logo yeni

calisanlar2 copy

YENİ BİR ÜNİVERSİTE KURULMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

tbmm3AK Parti Sivas milletvekilleri, Sivas’ta Dört Eylül Bilim ve teknoloji Üniversitesi adıyla yeni bir Devlet üniversitesi kurulması için TBMM’ye kanun teklifi verdiler.

Teklifin gerekçesinde, İş dünyasının, kamu sektörünün ve toplumun ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilecek araştırma konularına yoğunlaşarak projeler üretebilen bir “teknoloji” üniversitesinin açılması bölgede sanayi üniversite işbirliğinin geliştirilerek ortak araştırma merkezleri, özgün ürün ve üretim teknolojileri geliştirme altyapısının oluşturulmasında çok önemli bir etki yaratacağı hususlarına yer verildi.

Teklif ile Üniversiteye bağlı olarak, 4 Fakülte, 1 yüksekokul ve 2 enstitü kurulması planlanıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Dört Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ”

EK MADDE 167- Sivas’ta Dört Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu üniversite,

a.Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesinden,

b.Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksek Okulundan,

c.Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsünden ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden

Oluşur.

MADDE 2- 2.9.1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlannın Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 22- Dört Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Dört Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”

MADDE 3- 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanım Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 20- “Dört Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu kanun hükmünde kararnameye bağlı cetvellere Dört Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak eklenmiştir. ”

MADDE 4-10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki üniversite eklenmiştir.

“112) Dört Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.