logo yeni

YÖK TARAFINDAN ÇIKARILAN YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN TARİH KAFA KARIŞTIRDI

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

akademikBugün yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında görev yapan ve yapmış olan bazı araştırma görevlilerine yeni haklar tanınırken, Yönetmelikte yer alan bir tarih ise anlaşılamadı.

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik ile 50/d olarak da adlandırılan araştırma görevlilerine yeni haklar tanındı.

Yapılan düzenlemeye göre;

**2547 saylı Kanunun 50/d maddesi kapsamında atanmış olup, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içerisinde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla olan ilişikleri üç ay süreyle daha devam edebilecek.

**2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarında görev yaparken, 25 Şubat 2011 tarihinden sonra 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süreler içerisinde doktora tezini tamamlayamaması nedeniyle ilişiği kesilmiş olanlar, Yönetmelikteki atama şartlarına tabi olmadan araştırma görevlisi kadrosuna yeniden atanabilecek.

**(Anlaşılamayan tarih düzenlemesi) İlişiği kesilmiş olan 50/d araştırma görevlileri bugünden itibaren bir ay içerisinde başvuruda bulunurlarsa, “2013 yılı sonuna kadar” görev yapmak üzere araştırma görevlisi kadrosuna atanabilecek.

Yönetmelikte belirtilen tarihin sehven yazılmış olabileceği düşünülmekle birlikte, bu tarihin 2014 olamayacağı ve düzenlemeyle 2015 yılı sonuna kadar görev yapmak üzere söz konusu araştırma görevlilerinin atanmasının amaçlandığını düşünmekteyiz.

**Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların, araştırma görevlisi kadrolarına, istekleri halinde ilgili Yükseköğretim Kurumlarının Senato Kararı ile lisans genel not ortalamasının % 35'i, ALES puanının %50'si, varsa yabancı dil puanının %15'i esas alınarak atamalarının yapılmasına ilişkin düzenleme ise yürürlükten kaldırıldı.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıda belirtilen cümle eklenmiştir.

“2547 saylı Kanunun 50’nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atanmış olup, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içerisinde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanların, araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri üç ay süreyle daha devam eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde: "GEÇİCİ MADDE 2 -  (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların, araştırma görevlisi kadrolarına, istekleri halinde ilgili Yükseköğretim Kurumlarının Senato Kararı ile lisans genel not ortalamasının % 35'i, ALES puanının %50'si, varsa yabancı dil puanının %15'i esas alınarak, atama yapılabilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıda belirtilen Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarında görev yaparken, 2547 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve bu maddede belirtilen azami süreler içerisinde doktora tezini tamamlayamaması nedeniyle ilişiği kesilen araştırma görevlileri, bu yönetmelikte belirtilen atama şartlarına tabi olmadan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep etmeleri halinde, 2013 yılı sonuna kadar görev yapmak üzere araştırma görevlisi kadrosuna atanırlar.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.