logo yeni

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINDAN BAZILARINA SÖZLÜ SINAVLA ATAMA YAPILACAK

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

akademik 5Üniversitelerin; Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı unvanlı öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, YÖK’ün belirleyeceği öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarında lisansüstü eğitim yaptırılacak olanların atamasının sözlü sınavla yapılması sağlandı.

Bu şekilde atama yapılacak araştırma görevlisi kadro sayısı, Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla %20’si kadar olacak.

Bugün yürürlüğe giren değişikliğe göre;

**Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları (Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı unvanlı kadrolar) için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla %20 kadarı ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilecek.

**Bu kapsamda ilan edilecek araştırma görevlisi kadroları için (Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için)  giriş sınavı sözlü olarak yapılacak.

**Sözlü giriş sınavı jürisi, en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşacak.

**Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemeyecek.

**Sözlü sınavı geçenlerden, haklarında Yönetmelik uyarınca yapılacak değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuata gre yapılacak.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – (1) Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmi kadarı ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlara, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.