logo yeni

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN SORUNLARI MECLİSE TAŞINDI

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

akademikÜniversitelerde görev yapan Araştırma Görevlilerinin mevcut sorunlarının araştırılması ve bu sorunların giderilmesinde esaslı önlemlerin alınması başlığıyla Meclis Araştırması açılması önergesi, Mersin milletvekili Ali ÖZ ve arkadaşları tarafından teklif edildi.

Araştırma görevlilerinin karşılaştıkları mevcut sorunların, doğrudan doğruya geleceğin öğretim üyesi olarak üniversitelerde istihdam edilecek kesimin yetiştiriliş şeklini etkilediğinin belirtildiği önerge gerekçesinde şu hususlara yer verildi:

Mesleki güvence şart

Akademinin hem bugününde hem de yarınında önemli bir bileşen olan araştırma görevlilerinin, üniversitelerin asil işlevi olan özgür bir şekilde bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunabilmeleri için öncelikle mesleki güvenceye sahip olmaları şarttır.

2547 sayılı kanunun 50/d maddesi müktesebatınca göreve başlayan araştırma görevlilerinin iş güvenceleri sorunludur. Nedeni; lisansüstü öğretim süreci boyunca “proje” kapsamınca görevlendirilen araştırma görevlilerinin doktorası bittikten sonra mevcut kurumlarında kalıp/kalamayacakları kurumun inisiyatifi altındadır. Mevcut durum, araştırma görevlileri üzerinde “mobbing” vasıtası haline gelmekte ve iş güvencelerinden yoksun bir şekilde akademik kariyerlerine devam etmelerine sebep olmaktadır. 5O/d’li araştırma görevlilerinin kadrolarının 33/a kadrolarına alınmaları gerekmektedir.

Maaşlar çok düşük

Yüksek Lisans ve Doktora yapmakla mükellef olan araştırma görevlileri, yüksek lisansını tamamladıktan sonra “bilim uzmanı” unvanına haiz olsa da mevcut maaşları herhangi bir kurumda yer alan uzman yardımcılarının maaşlarının bile oldukça gerisindedir.

Ek ödemeler yapılmalı

Araştırma görevlileri, iş tanımları gereğince “araştırma” yapabilmek adına ciddi bir “kırtasiye” masrafı ile yükümlüdür. Öğretmenlere bu meyanda “kırtasiye yardımı” yapılmakta ancak bu yardıma daha fazla ihtiyacı olan araştırma görevlileri bu yardımdan mahrum kalmaktadır.

Araştırma Görevlilerine kendilerini geliştirme faaliyetlerine katkı olmak üzere geliştirme tazminatı verilmesi” zaruridir.

Harcırah ödenmeli

Araştırma Görevlileri, lisansüstü eğitimini tamamlayabilmek adına “tez” hazırlamakta ve bu süreç içerisinde mevcut bulunduğu şehrin haricinde, bilhassa kütüphanelerin, arşivlerin yoğun bulunduğu metropollerde tetkikler yapması gerekmektedir. Ancak, işleri gereği araştırma yapmak üzere şehir dışına çıkmak ve çeşitli tetkik faaliyetlerinde bulunmak, araştırma görevlilerin üzerinde ciddi bir mükellefiyet oluşturmaktadır. Mezkûr bilimsel faaliyetlerin “belgelenmek” kaydıyla, harcırah vasıtasıyla teşvik edilmesi, Türkiye’de bilimsel faaliyetlerin gelişmesinde katkıda bulunacaktır.

Öğretim üyesi yeterliliği için araştırma görevlilerine gereken önem verilmeli

Araştırma görevlilerinin statüleri ve beraberinde yaşanan sorunlar, geleceğin öğretim üyelerinin yetişmesinin adeta şansa bırakıldığını göstermektedir.

Günümüzde sorun artık araştırma görevlilerinin gerçekten geleceğin öğretim üyelerinin kaynağı olup olmadığı ve öğretim üyesi olmak için kimlerin ilk adımı attığı aşamasına gelmiştir. Öğretim üyesi yeterliliği ve hatta kaliteli öğretim üyesi yeterliliği konusunda ülkemizde yaşanmakta olan darboğaz, bu sorunun çok ciddi görülmesini ve esaslı önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.