logo yeni

YDS ŞİKAYETLERİ YÖK' E İLETİLDİ

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

yok04.01.2013 tarih ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak yapılan sınavlar (ÜDS/KPDS vb.) kaldırılarak yerine sadece Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılmasına karar verilmişti.

Doçentlik için de YDS isteniyor

Yönetmeliğin ‘Kapsam başlıklı 2. Maddesinde, aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelin de yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına tabi olduğu belirtilerek, doçentlik sınavlarına girerek doçentliğe müracaat etmek isteyenlerin de YDS sınavına girmeleri zorunlu kılınmıştı.

YDS ye neden itiraz ediliyor?

Türk Türk Eğitim Sen, YDS sınavı konusunda ki şikâyet ve talepleri derleyerek Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına yazılı talepte bulundu.

Yazıda, Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasına göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılacağının hükme bağlandığı belirtildi.

Ayrıca, YDS sınavında da daha önceki yabancı dil sınavlarında olduğu gibi soru sayısı 80 olmasına rağmen, hem soruların zorluk derecesinin ağırlaştırıldığı, hem de sınav süresinin 30 dakika azaltıldığı, ÖSYM tarafından yapılan diğer sınavlarda bağıl değerlendirme yapılmasına karşılık, YDS’de bağıl değerlendirme yapılmadığı ve tüm bunlara ek olarak yılda dört defa yapılan yabancı dil sınavlarının yılda iki defaya düşürülerek kişilerin mağduriyetlerinin tamamen artırıldığı ifade edildi.

Ayrıca, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul Ve Esaslar başlıklı Yönetmelikte “ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren yabancı dil puanı halen 50’nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65’in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.” hükmüne yer verildiği vurgulanarak, ÖYP ile atanan ve bu yıl son hakkı olan akademisyenlerin mağduriyetinin son derece ciddi olduğu ifade edildi.

Başarı çok düştü

Sınavın zorluğuna da değinilen yazıda 2012 KPDS’de 50 puanın altında alan kişi oranı %45,25 iken, 2013 YDS’de bu oranın %75,43’e çıktığı, ayrıca, doçentlik sınavlarına girerek doçentliğe müracaat etmek isteyenlerin YDS sınavına girmeleri zorunlu kılınarak doçentlik bekleyen akademik personelin mağduriyetine de neden olunduğu ifade edildi.

Ne yapılmalı?

Yazıda, YDS mağduriyetlerinin ve haksızlıkların giderilmesi için, sınavın yılda dört defa yapılması, buna ek olarak soruların zorluk derecesine uygun sürenin verilmesi, doçentlik başvurusu için aranan 65 puanlık yabancı dil barajının düşürülmesi ve son 15 yılda girilen yabancı dil sınavlarında alınan en yüksek puan dikkate alınarak adayların doçentliğe müracaat etmelerinin sağlanması talep edildi.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.