logo yeni

calisanlar2 copy

ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN DİSİPLİN İŞLERİNİ YÖK’ÜN DÜZENLEME YETKİSİ NEDEN İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

yokYükseköğretim kurumları ve üst kuruluşlarında görev yapan öğretim elemanı, memur ve diğer personel hakkında uygulanabilecek disiplin ceza ve işlemleriyle ilgili düzenlemenin Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesinin nedeni açıklandı.

Anayasa Mahkemesi, 14.01.2015 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının bir cümlesini iptal etmiş ve iptal hükmünün Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine Karar vermişti.

İptal edilen cümle; öğretim elemanı, memur ve diğer personelin işledikleri hangi fiiller hakkında hangi disiplin cezasının uygulanacağı ile disiplin amirlerinin yetkilerinin Yükseköğretim Kurul tarafından belirlenmesini öngörüyor.

İptal edilen hüküm (ikinci cümle)

(2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci cümlesi) “b. Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır. Hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.

İptalin nedeni ne?

Anayasa Mahkemesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline Karar verirken özetle;

-Dava konusu düzenlemenin, disiplin uygulamaları ile ilgili olarak genel ilkeleri ortaya koymadığı ve disiplin cezalarını gerektiren hâl ve durumları belirlemediği,

-Dava konusu düzenlemenin, disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar, disiplin cezalarının verilmesinde zamanaşımı ve karar verme süreleri, yüksek disiplin kurulunun çalışma usul ve yöntemleri, kurul kararlarına itiraz ve savunma hakkı başta olmak üzere kamu görevlilerinin hakları, cezaların tatbik edilme şekli ve disiplin cezalarının hangi hallerde özlük dosyasından silinebileceği gibi konuların hiçbiri ile ilgili kanuni düzenlemeyi içermediği

-Dolayısıyla kapsama dahil personelin disiplin işlemlerine dair usul ve esasların kanunda gösterilmeyerek, tüm bu işlemlerin Yükseköğretim Kurulunca düzenlenmesini öngördüğü

Gerekçesinden hareket edilmiş ve bu durumun Anayasanın çeşitli maddelerine aykırı olduğuna hükmetmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararı için tıklayınız …

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.