logo yeni

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

akademik2Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren 6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeline ilişkin bazı düzenlemeler de yaptı. Bu düzenlemelerden birisi de, yükseköğretim kurumları personeli hakkında alınacak görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin oldu.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa, “görevden uzaklaştırma” başlıklı bir madde (53/B) eklendi. Bu maddede, yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelin (yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel) görevden uzaklaştırılmasında esas alınacak hükümler yer aldı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre göre;

Görevden uzaklaştırma

Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilecek.

Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırma tedbiri alınmasını teklif edebilecek.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, disiplin veya ceza soruşturmasının herhangi bir safhasında üç ay süreyle alınabilecek. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam etmesi halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilecek.

Görevden uzaklaştırmaya; Yükseköğretim Üst Kuruluş Başkanları ile Devlet yükseköğretim kurumlarında atamaya yetkili amirler, vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokullarında müdürler yetkili olacak. Rektörlerin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve dekanların görevden uzaklaştırılması kararını, amirinin teklifi üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu verecek.

Tedbirin kaldırılması

Soruşturma sonunda kamu görevinden çıkarma cezası önerilmesi hali dışındaki durumlarda, ceza kararından önce yürütülen disiplin soruşturmasının afla kaldırıldığı durumlarda ve tedbir süresinin dolduğu durumlarda (uzatma olmamışsa) görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılacak. Kişinin görevi başında kalmasının, soruşturmanın devamına engel olmadığı durumlarda ise, tedbir süresi dolmadan da kaldırılabilecek.

Görevden uzaklaştırılanların mali ve sosyal hakları

Görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam edecek ve görevden uzaklaştırma süresince kendilerine aylıklarının veya ücretlerinin 2/3’ü ödenecek.

Göreve tekrar başlatılmalarının zorunlu olduğu durumlarda, aylıklarının veya ücretlerinin kesilmiş olan 1/3’ü kendilerine ödenecek. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışanlar bakımından görevden uzakta geçirilen süreler, derece/kademeleri ile akademik yükselme için gerekli bekleme süreleri bakımından değerlendirilecek.

Görevden uzaklaştırmada sorumluluk

Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on işgünü içinde soruşturmaya başlanacak.

Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasının zorunlu olduğu durumlarda bu tedbiri kaldırmayan veya görevden uzaklaştırma işlemini keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer hukuki, mali ve cezai bakımdan sorumlu olacak.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.