yapılabilir.

Öte yandan, Yönetmeliğin 17.5.2013 tarihinden önceki döneme ilişkin geçici maddesi de şu şekildedir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğe tabi personelden bulundukları bölge için belirlenmiş zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar, bu Yönetmelikle o bölge için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlamış sayılır. Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanlar ise bu Yönetmelikle o bölge için öngörülen yeni zorunlu çalışma sürelerine tabidir.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Son Düzenleme: 4 yıl 2 hafta önce yazan papatya.

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
4 yıl 1 hafta önce #6042 yazan aslan35
aslan35 konu cevapladı: YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE KURUMİÇİ ATAMA
Sayın yönetici benim ünvanım Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni'dir.Benim ünvanımın bulunduğu kadro zorunlu çalışma süresine tabi değildir.
Aksi takdirde Artvin İl Müdürlüğünden Manisa İl Müdürlüğüne yer değiştirme sureti ile kurumiçi atanamazdım.
Bu bilgiyi en başta belirtmediğim için özür dilerim ve bu konuda üzüntü belirtirim.

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Daha
4 yıl 1 hafta önce - 4 yıl 1 hafta önce #6044 yazan papatya
papatya konu cevapladı: YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE KURUMİÇİ ATAMA
Sayın ASLAN35,

Yer değiştirme suretiyle atama düzenlemeleri kapsamında bulunmayan Devlet memurlarının kurum içi yer değiştirmelerinde, bulundukları yerde herhangi bir süre çalışma zorunlulukları bulunmamaktadır.
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, (madde 76) memurların kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara herhangi bir çalışma süresi şartına bağlı olmadan naklen atanmaları, kurumların takdirinde olmak üzere mümkündür.
Bu çerçevede, 2014 yılında bir ya da birden fazla yer değiştirme suretiyle atanma imkanı yasal olarak mümkün bulunmakla birlikte, yer değiştirmeniz konusundaki takdir yetkisi kurumunuza aittir.

(Mesajlarınızda, yer değiştirmeden söz ederken sürelerden de söz etmeniz nedeniyle, önceki cevaplarda zorunlu yer değiştirme kapsamında açıklama yapılmaya çalışılmıştır.)

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...
Son Düzenleme: 4 yıl 1 hafta önce yazan papatya.

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Sayfa oluşturma zamanı: 0.497 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.