logo yeni

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ADİL DAĞITILMIYOR

Aktif . Yayınlanma Akademik Personel

akademikKamu Denetçiliği Kurumu, geliştirme ödeneğinin daha adil dağıtılması gerektiği hakkında yapılan başvuruyu haklı buldu.

Şikayetçi başvurusunda, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisinin hesaplanacak geliştirme ödeneğinin tamamını; Öğretim Görevlisi ve Okutman gibi öğretim elemanlarının ise yarısını aldığını, bu durum geliştirme ödeneği verilmesine dair yasal düzenlemenin ruhu ile çeliştiğini, Öğretim Görevlilerinin özellikle öğretim üyesi temininde güçlük çekilen Meslek Yüksekokullarında görev yaptığını ve buradaki öğretim elemanı ihtiyacının karşıladığını, Meslek Yüksekokulları il merkezlerinde kurulabildiği gibi, sosyo-ekonomik bakımdan daha az gelişmiş ilçelerde de kurulabildiğini, Bakanlar Kurulu Kararında da bu husus dikkate alınarak, genellikle ilçelerdeki geliştirme ödeneği oranlarının daha yüksek belirlendiğini, bununla birlikte ilçelerde geliştirme ödeneği yüksek olsa bile Öğretim Görevlilerine bu oranın yarısı uygulandığından bu artışın Öğretim Görevlilerine tam anlamıyla katkı sağlamadığını, Öğretim Görevlilerine bulunduğu ilçenin sosyo-ekonomik durumundan dolayı almaya hak kazandığı geliştirme ödeneğinin yarısının ödenmesinin; ciddi bir eşitsizlik ve adaletsizlik getirdiğini, belirterek bu konuda düzenleme ve iyileştirme yapılması yönünde tavsiye kararı verilmesini talep etmişti.

Kurum kararında öğretim elemanlarının almakta olduğu geliştirme ödeneğinin daha adil bir oranda dağıtılması için, kanunda belirtilen ilgili idarelerin görüşleri ve “Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme” başlığı altında belirtilen tespitler dikkate alınarak mağduriyetlerin makul bir sürede giderilmesi konusunda mevzuat değişikliği taslağı hazırlanıp BAŞBAKANLIĞA sunulması hususunda, MALİYE BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA karar verilirken aşağıdaki gerekçelere yer verildi:

“… araştırma görevlileri ile öğretim görevlilerinin görev tanımına ve 19 uncu ve 20 inci paragraflarda belirtilen Yükseköğretim Tazminatı oranı ve Akademik Teşvik Ödeneği oranına bakıldığında öğretim yardımcısı sınıfında bulunan araştırma görevlisi kadrosunun öğretim görevlisi ve okutman kadrosunun üzerinde bir konumda bulunmadığı, söz konusu geliştirme ödeneğinin dağıtımında öğretim görevlisi ve okutman gibi öğretim elemanlarının araştırma görevlilerinden farklı ve altında tutulma gerekçesinin makul ve mantıklı bulunmadığı anlaşılmış olup, geliştirme ödeneği oranın iki kadro arasında farklı uygulanmasının eşitlik ve hakkaniyet ilkesine uygun olmadığı görülmüştür.

Diğer taraftan yapılan mevzuat ve uygulama araştırmasında; akademik personele verilmekte olan Yükseköğretim Tazminatı ve Akademik Teşvik Ödeneği oranlarının, araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için belirlenen oran ile öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için belirlenen oranın aynı olduğu tespit edilmiştir. Bu oranlar belirlenirken araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadroları için aynı oran uygulanmasının, geliştirme ödeneği oranının belirlenmesinde de uygulanmamasının, hakkaniyete ve eşitliğe uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

İlgili karar

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.