logo yeni

calisanlar2 copy

AKADEMİK KADRO UNVANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

akademik2Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi, akademik kadro unvanlarının bazılarının değiştirilmesini de öngörüyor.

TBMM Başkanlığına sunulan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**“Yardımcı Doçent” kadro unvanı kaldırılıyor ve yerine “Doktor Öğretim Üyesi” kadro unvanı getiriliyor.

**Akademik unvanlı kadrolar arasında yer alan "Okutman", "Uzman" ve "Eğitim Öğretim Planlamacısı" kadroları kaldırılıyor. Halen bu kadrolarda görev yapmakta olanlar “Öğretim Görevlisi” unvanlı kadrolara atanacak.

**Öğretim elemanları; öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi), öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluşacak. 

**Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, ilgili rektörlükçe ilan edilecek ve bu kadrolara rektör tarafından en çok dört yıl süre ile atama yapılacak. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilecek.

Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını kazanmış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekecek.

**Doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunanlara %175 oranında Üniversite Ödeneği ödenecek. Yardımcı doçent kadrosu için geçerli olan Üniversite Ödeneği oranının %165 olması nedeniyle, unvanları doktor öğretim üyesi olarak değişecek olan yardımcı doçentlerin aylık net maaşı artacak. Bu artış,  1 Ekim 2008 tarihinden önce emekli sandığına tabi bir göreve başlamış olanlar için 102 TL, bu tarihten sona işe girmiş olanlar için ise 90 TL olacak. 

**Halen uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olarak görev yapmakta iken Öğretim Görevlisi kadrolarına geçirilecek olanlara ders görevi verilmeyecek, bu personel halen yapmakta oldukları görevleri yapmaya devam edecek. 

**Üniversitelerarası Kurul bünyesinde “Yönetim Kurulu”  kurulacak. Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ile fen-mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarından üçer üye ve güzel sanatlar alanından bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşacak. Üyeler, farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından bir yıl için seçilecek. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanacak ve Kurul üyelerine,  Yükseköğretim Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı ödenecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.