logo yeni

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN “ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME” ÖDENEĞİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

para7Araştırma Görevlilerinin mevcut sorunlarının, geleceğin öğretim üyesi olarak üniversitelerde istihdam edilecek kesimin yetiştiriliş şeklini olumsuz etkileyeceği gerekçesinden hareketle hazırlanan Kanun Teklifi ile, kendilerini geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak üzere, Araştırma Görevlilerine her ay yaklaşık 310 TL “araştırma-geliştirme” tazminatı verilmesi istendi.

Milletvekili Ali ÖZ tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi, Yükseköğretim Personel Kanununda değişiklik öngörüyor. Teklif, 2914 sayılı Kanuna bir madde eklenmesini ve bu düzenleme ile araştırma görevlilerine her ay 4.250 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda araştırma ve geliştirme ödeneği ödenmesinin sağlanmasını içeriyor.

Kanun Teklifinin gerekçesinde; yüksek lisans ve doktora yapmakla mükellef olan araştırma görevlilerinin, yüksek lisansını tamamladıktan sonra “bilim uzmanı” unvanına haiz olsalar da mevcut maaşlarının herhangi bir kurumdaki uzman yardımcılarının maaşlarından bile düşük olduğu ifade edilirken, Araştırma Görevlilerinin iş tanımları gereğince “araştırma” yapabilmek adına ciddi bir kırtasiye masrafı ile yükümlü oldukları belirtilerek, öğretmenlere bu amaçla yardım yapılmasına karşılık araştırma görevlilerine böyle bir yardımın yapılmadığı, Araştırma Görevlilerinin kendilerini geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak üzere her ay yaklaşık 310 TL “araştırma ve geliştirme” ödeneği verilmesinin zorunluluk olduğu ifadelerine de yer verildi.

Söz konusu Kanun Teklifi metni:

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2914 sayılı ve 11/03/1983 tarihli Yükseköğretim Personel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Araştırma ve geliştirme ödeneği

EK MADDE 3- 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan araştırma görevlisi kadrolarında çalışanlara ilgili kurumların bütçesinden on iki ay süreyle 4.250 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda araştırma ve geliştirme ödeneği ödenir. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca müştereken belirlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.