logo yeni

MECBURİ HİZMETİN DEVRİNİ REDDEDEN YÖK KARARINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

adalet4Balıkesir Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan bir personelin, Ege Üniversitesince ilan edilen yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek amacıyla, lisansüstü eğitiminden doğan mecburi hizmet yükümlülüğünün Ege Üniversitesine devredilmesi yolundaki talebinin YÖK tarafından reddedilmesine ilişkin kararın yürütmesi durduruldu.

Mecburi hizmetin devrine red

Balıkesir İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına konu olayda, Balıkesir Üniversitesi tarafından muvafakat verildiği halde, YÖK tarafından, mecburi hizmetin başka üniversitede geçirilemeyeceği gerekçesi ileri sürülerek red kararı verilmişti.

Kamu üniversitesinden kamu üniversitesine devir

Mahkeme tarafından verilen kararda ise konuyla ilgili olarak “Uyuşmazlıkta; davacının Ankara Üniversitesinde yaptığı doktora öğrenimi nedeniyle Balıkesir Üniversitesinde mecburi hizmeti bulunduğu açıktır. Ancak, davalı idare tarafından davacının mecburi hizmetinin Ege Üniversitesine devri yolundaki talebin ihtiyaç gerekçe gösterilerek reddedildiği görülmekte ise de Balıkesir Üniversitesinin ... tarih ve ... sayılı yazısı ile davacının mecburi hizmet yükümlülüğünün Ege Üniversitesine nakline muvafakat verdiği, Ege Üniversitesinin de davacıyı yardımcı doçent olarak atamak üzere talep ettiği tartışmasızdır.

Bu durumda, kamuya ait bir üniversiteden yine kamuya ait bir başka üniversiteye üst bir akademik unvanla (yardımcı doçent olarak) atanmak istenen ve ihtiyaç durumunu en iyi bilecek Balıkesir Üniversitesince de nakli için muvafakat verilen davacının mecburi hizmetinin Ege Üniversitesine devredilmemesine ilişkin dava konusu işlemde sebep ve amaç yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” İfadelerine yer verildi.

Kariyerinde ilerlemesine engel

Ayrıca mahkeme yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi olarak, dava konusu işlemin icrasına devam edilmesi halinde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan davacının öğretim üyesi olarak (yardımcı doçent) atanmasının engelleneceği ve bunun da kariyerinde ilerleme olanağı yakalayan davacı açısından telafisi güç maddi ve manevi zararlar doğuracağı hususunu gösterdi.

Mahkeme kararı

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.