logo yeni

ÖĞRETİM ÜYELERİ REKTÖR ADAYINI SEÇMEYECEK

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

akademik 22547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına sunulacak rektör adaylarını belirlemek amacıyla üniversitelerde seçim yapılması uygulaması kaldırıldı.

676 sayılı OHAL KHK’sı Yükseköğretim Kanununda da bazı değişiklikler yaptı.

Rektör seçimi nasıl yapılıyordu?

Devlet üniversitelerinin rektörleri, üniversite öğretim üyeleri tarafından gizli oyla seçilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanmaktaydı.

Seçim için yapılan birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttı. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenmekteydi.. Bu toplantıda en çok oy alan altı kişi aday olarak seçilmiş sayılıyordu. Yükseköğretim Genel Kurulu ise bu adaylar arasından seçeceği üç kişiyi Cumhurbaşkanlığına sunuyordu. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini rektör olarak atıyordu.

Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılıyordu.

Rektör nasıl atanacak?

Yapılan değişiklikten sonra, rektör adayı belirlemek için üniversitelerde seçim yapılmayacak.

*Devlet üniversitelerinde rektör, YÖK tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanacak. Önerilen adayların 1 ay içinde atanmaması ve YÖK tarafından iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde, Cumhurbaşkanı rektörü doğrudan atayabilecek.

*Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin YÖK’e teklifi ve YÖK’ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

676 sayılı KHK’nın ilgili düzenlemesi

MADDE 85- 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.