logo yeni

calisanlar2 copy

6360 say. kanunla havuzdaki araştırmacı teknik müdür..

Çok
6 yıl 1 ay önce - 6 yıl 1 ay önce #9791 Yazan: enesmesih
Değerli memur arkadaşlar!
6360 sayılı kanuna tabi, Büyükşehir Belediyelerinden havuza düşen teknik müdürlerin hak kaybına uğramamaları amacıyla, Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmaları faydalı olacaktır. DPB web sitesinden, bilgi edinme bölümünden başvuru yapabilirler. Başvuru esnasında aşağıdaki metin yol gösterici olabilir…
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA
ANKARA

6360 sayılı yasanın Geçici 1.Md. (9) paragrafı kapsamında, İçişleri Bakanlığınca atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelden;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci (2), üçüncü (3) ve beşinci (5) fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren doksan (90) gün içinde nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin altıncı (6) fıkra hükümleri de uygulanır ve üç (3) yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar, denmektedir.
b) 4046 sayılı kanunun 22. Md. İkinci (2) fıkrasında ise,
Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş (45) gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. (Değişik üçüncü cümle: 10/9/2014-6552/108 md.) Bu personelden 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri, Araştırmacı unvanlı kadrolara veya istekleri hâlinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlar hariç olmak üzere öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, daha önce bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlarda bulunmuş olması ve atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması kaydıyla yapılır, denmektedir.

Bu nedenlerle;
Yukarıda belirtilen 22. Md. İkinci (2) fıkradaki üçüncü (3) cümle 6360 sayılı yasa kapsamında Devlet Personel Başkanlığınızca atama işlemlerinin yapılması aşamalarında, halen atama işlemleri sonuçlanmadan değişime uğradığından,

1-XXXXX Büyükşehir Belediyesine, YYYYYY Müdürü (ZZZZ Mühendisi) olarak devredilen ve kurumca İstihdam fazlası olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin ikinci paragrafın değişik üçüncü cümledeki, Araştırmacı unvanlı kadrolara veya istekleri hâlinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlar hariç olmak üzere öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, daha önce bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlarda bulunmuş olması ve atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması kaydıyla atamanın yapılması hakkı (hangi kadroya istekli olduğunun belirlenmesi araştırmacı veya mühendis); örneğin, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, müktesep haklarımızda kayıplarımızın söz konusu olabileceği kanaatiyle, müdürlük öncesi görevim olan ve dosyamda bilgileri mevcut bulunan mühendisliğe geçmek istediğimde;
a) Hangi aşamada başvurabileceğim?
b) Hangi zaman aralıklarında başvurabileceğim?
c) Hangi kuruma ve makama başvurabileceğim?
d) Başvurma prosedürü nasıl olacaktır?
e) Ne zaman değerlendirilebilecek ve sonuçlanacaktır?
2-Mühendis kadrosuna istekli olup olmadığı belirlenmeden, 10/09/2014 tarihinden sonra Araştırmacı kadrosuna yapılan atamalar 22. Md. ikinci (2) fıkra üçüncü (3) cümle değişiminden sonra yapılmış olduğundan ve hak kaybına sebep olacağından telafisi nasıl mümkün olabilecektir?

Yukarıda son iki (2) maddede halinde belirtmiş olduğum durum tarafımı direkt olarak ilgilendirdiğinden, ilgili konu hakkında bilgilendirilmem hususunu arz ederim.
Son Düzenleme: 6 yıl 1 ay önce Düzenleyen:enesmesih

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
6 yıl 1 ay önce #9796 Yazan: kuzey
Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. yararlı oldu.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.125 saniye

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.