logo yeni

AKADEMİK KADRO İLANLARINDA ŞAHSA TESLİM İDDİASI

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

ilanİstanbul Üniversitesinin vermiş olduğu akademik ilanların “şahsa-adrese teslim” kadro ilanları niteliğinde olduğu iddiaları TBMM’ nde gündeme geldi.

Konya milletvekili Atilla KART tarafından verilen önergede şu ifadelere yer verildi:

“Devlet yöneliminde keyfilik, partizanlık ve hukuksuzluklar tüm kurumlarda egemen hale gelmiştir. Bu Kurumların arasında üniversiteler de bulunmaktadır.

Bu haksız uygulamaların en somut örneklerinden birisi İstanbul Üniversitesi bünyesinde yaşanmaktadır. 1 Aralık 2013 tarihli Sabah Gazetesinde yayımlanan ilana göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ; İstanbul Tıp fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi , Fen Fakültelerindeki 150’yi aşkın öğretim üyesi alımı için kadro ilanı vermiştir. Diğer fakültelere ilişkin değerlendirmeler bir tarafa, Hukuk Fakültesine ilişkin kadro ilanı değerlendirildiğinde , “doğrudan adrese — şahsa teslim” niteliğinde kadro ilanının yapıldığı görülmektedir. Şöyle ki ;

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku için 1 profesör kadrosu açılmış, kadroya başvuru şartı olarak, “Konkordato Hukuku ve alanıyla ilgili mukayeseli hukuk bilimsel çalışmaları yapmış olmak” öngörülmüştür.

Medeni Hukuk için 1 Yardımcı Doçentlik kadrosu açılmış, kadroya başvuru şartı olarak, “Mirasçılıktan çıkarma konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak” öngörülmüştür.

Ve nihayet Hukuk Tarihi için de 1 Yardımcı Doçentlik kadrosu açılmış, “Osmanlı Devletinde Mahalli İdareler konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak” öngörülmüştür.

Önemle ifade ediyoruz; sözü edilen kadrolara başvuru için adaylarda “belli bir konuda araştırma yapmış olma” şartı konulmuş olması sebebiyle, aslında bu kadroya başvuracak kişilerin daha başlangıçta belli olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira, bu nitelikte bir şarta yer verilmiş olmasının hiçbir haklı açıklaması olamaz. Sözü edilen Anabilim Dallarında ilanda belirtildiği şekilde araştırma ya da yayının yapılması, bu Anabilim Dallarıyla ilgili bilgilerin “hiç denecek kadar sıradan bir konusunu” içermektedir. Miras Hukukunun yan ve sınırlı bir konusu olan “Mirasçılıktan çıkarma konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak” şartının getirilmiş olması apaçık “şahsa-adrese teslim” kadro niteliğindedir. Böyle bir kadroya başvurmak için “acaba kim önceden Mirasçılıktan çıkarma konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olma” şartının aranabileceğini düşünebilir ya da öngörebilir?

Diğer 2 Anabilim Dalı için de aynı usulsüzlükler söz konusudur.

İstanbul Üniversitesi gibi, İstanbul Hukuk Fakültesi gibi “köklü gelenekleri ve akademik başarıları olan Kurumların”, böylesine “kişiye özel” uygulamalarla kadro ihdası yoluna başvurmaları kabul ve izah edilemez. Bu yaklaşım, Hükümetin, Kamu Yönetiminde genel olarak uygulamış olduğu partizan ve niteliksiz kadrolaşmanın, Üniversiteler bünyesinde de uygulandığını göstermektedir. Unutulmamalıdır ki; bu anlayış ve uygulama sonucunda, İstanbul Üniversitesi gibi akademik düzeyi Türkiye ölçülerinde yüksek olan Üniversiteler de itibarsızlaştırılmakta ve akademik düzeylerini kaybetmektedir.

Aslında ortaya çıkan tablo, Hükümetin, Kamu yönetiminde “Parti Memuru”  anlayışı içinde yaratmış olduğu “partizan ve niteliksiz kadrolaşmanın” kaçınılmaz bir sonucudur. YÖK, ÖSYM, Tübitak gibi “akademik” nitelikte olması gereken kurumlarda da benzeri anlayış ve uygulamaların olduğunu; bu sebeple YÖK’ nun idari anlamda denetim görevi ve sorumluluğunu bihakkın yapmadığını yeri gelmişken ifade ediyoruz. Bu ve benzeri işlemlerin en hafif deyimiyle “görevi kötüye kullanma” niteliğinde olduğu açıktır. Bu işlemlerin aynı zamanda ayrımcılık, nüfuz suiistimali ve çıkar yapılanması boyutları da araştırılmalıdır. Bu olgulara rağmen konuyu bu aşamada YÖK nezdinde soruşturmanın ve kayıtlara intikal ettirmenin gerekli olduğu da bir diğer gerçektir.

Kısaca ve özetle soruyoruz;

--Kadro ilanına ilişkin usulsüzlüklerin iptali, bu işlemleri tesis edenlerin yasal sorumluluğu hakkında üstünüze düşen görev ve sorumlulukların gereğini yapacak mısınız? Yoksa, bu konuyu da görmezden gelip, geçiştirecek misiniz?”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.