logo yeni

YÖK ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN DİSİPLİN İŞLERİNİ DÜZENLEYEMEYECEK

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

anayasa-mahkemesiYükseköğretim kurumları ve üst kuruluşlarında görev yapan öğretim elemanı, memur ve diğer personel hakkında uygulanabilecek disiplin ceza ve işlemlerine ilişkin bazı hükümler Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi yaptığı toplantıda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının iptali istemini de Karara bağladı.

Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşlarında görev yapan öğretim elemanı, memur ve diğer personel hakkında uygulanabilecek disiplin ceza ve işlemlerine ilişkin genel hususlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş ve bu maddenin (b) fıkrasında;

-Öğretim elemanları, memur ve diğer personel hakkında uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma şeklinde disiplin cezası verilebileceği,

-Hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı ile disiplin amirlerinin yetkilerinin Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği

hüküm altına alınmıştı.

Anayasaya aykırılık iddiasını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının;

**Birinci cümlesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

**İkinci cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE ve iptal hükmünün kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine

Karar verdi.

İptal edilen hüküm (ikinci cümle)

“b. Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır. Hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.