logo yeni

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİNE İLİŞKİN İLK TASLAK HAZIRLANDI

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

maas21Yükseköğretim Kurulu “akademik teşvik ödeneği” ne ilişkin ilk taslağı hazırlayarak, Üniversitelerin ilgili birimlerinin görüşlerine sundu.

Geçtiğimiz yıl içinde akademik personelin maaşlarına zam çalışması kapsamında çıkarılan 6564 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda, “Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.” hükmüne göre akademik teşvik ödeneği verilmesi hüküm altına alınmıştı.

Akademik teşvik ödeneğinde esas alınacak olan akademik teşvik puanlarının hesaplanması bakımından,

-faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları,

-akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları,

-akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu,

ile diğer hususların; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenmesine hükmedilmişti.

Bu hükümler çerçevesinde YÖK tarafından hazırlanan akademik teşvik ödeneğinin esaslarının belirlenmesine ilişkin Taslak, kurumların görüşüne sunuldu. Hazırlanan taslağa buradan ulaşabilirsiniz.

 memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.