logo yeni

calisanlar2 copy

YENİ ÜNİVERSİTELER KURULUYOR

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

teskilat 2Bazı Üniversitelerin adlarının değiştirilmesini ve yeni vakıf üniversiteleri kurulmasını öngören yasa tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından Meclis’e sevk edildi.

Yasa tasarısına göre, Acıbadem Üniversitesinin adı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesinin adının İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Gedik Üniversitesinin adı İstanbul Gedik Üniversitesi şeklinde değiştiriliyor.

Ayrıca aynı tasarı ile İstanbul’da Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitim Vakfı tarafından Beykoz Üniversitesi, Plato Vakfı tarafından İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Balcı Vakfı tarafından İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Hacegan Vakfı tarafından Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesinin kurulması ile Antalya’da Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Antalya AKEV Üniversitesinin kurulması öngörülüyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 74 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Acıbadem Üniversitesi” ibareleri “Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi” şeklinde, ek 110 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Yeni Yüzyıl Üniversitesi” ibareleri “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi” şeklinde ve ek 142 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Gedik Üniversitesi” ibareleri “İstanbul Gedik Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Antalya AKEV Üniversitesi

EK MADDE 158- Antalya’da Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Antalya AKEV Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a)            İnsani Bilimler Fakültesinden,

b)           Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

c)            İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

ç) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,

d)           Meslek Yüksekokulundan,

e)           Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f)            Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Beykoz Üniversitesi

EK MADDE 159- İstanbul’da Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Beykoz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a)            İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,

b)           Sanat ve Tasarım Fakültesinden,

c)            Sosyal Bilimler Fakültesinden,

ç) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

d)           Yabancı Diller Yüksekokulundan,

e)           Sivil Havacılık Yüksekokulundan,

f)            Meslek Yüksekokulundan,

g)            Lisansüstü Programlar Enstitüsünden,

ğ) 17/7/2008 tarihli ve 2008/13959 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan,

oluşur.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

EK MADDE 160- İstanbul’da Plato Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Ayvansaray Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a)            Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden,

b)           Mühendislik Fakültesinden,

c)            İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden, ç) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

d)           Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

e)           Fen Bilimleri Enstitüsünden,

f)            21/4/2009 tarihli ve 2009/14944 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Plato Meslek Yüksekokulundan,

oluşur.

İstanbul Rumeli Üniversitesi

EK MADDE 161- İstanbul’da Balcı Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Rumeli Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a)            Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

b)           İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

c)            Sanat ve Tasarım Fakültesinden, ç) Meslek Yüksekokulundan,

d)           Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

e)           Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi

EK MADDE 162- İstanbul’da Hacegan Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a)            Tıp Fakültesinden,

b)           Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

c)            Diş Hekimliği Fakültesinden, ç) Eczacılık Fakültesinden,

d)           Sağlık Meslek Yüksekokulundan,

e)           Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.”

MADDE 3- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ve öğretim elemanları ile Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunun mal varlığı adı geçen Üniversiteye devredilir.

GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan Plato Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ve öğretim elemanları ile Plato Meslek Yüksekokulunun mal varlığı adı geçen Üniversiteye devredilir.”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.