logo yeni

ÜNİVERSİTE PERSONELİNE VERİLEBİLECEK CEZALAR KANUNDA SAYILACAK

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

akademik2Üniversitelerde görevli öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel hakkında uygulanmakta olan disiplin cezalarına yasal dayanak sağlayacak düzenlemeleri de içeren Kanun Tasarısı Meclis Başkanlığına sunuldu. 

Hükümet tarafından hazırlanan ve çeşitli düzenlemelerde değişiklik öngören “Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda da değişiklik yapılıyor.

Kanun Tasarısında; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları ve bağlı birimlerinde görev yapan öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin hususların yeniden düzenlenmesi de yer alıyor.

Mevcut durum

Öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri ile disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlenmektedir.

Bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuş bulunan “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” ile,  söz konusu personel hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarının; Uyarma, Kınama, Yönetim görevinden ayırma, Aylıktan kesme, Kademe ilerlemesinin durdurulması, Görevinden çekilmiş sayma, Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve Kamu görevinden çıkarma olacağı düzenlenmiştir.

Tasarının getirdiği

Tasarının kabul edilmesi durumunda öğretim elemanları, memur ve diğer personel hakkında uygulanan ve yönetmelik ile belirlenmiş olan disiplin cezaları yasal dayanağa kavuşmuş olacak.

Değişikliğin yürürlüğe girmesi halinde, Yükseköğretim Kurulu artık disiplin cezası türü belirleyemeyecek, ancak hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı ile öğretim elemanları, memur ve diğer personel hakkında yürütülecek disiplin işlemlerini ve disiplin amirlerinin yetkilerini düzenlemeye devam edecek.

Kanun Tasarısının ilgili maddesi

MADDE 7- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b. Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevinden çekilmiş sayma, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır. Hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da gözönüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir."

2547 sayılı Kanundaki mevcut düzenleme

“b. Öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.