logo yeni

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİ TAZMİNATTAN KURTARMAK İÇİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLANDI

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

arastirma-gorevlisiLisansüstü eğitimlerinde başarısız sayıldıkları için tazminat yükümlüsü durumuna giren araştırma görevlilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla bu yükümlülüğün kaldırılmasını hedefleyen kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Balıkesir milletvekilli Ayşe Nedret AKOVA tarafından hazırlanarak Meclis’ e sunulan kanun teklifi ile 6111 sayılı torba kanun sonrasında lisansüstü eğitimlerinde başarısız sayıldıkları için tazminat yükümlüsü durumuna düşen araştırma görevlilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

Akova tarafında verilen kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin tüm illerinde kamu üniversitesi kurulurken, çoğu taşrada yer alan yeni üniversiteler için binlerce araştırma görevlisi istihdam edilmiştir. Yeni kurulan bu üniversitelerin hemen tamamı için ortak sorun yüksek lisans ve doktora programının bulunmamasıdır. Asistanlar bir Üniversitede işe girseler dahi akademik eğitimlerine devam edebilmek için başka şehirlerdeki hatta yurt dışındaki üniversitelere gitmek zorunda kalmaktadırlar.

Bir araştırma görevlisi, taahhüt ve kefalet senedi imzalamadan, yüksek lisans ve doktora eğitimi için başka bir üniversiteye gidememektedir. Zorunlu tutulan senetler nedeniyle tüm araştırma görevlileri büyük bir borç yükü altına girmektedirler.

Lisansüstü eğitiminde başarısız olan araştırma görevlisi kendisi kurumuna karşı mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek istemesine rağmen bu isteği geri çevrilmekte ve tek seçenek olarak tazminat süreci işletilmektedir. Araştırma görevlisi lisansüstü eğitiminde başarılı olmayı istemiş ve bu yolda gayret göstermiş olmasına rağmen başarısız olmuşsa o kişinin yine de tazminata mahkum edilmesi haksız bir uygulamadır.

25/2/2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesi lisans ve lisansüstü eğitimde başarısızlık nedeniyle atılmayı kaldırmıştır. Eğitimini gerekli süreler içerisinde tamamlayamayan, sınav kazanamayan, ödevlerini yerine getirmeyen öğrenciye sürekli bir şekilde yeni haklar verilmektedir. Yasa açıkça başarısızlık nedeniyle atılmayı kaldırmış olmasına rağmen asistanlara imzalatılan senetlerde bu tür hükümler yer almaktadır ve YÖK ve üniversiteler tazminata dair hükümleri senetlere koymaya devam etmektedir.”

Kanun teklifinin metni:

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 19- Geçici 4 üncü madde kapsamında başvuru sürelerine ilişkin üç aylık süreler, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıla kadar uzatılmıştır.”

MADDE 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.