logo yeni

calisanlar2 copy

Bilgi isteği

Çok
4 ay 6 gün önce #18458 Yazan: murtaza
murtaza tarafından Bilgi isteği konusunda yanıtlandı
Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede asistan hekim olarak görev yapmaktayım. 28 gün önce istifa talebinde bulundum ve istifa talebim kabul edildi. Usulüne uygun ayrılmak için 2 gün sonra görevimi bırakmayı düşünüyorum. Dün çıkarılan genelge ile sağlık personeline istifa yasağı getirilmiş olması benim görevden ayrılmama engel oluşturur mu? Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
4 ay 6 gün önce #18459 Yazan: papatya
papatya tarafından Bilgi isteği konusunda yanıtlandı
Sayın MURTAZA,

Sağlık Bakanı imzası ile çıkarılan ve Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla alınan bazı tedbirler öngören Genelgede, “Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecektir.” ifadesi de yer alıyor.
Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” denilmiştir.
Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuriyet görevinden çekilmenin nasıl olacağını belirlemiş ve çekilmenin şekline göre yeniden memuriyete giriş bakımından çeşitli yaptırımlar getirmiştir. Kanunun “Çekilme” başlıklı 94 üncü maddesinde “(1)Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. … (2)Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. …” denilmiştir.
Kanunun “Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları” konusunu düzenleyen 97 nci maddesinde ise; 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamayacakları hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla, çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin mezkur talebinin Genelgeye istinaden kabul edilmeyecek olması nedeniyle, sizin istifa talebinizin Genelge öncesinde kabul edilmiş bir istifa olmasından dolayı durumunuzun Genelge kapsamında olmayacağını düşünmekteyim.
Öte yandan, memuriyetten usulüne uygun veya uygun olmadan çekilenlere uygulanacak yaptırımlar 657 sayılı Kanun ile belirlenmiş olduğundan, görevden ayrılmanız halinde yeniden memuriyete dönme durumunuz Genelge öncesi ve sonrasına göre herhangi bir farklılık göstermeyecektir.
Ayrıca, usulüne uygun istifada, istifa talebinizin kabul görüp görmemesinin önemi yoktur. Önemli olan ve size yüklenen sorumluluk, yazılı istifa talebiniz sonrasında ilgili makamlar tarafından görevden ayrılmanız uygun görülmemiş ise yerinize atanan kimsenin gelmesini en çok 1 ay bekleme durumudur. Bir aya kadar yerinize birisi gelmez veya yerinize bir vekil atanmaz ise amirinize haber vererek görevi bırakabilirsiniz. Burada amirden herhangi bir onay veya kabul beklemezsiniz. Ancak 1 aylık süre sonunda görevden ayrılma haberini amirinize dilekçe ile bildirmenizi öneririm. Bir aylım süre bitiminde kurumunuza dilekçe vererek görevi bırakmanız durumunda usulüne uygun şekilde bir istifa söz konusu olur.

Lütfen forum kurallarımızı okuyalım...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 ay 3 hafta önce #18558 Yazan: xemsar
xemsar tarafından Bilgi isteği konusunda yanıtlandı
Kurumların 5 ve altındaki (5-15) derecelerdeki kadrolarına, kazanılmış hak aylık derecelerinin üç alt derecesinden fazla olmaması şartıyla, memurların atanması mümkündür. Örneğin, kazanılmış hak aylığı 6/2 olan memurun 9 uncu derecedeki bir kadroya atanması durumuanda kadro derece 9 kazanılmış hak aylığı 6/2 mi olur? 657 161. Madde bunu mu kastediyor?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 ay 3 hafta önce - 2 ay 3 hafta önce #18559 Yazan: kuzey
kuzey tarafından Bilgi isteği konusunda yanıtlandı
Memurun derecesinin 3 altındaki dereceli bir kadroya atanmasına imkan veren düzenleme 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde yer almıştır. Bu düzenlemeye göre, 3 derece alt bir kadroya atananlar; atandıkları kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler.
Öte yandan, kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memurun aylığının düzenlendiği 161/B maddesinde ise, bu şekilde atanan memurun; atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine tekabül eden aylığı alacağı, ancak atandığı derecede aynı gösterge yoksa eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine tekabül eden aylığı alacağı ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, iki madde arasında uyum olmadığı görülmekle birlikte, uygulamada, 6/2'den 9 uncu derece kadroya atanan memur hakkında 6/2'ye denk gelen 785 gösterge rakamı yerine, 9 uncu derecede bu göstergeye en yakın olan ve 9/9’a denk gelen 740 göstergenin uygulandığı görülmektedir.
Son Düzenleme: 2 ay 3 hafta önce Düzenleyen:kuzey

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.140 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.